Створюємо службу охорони праці на підприємстві

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Які нюанси законодавства важливо знати роботодавцеві для створення служби охорони праці на підприємстві — розповідаємо у статті.

Як створити службу з охорони праці

Основна мета служби охорони праці на підприємстві — це організація виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, націлених запобігати нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям. Це передбачено Законом «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII.

Як організувати роботу служби охорони праці на малих та середніх підприємствах

Порядок створення служби охорони праці на підприємстві регламентовано Типовим положенням про службу охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 № 255 (далі — Типове положення).

Необхідність створення служби охорони праці на підприємстві залежить від кількості працівників. Так, статтею 15 Закону про охорону праці передбачено:

  • якщо на підприємстві працює 50 і більше осіб, то роботодавець має створити службу охорони праці згідно з вимогами Типового положення;
  • якщо на підприємстві менше 50 працівників — функції служби охорони праці можуть виконувати за сумісництвом особи з відповідною підготовкою. На підприємствах, де працює менше 20 осіб, для виконання функцій служби охорони праці можна залучати сторонніх фахівців з відповідною підготовкою на умовах договору.

Організація служби охорони праці на підприємстві починається з правильної підготовки документів. Передусім потрібно видати комплексний наказ про створення служби охорони праці на підприємстві. Крім того, роботодавцю необхідно:

  • затвердити положення: Положення про службу охорони праці підприємства, Про систему управління охороною праці, Про проведення навчань з питань охорони праці, інші відповідні нормативні акти, з урахуванням специфіки роботи підприємства та вимог законодавства;
  • розробити та затвердити наказом по підприємству посадові інструкції керівника та посадову інструкцію працівника(ів) служби охорони праці;
  • налагодити ведення нормативної, технічної та іншої документації з питань охорони праці та її належне зберігання;
  • забезпечити створення на підприємстві кабінету охорони праці для проведення навчання, інструктажів, семінарів, лекцій, виставок тощо:
  • здійснити інші заходи згідно з вимогами чинного законодавства.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю. Питання призначення осіб, які виконуватимуть функції служби охорони праці на підприємстві, вирішується на розсуд роботодавця з урахуванням вимог норм Закону «Про охорону праці» та Типового положення.

Робота у вихідні та святкові дні
Валерій Бунчукінженер з охорони праці ТОВ «Лайф», Київ
Контроль за станом охорони мають здійснювати керівники та відповідальні особи всіх рівнів управління виробництвом. Допоможуть його належним чином організувати п’ять унікальних додатків, які розробив фахівець у сфері охорони праці Вам у поміч

Права та обов’язки працівників СОП

В установленому законодавством порядку працівники служби охорони праці проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці — під час прийняття на роботу та періодично один раз на три роки.

Якщо спеціаліст служби охорони праці виявив порушення охорони праці, то він має право видати керівникові структурного підрозділу підприємства припис з вимогою усунути недоліки, що є обов'язковим для виконання. Такий припис може скасувати тільки роботодавець.

Припис спеціаліста з ОП складають у двох примірниках, один з яких видають керівникові робіт, об’єкта, цеху, другий залишають і реєструють у СОП. Припис зберігають протягом п’яти років.

Крім того, спеціаліст служби охорони праці має право вимагати відсторонити від роботи працівника, який не пройшов медогляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не має допуску до робіт, або не виконує вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Також він може надіслати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.

Якщо виявлено порушення, що може спричинити загрозу життю або здоров’ю працівників, спеціаліст служби охорони праці має право зупинити роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва.

Ліквідувати службу охорони праці можна лише у разі ліквідації підприємства або припинення використання найманої праці фізичною особою.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді