Інструкція з охорони праці під час ковальсько-пресових робіт

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Ознайомтеся з інструкцією з охорони праці під час ковальсько-пресових робіт та за потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства.

Більше інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки у Довіднику

________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _____________________

(посада керівника підприємства)

__________________________(ПІБ, підпис)

____________№ __________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ___
під час ковальсько-пресових робіт

1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція є нормативним документом, що містить обов’язкові для працівника вимоги з охорони праці під час ковальсько-пресових робіт.

1.2. Інструкція з ОП під час ковальсько-пресових робіт розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15;
 • Правил охорони праці під час ковальсько-пресових робіт, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 968.

Як правильно оформити витрати на охорону праці

1.3. Працювати на ковальсько-пресовому обладнанні може особа, яка досягла 18-річного віку, має відповідну професійну освіту, пройшла навчання з безпечних методів і прийомів виконання роботи, а також пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці і не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

1.4. Під час ковальсько-пресових робіт працівник повинен знати основні заходи безпеки під час роботи з електрообладнанням.

1.5. На працівника можуть впливати такі шкідливі виробничі фактори, як:

 • гострі кромки і краї деталей та виробів;
 • термічні ушкодження;
 • небезпечні викиди металу;
 • підвищений рівень шуму і вібрації;
 • недостатнє освітлення та інші негативні фактори.

1.6. Під час роботи працівник повинен:

 • керуватися вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки;
 • знати кваліфікаційні вимоги відповідно до наданого розряду;
 • суворо дотримуватись правил особистої гігієни та санітарних правил;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • знати місця розташування аптечки та первинних засобів пожежогасіння і вміти користуватися ними.

Швидкий тест: на якому малюнку правильно зображено знак

«Куріння заборонено!»?

знаки пожежної безпекиМісця для курінняМісця для курінняМісця для куріння
Варіант 1Варіант 2Варіант 3Варіант 4

Всі варіанти допустимі

1.7. Під час роботи працівник забезпечується засобами індивідуального захисту з урахуванням галузевих норм та відповідно до вимог законодавства.

1.8. Робоче місце працівника повинно утримуватись у порядку та чистоті, мати достатнє освітлення. На робочих місцях біля печей, молотів тощо, де працівник піддається значному впливу променистого тепла, повинні бути встановлені вентиляційні установки стаціонарного або перемінного типу.

1.9. Працівнику забороняється:

 • працювати на обладнанні без захисного заземлення;
 • самовільно виконувати налагодження пресу та проводити ремонтні роботи;
 • устромляти руки та інші частини тіла в небезпечну зону під час роботи пресу;
 • під час роботи відчиняти та знімати огородження і запобіжне устаткування;
 • змащувати заготовки і штампи до повної зупинки устаткування;
 • залишати робоче місце не вимкнувши обладнання;
 • захаращувати робоче місце, проходи і проїзди різними предметами.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи працівник повинен:

 • одягти спецодяг та спецвзуття;
 • оглянути і впорядкувати робоче місце;
 • ознайомитись із технологічним змінним завданням;
 • укомплектувати робоче місце інструментом, перевірити його справність та розкласти в зручному порядку;
 • перевірити цілісність ізоляції електричних дротів, надійність пускового електрообладнання та заземлювального пристрою;
 • упевнитись, що всі частини пресу, які обертаються, надійно огороджені;
 • перевірити справність муфти зчеплення, гальмівного пристрою, а також спеціальних запобіжників, які зупиняють роботу пресу при перевантаженні;
 • здійснити іншу підготовку обладнання до роботи згідно з режимом, що зазначений у технологічній документації, та перевірити роботу пресу на холостому ході.

2.2. Про всі виявлені несправності обладнання, інвентарю, електропроводки тощо працівник повинен повідомити керівництво і приступити до роботи після їх усунення.

Інструкція з охорони праці під час ковальсько-пресових робіт
Ірина Шкарівськаадвокат, постійний автор статей та лектор вебінарів на теми законодавства про охорону праці
Суб’єктам господарювання потрібно знати не лише про те, як підготуватися до приїзду інспекторів, а також

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час розкроювання металу подавання матеріалу до устаткування повинно бути механізованим. Роботу необхідно виконувати справними прес-ножицями.

3.2. Під час обрізання великогабаритних деталей необхідно застосовувати спеціальні стійки, підставки, столи та інші підтримувальні пристрої.

3.3. Під час роботи на гільйотинних ножицях не дозволяється пересувати матеріал на столі після натискання на педаль пуску та різати матеріал, який не притиснутий притискними пристроями.

3.4. Гільйотинні ножиці повинні мати запобіжні пристрої, зблоковані з пусковим механізмом, а також пристрої для регулювання зазорів залежно від виду матеріалу і товщини листа, що розрізається, та спеціальні пристосування для різання довгомірних і великогабаритних деталей.

3.5. Під час гарячого кування заміна штампів і бойків на молотах і пресах, а також роботи з вивантаження важких заготовок з печі і подавання їх до устаткування повинні бути механізованими.

3.6. Під час кування і штампування на молотах видалення продуктів згоряння змащувальних матеріалів повинно виконуватися витяжними пристроями.

3.7. Встановлювати штампи на прес необхідно при вимкненому механізмі.

3.8. Під час роботи на механічних і гідравлічних пресах ручне подавання матеріалу дозволене за наявності напрямної лінійки і упорів на штампі або за умови застосування роликових столів для довгих листів.

3.9. Під час штампування з нагріванням у печах для утримання і переміщення заготовок слід застосовувати механічний спосіб та ручний інструмент (пінцети, кліщі).

3.10. Верстати для згинання і вальцювання профілів повинні мати пристрої для захисту від потрапляння пальців працівника між роликом і матеріалом.

3.11. Заготовки й деталі мають зберігатися в місцях, обладнаних стелажами, ящиками тощо, а відштамповані нагріті деталі необхідно укладати на стелажі або на піддони з термоізольованим покриттям та у термошафи.

3.12. Установка і зняття заготовок і пристосувань з устаткування, вимірювання заготовок повинні здійснюватися тільки після його вимикання і повної зупинки рухомих частин.

3.13. У процесі оброблення деталей з використанням змащувально-охолоджувальних рідин необхідно застосовувати захисні пристрої, що не допускають розбризкування рідини за межі зони оброблення.

3.14. Не дозволяється:

 • працювати на стрічкових пилах, не обладнаних уловлювачами заготовок;
 • працювати на гідропресі за відсутності сигналізації щодо положення робочих столів, базового столу, повзуна, мультиплікаторів, покажчика тиску;
 • застосовувати штампи з чавунів, термічно зміцнених сталей та сталей з утворенням механічно нестійкої окалини під час штампування з нагріванням;
 • працювати у разі виявлення несправностей в електрогідроімпульсній системі та у технологічному блоці;
 • виконувати роботи на пресі у випадках заклинювання каретки, вислизання заготовки із затиску, зниження тиску в гідросистемі тощо;
 • використовувати прес-ножиці, які не обладнані пристроєм для захисту пальців працівника від потрапляння під ножі.

Перевірте свої знання з охорони праці

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи необхідно відключити устаткування від джерела живлення.

4.2. Прибирати технологічне сміття.

4.3. Скласти інструмент, пристосування і матеріали у відведені для зберігання місця.

4.4. Зняти спецодяг і взуття, очистити їх від бруду та прибрати у відведене для зберігання місце. Вмитись (прийняти душ), переодягтися.

4.5. Повідомити керівництво про закінчення роботи та виявленні несправності обладнання і механізмів.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виявлення несправностей устаткування, пристосувань, інструментів та інших небезпечних ситуацій на робочому місці слід негайно повідомити про це керівника робіт. Відновити роботу можна лише з його дозволу після усунення пошкоджень.

5.2. У разі виявлення загоряння необхідно припинити роботи та:

 • негайно викликати пожежну службу, а також сповістити про подію керівництво підприємства;
 • вжити заходів щодо можливої евакуації людей з будівлі відповідно до плану евакуації;
 • приступити до ліквідації загоряння відповідно до інструкції з пожежної безпеки наявними засобами пожежогасіння.

5.3. Якщо стався нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні необхідно:

 • усунути дію на організм потерпілого небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують його здоров’ю і життю;
 • надати потерпілому домедичну допомогу, а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу.

5.4. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керівництва щодо усунення наслідків аварійної ситуації.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді