Інструкція з охорони праці в тваринництві

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці в тваринництві регулює питання охорони праці працівників, котрі задіяні в технологічних процесах з обслуговування тварин та виробництва тваринницької продукції. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства.

Більше інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки у Довіднику

1. Загальні положення

1.1. Положення цієї інструкції регулюють питання охорони праці працівників, які задіяні в технологічних процесах з обслуговування тварин, виробництва тваринницької продукції та виконанні інших видів робіт, визначених їхніми функціональними обов’язками.

1.2. Інструкція з охорони праці в тваринництві розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15;
 • Правил охорони праці у сільськогосподарському виробництві, затверджених наказом Мінсоцполітики від 29.08.2018 № 1240.

Як правильно оформити витрати на охорону праці

1.3. До роботи в тваринництві може бути допущена особа, не молодша 18 років, яка має освіту відповідного напряму підготовки, пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці й не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров'я.

1.4. Працівник, який обслуговує електроустановки, повинен знати правила їх безпечної експлуатації, пройти інструктаж та мати посвідчення про присвоєння йому відповідної групи з електробезпеки.

1.5. Під час виконання роботи на працівника можуть впливати такі небезпечні виробничі фактори, як:

 • трактори, автомобілі, а також вузли та елементи сільськогосподарських машин, що рухаються чи обертаються;
 • підвищена або знижена температура повітря робочої зони;
 • недостатнє освітлення робочого місця;
 • ураження електрострумом;
 • інші негативні фактори.

1.6. З метою дотримання правил охорони праці працівник повинен:

 • керуватися вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з пожежної безпеки та електробезпеки;
 • бути уважним, забезпечити ефективну організацію праці;
 • не допускати сторонніх осіб на робоче місце, не передоручати свою роботу іншим особам;
 • використовувати інструменти, пристрої та засоби індивідуального захисту за призначенням та відповідно до характеру і умов праці;
 • дотримуватись гранично допустимих норм піднімання і переміщення вантажів;
 • не торкатися до рухомих частин механізмів, електричних дротів, які перебувають під напругою;
 • знати місця розташування пунктів для відпочинку та прийому їжі, місце розташування аптечки, первинних засобів пожежогасіння та вміти користуватися ними;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані.

1.7. Працівник забезпечується спецодягом та взуттям, а також засобами індивідуального захисту за встановленими нормами.

1.8. Працівник, який доглядає хворих тварин забезпечується спеціальним санітарним одягом, взуттям та засобами індивідуального захисту органів дихання і зору. Після закінчення цієї роботи одяг передає на знезараження.

1.9. Проїзди для транспорту, пішохідні доріжки і скотопрогони на території підприємства повинні бути вільними для руху та очищатися від снігу, бруду, відходів виробництва і сторонніх предметів.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи працівник повинен:

 • одягти спецодяг та спецвзуття;
 • перевірити справність засобів індивідуального захисту;
 • з’ясувати у безпосереднього керівника питання щодо характеру, обсягу і місця виконання робіт, особливостей їх реалізації, технічного забезпечення і стану механізованого обладнання;
 • перевірити справність ручного інструменту, сигнальних пристроїв та первинних засобів пожежогасіння;
 • перевірити наявність і надійність захисних огороджень на рухомих частинах машин;
 • перевірити надійність болтових з’єднань, натягу ременів і ланцюгів в механізмах;
 • перевірити справність роботи припливно-витяжної вентиляції.

2.2. Перед початком роботи в темний період доби слід перевірити справність освітлювальних пристроїв механічного засобу.

2.3. Про всі виявлені несправності обладнання, транспорту, інвентарю, електропроводки, засобів захисту та інше працівник повинен повідомити керівника та приступити до виконання робіт після їх усунення.

Перевірте свої знання з охорони праці

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Вхід (в'їзд) працівників на територію тваринницького комплексу повинен здійснюватися тільки через обладнаний санпропускник.

3.2. Рухомі частини виробничого обладнання повинні бути огороджені або виконані таким чином, щоб виключити можливість травмування працівників.

3.3. У випадку неможливості огородження рухомих органів виробничого обладнання через їх функціональне призначення застосовуються знаки безпеки та засоби сигналізації, які попереджують про пуск обладнання.

3.4. Робочі органи подрібнювачів кормів повинні бути повністю закриті й забезпечені пристроями, які сигналізують або автоматично відключають їх у випадку перевантаження або потрапляння сторонніх предметів.

3.5. Під час запуску подрібнювача кормів потрібно впевнитися у відсутності в ньому сторонніх предметів.

3.6. Подавати продукти в подрібнювач дозволяється тільки після виходу його ротора на робочий режим. Продукт подається рівномірно, з використанням для цього спеціального дерев’яного проштовхувача.

3.7. Забиті робочі органи подрібнювача потрібно очищати після вимкнення і зупинення обладнання.

3.8. При пробуксовуванні транспортера, переповненні бункера або контейнера, виникненні несправностей необхідно зупинити обладнання або терміново подати звуковий сигнал машиністу про термінову зупинку агрегату.

3.9. Завантаження сировини в автоклави має бути механізованим. Перед циклом парового оброблення кормів необхідно здійснити гідравлічну перевірку автоклава, трубопроводів і запірної арматури.

3.10. Швидкість розігрівання і охолодження стінок автоклава не має перевищувати допустимих норм.

3.11. Під час гідробаротермічного оброблення кормів знімати або відкривати кришки устаткування дозволяється тільки після припинення подавання пари та повного закриття вентилів.

3.12. Роботу з реактивами, які використовуються для приготування кормів, потрібно проводити з використанням спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту органів дихання і зору.

3.13. Готувати робочі розчини реагентів необхідно у закритих установках, використовуючи механізми (пристрої), що дозволяють уникнути контакту працівника з реагентами.

3.14. Під час переробки кормів, що супроводжуються виділенням пилу, потрібно забезпечити герметизацію всіх місць і джерел пилоутворення, використовуючи при цьому вентиляційні пристрої і засоби захисту органів дихання.

3.15. Відбирати корми зі скирт, буртів, траншей та інших кормосховищ висотою понад 2 м потрібно за допомогою механізмів, вертикальними шарами, починаючи з краю верхньої частини, унеможливлюючи обвалення кормів.

3.16. Для піднімання на транспортний засіб з кормами чи спускання з нього працівник має бути забезпечений драбиною, обладнаною елементами проти сковзання та падіння.

Падіння з висоти: наслідки та засоби захисту

3.17. Для перевезення тварин слід використовувати спеціально обладнані машини, борти яких мають решітку висотою не менше ніж 0,8 м та сітчасту або глуху стелю.

3.18. У місцях навантаження чи вивантаження тварин із транспортних засобів повинні використовуватись пристрої з пандусами.

3.19. Прибирання гною у приміщеннях із безприв’язним утриманням худоби дозволяється лише за відсутності тварин. Після прибирання приміщення потрібно провітрити.

3.20. Тракторний навантажувач під час вантаження гною має стояти на рівно спланованій ділянці. Перед початком роботи потрібно подати попереджувальний сигнал.

3.21. Транспортери і люки для скидання гною або посліду, гноєприймачі мають бути огороджені захисними огороджувальними конструкціями.

3.22. Оброблення тварин і приміщень дезінфекційними засобами слід проводити з урахуванням ступеню їх шкідливості та прогнозу погоди.

3.23. Дезінфекційні засоби і отрутохімікати потрібно зберігати в складських приміщеннях у справній тарі з належним маркуванням.

3.24. Під час проведення ветеринарно-санітарних заходів слід застосовувати спеціальні машини і обладнання та передбачити заходи з безпечного використання засобів для проведення дезінфекції, дезінвазії, дезінсекції і дератизації.

3.25. Безпека виробничих процесів під час обігріву тварин джерелами випромінювання має забезпечуватися шляхом дотримання вимог щодо експлуатації обладнання.

3.26. Опромінювачі з інфрачервоними і ультрафіолетовими джерелами мають експлуатуватися із захисною сіткою з безпечною висотою підвіски.

3.27. Технічне обслуговування, ремонт і очищення опромінювачів проводиться після їх повного від’єднання від електромережі та охолодження.

3.28. Ручне навантаження продуктів тваринництва необхідно здійснювати тільки у загальмовані транспортні засоби із заглушеним двигуном.

3.29. Не дозволяється:

 • відволікатись від роботи та залишати робоче місце без дозволу;
 • захаращувати робоче місце відходами продукції та іншими предметами;
 • експлуатація несправних машини та обладнання;
 • перебування працівників і сторонніх осіб у радіусі дії стріли навантажувача;
 • запускання кормового прес-екструдера із закритими або забитими вихідними отворами регулятора-гранулятора;
 • відбирати руками пробу суміші на виході із шнека-дозатора;
 • перебувати у кузові транспортного засобу або ковші навантажувача під час завантаження сипучих кормів;
 • здійснювати очищення, технічне обслуговування і ремонт трактора і механізмів при ввімкненому двигуні;
 • експлуатувати підвісну дорогу кормороздавача зі зношеними підвісками, кріпленнями, підіймачами, запірними пристроями тощо;
 • переганяти тварин через залізничні колії у заборонених місцях, у темний час доби чи за умов недостатньої видимості, залишати тварин без нагляду на дорозі;
 • вживати їжу, пити воду та палити під час роботи на фермах, де виявлені заразні хвороби;
 • використовувати гужовий транспорт без гальмівних пристроїв, без ліхтарів у темний час доби та за умов недостатньої видимості, а також без світловідбивачів;
 • палити і застосовувати вогонь поблизу ємностей з аміаком, пальним та іншими небезпечними речовинами.

Швидкий тест: на якому малюнку правильно зображено знак

«Куріння заборонено!»?

знаки пожежної безпекиМісця для курінняМісця для курінняМісця для куріння
Варіант 1Варіант 2Варіант 3Варіант 4

Всі варіанти допустимі

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи необхідно прибрати робоче місце та скласти інструмент, пристосування і матеріали у відведені для зберігання місця.

4.2. Повідомити керівництво про закінчення роботи та виявлені несправності обладнання і механізмів, а також про інші нештатні ситуації.

4.3. Зняти спецодяг і спецвзуття, очистити їх від пилу і бруду та розмістити у відведеному для зберігання місці. Вмитися або прийняти душ, переодягтися.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі порушення цілісності обладнання, появі на агрегаті диму, полум’я, виявленні незвичного шуму або вібрації, загорянні, вибуху ємностей та в інших аварійних ситуаціях слід негайно сповістити всіх, хто перебуває поруч, про необхідність припинення роботи. Потрібно вивести працівників із небезпечної зони, доповісти про аварію керівництву, за необхідності викликати підрозділ служби з надзвичайних ситуацій та приступити до гасіння пожежі з використанням наявних засобів пожежогасіння.

5.3. Якщо стався нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні необхідно:

 • усунути дію на організм потерпілого небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують його здоров’ю і життю;
 • надати потерпілому домедичну допомогу, а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу.

5.4. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керівництва щодо усунення наслідків аварійної ситуації.

Зверніть увагу!

«Правила охорони праці у тваринництві. Велика рогата худоба», «Правила охорони праці у тваринництві. Свинарство» і «Правила охорони праці у птахівництві» втратили чинність згідно з наказом Мінсоцполітики України від 29.08.2018 № 1240.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді