Особиста картка обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших ЗІЗ

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Роботодавець зобов’язаний організувати на підприємстві належний облік і контроль за видачею у встановлені строки ЗІЗ працівникам. Видачу і повернення ЗІЗ потрібно обліковувати в особистій картці обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.

Форма особистої картки обліку засобів індивідуального захисту

 

Роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання засобів індивідуального захисту.

ЗІЗ — означає всі засоби, які призначені для носіння і використання працівником з метою індивідуального захисту від одного або більше ризиків, які могли б становити загрозу безпеці та здоров’ю на роботі, а також будь-які пристосування, аксесуари чи змінні компоненти, призначені для цієї мети.

Якщо працівник придбав спецодяг та інші ЗІЗ власним коштом, роботодавець зобов’язаний компенсувати йому всі витрати на умовах, передбачених колективним договором. Умови компенсації потрібно прописати у колдоговорі.

Перевірте за допомогою нашого сервісу, на який строк видавати ЗІЗ

Норми безплатної видачі ЗІЗ. Онлайн-сервіс

Норми безплатної видачі ЗІЗ

Нормативне регулювання

Закуповувати засоби індивідуального захисту необхідно у суб’єктів господарювання, які виробляють та/або реалізують продукцію відповідно до чинного законодавства. Такі ЗІЗ потрібно обов’язково перевіряти на відповідність вимогам безпеки та якості, зокрема вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою КМУ від 27.08.2008 № 761.

Норми безплатної видачі ЗІЗ установлені наказом Держгірпромнагляду від 16.04.2009 № 62.

Необхідність ведення обліку виданих на підприємстві засобів індивідуального захисту передбачена п. 8 розділу ІІІ Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, затверджених наказом Мінсоцполітики від 29.11.2018 № 1804; НПАОП 0.00-7.17-18 (далі — Мінімальні вимоги).

Видачу і повернення ЗІЗ потрібно обліковувати в особистій картці обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту за формою додатка 1 до Мінімальних вимог.

Хто відповідає за облік ЗІЗ

Оперативний облік видачі ЗІЗ здійснює комірник. Якщо працівник повернув видані ЗІЗ, комірник має поставити підпис про отримання цих засобів в особистій картці обліку спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ.

Правильність складання заявок на спецодяг та інші ЗІЗ контролює начальник відділу охорони праці. На це вказує глава 51 підрозділу «Керівники» розділу 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336.

Форма картки передбачає підпис керівника структурного підрозділу в погодженні Норм видачі ЗІЗ, але відповідальною особою за видачу і повернення ЗІЗ є комірник. Чергові ЗІЗ видають під відповідальність керівників робіт або керівників змін.

Картка обліку спецодягу та спецвзуття Пам’ятайте! Придбані ЗІЗ є власністю роботодавця. Їх необхідно обліковувати їх як інвентар. Працівники зобов’язані повернути ЗІЗ у разі:

  • звільнення;
  • переведення;
  • зміни виду робіт;
  • упровадження нових технологій;
  • уведення нових або заміни наявних знарядь праці та в інших випадках, коли використання виданих ЗІЗ не є необхідним;
  • закінчення строків використання (п. 6 розд. ІІІ Мінімальних вимог).

Штрафи за порушення законодавчих вимог щодо ЗІЗ

Порушення вимог щодо забезпечення працівників ЗІЗ є порушенням законодавства про охорону праці. Штраф від Держпраці — до 5% середньомісячного фонду зарплати за попередній рік юридичної чи фізичної особи, що використовує найману працю (ст. 43 Закону про охорону праці).

За порушення законодавства про охорону праці передбачено й інші види відповідальності, зокрема адміністративну. Так, порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств та ФОП у розмірі від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 41 КпАП).

Дотримуйтеся вимог щодо ЗІЗ, передбачених у чинному законодавстві, щоб не платити штраф!

Картка обліку спецодягу та спецвзуття  Якими засобами захисту забезпечити працівників у надзвичайних ситуаціях

 

 

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді