Експлуатація технологічних транспортних засобів

Експлуатацію будь-якої машини умовно можна поділити на кілька етапів. У цій статті читайте про поточну експлуатацію та технічне обслуговування і ремонт технологічних транспортних засобів

Вимоги до експлуатаціі технологічного транспорту на виробництві

Технологічному транспортному засобу (ТТЗ), який експлуатують на виробництві, надають індивідуальний номер, під яким його реєструють у відповідному журналі, наприклад, у Книзі реєстрації тракторів, самохідних шасі, тракторних причепів і виданих номерних знаків. Облік ТТЗ здійснює суб’єкт господарювання, який їх утримує.

На виробництві експлуатацію ТТЗ здійснюють за організаційно-технологічною документацією (проектом виконання робіт, технологічною картою), розробленою з урахуванням конкретних умов виробництва. Демонтаж i монтаж, а також заміну в процесі експлуатації навісного робочого обладнання машини здійснюють згідно з вимогами експлуатаційної документації. Очищення та миття ТТЗ проводять за потребою на спеціально обладнаних майданчиках або у приміщеннях.

Робота автомобілів на будівельних майданчиках, території промислових підприємств, у кар’єрах допускається тільки з дозволу відповідальних осіб цих об’єктів та після проведення з водіями цільового інструктажу відповідно до нормативних актів з охорони праці.

Технічний стан машин, що відпрацювали встановлений строк служби або втратили працездатність через аварію, стихійне лихо або з інших причин, визначається комісією суб’єкта господарювання, за результатами роботи якої складається відповідний акт (п. 6.2, 11.4 ДБН В.2.8-9-98). Рішення про припинення експлуатації машини приймає її власник. Складальні одиниці та деталі зі списаних машин, придатні до використання, можна поставити на облік з метою поповнення оборотного фонду.

Технічне обслуговування та ремонт технологічних транспортних засобів

Технічне обслуговування та ремонт (ТОР) проводять з метою підтримання машини у технічно справному (працездатному) стані, забезпечення надійності, економічності, безпеки руху, екологічної безпеки та належного зовнішнього вигляду під час експлуатації машини. Перелік і зміст документації щодо організації ТОР, забезпечення запасними частинами та матеріалами розробляє уповноважена особа (механік), затверджує уповноважений керівник суб’єкта господарювання.

Технічне обслуговування може бути щоденним (щозмінним), періодичним, сезонним, під час зберігання та транспортування, а ремонт — поточним, капітальним i позаплановим. Для підготовки ремонтного виробництва (капітального або середнього ремонту), контролю якості виконаного ремонту машини та її складових частин передбачена ремонтна документація, яка має відповідати вимогам ГОСТ 2.602-95.

ТОР проводять за планом, який складає уповноважена особа (механік) щороку (за місяць до початку планованого року), на базі якого розробляють місячні плани-графіки.

Очищення та миття машини є обов’язковим перед ТОР. Технічне обслуговування машин не належить до реконструкції, модернізації, технічного переозброєння та інших видів поліпшення машин.

Під час ремонту може бути проведено технічне діагностування обладнання машини (наприклад, гідроприводу згідно з ДБН В.2.8-13-00 «Технічне діагностування гідроприводу будівельних машин») із складанням контрольно-діагностичної карти за формою додатка 7 до ДБН В.2.8-3-95.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді