Інструкція з охорони праці: приклад

Приклад оформлення інструкції з охорони праці на підприємстві. Ознайомтеся та скачайте за необхідності.

Скачати приклад Інструкції з охорони праці на підприємстві

Інструкція з охорони праці: приклад

Приклад оформлення Інструкції з охорони праці на підприємстві

Звертаємо увагу, що інструкція з охорони праці готується на основі штатного розпису та відповідно до технологічних процесів виробництва. Якщо змінюється штатний розпис, переглядають і загальний список чинних інструкцій. Скачайте приклад інструкції з охорони праці.

Роботодавець затверджує cписок інструкцій з охорони праці та розповсюджує його структурними підрозділами підприємства.

_________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _________________________

(посада керівника підприємства

______________________________

ПІП, підпис)

__________________ № __________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

при __________________________

1. Загальні положення

1.1 Дія цієї інструкції поширюється на всі підрозділи Підприємства.

1.2 За цією інструкцією працівник, який користується електропобутовими приладами інструктується перед початком роботи на підприємстві (первинний інструктаж). Результати інструктажу заносяться до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

1.3 За невиконання даної інструкції працівник, який користується електропобутовими приладами несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.4 Працівники зобов`язаний дбати про особисту безпеку і здоров`я, а також про особисту безпеку і здоров`я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства.

1.5 До користування електропобутовими приладами на підприємстві допускаються особи, які пройшли вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки.

Працівник, який користується електропобутовими приладами повинен:

1.7 Основні небезпечні та шкідливі фактори, які можуть виникнути при користуванні електропобутовими приладами:

 • опіки;
 • ураження електричним струмом;
 • надмірна дія електромагнітного та мікрохвильового випромінювання приладу.

1.8 Забороняється:

 • використовувати електроприлади при умовах, які не відповідають вимогам Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі, інструкціям з пожежної безпеки, які діють у Підприємстві;
 • користуватися несправними електропобутовими приладами;
 • самостійно виконувати будь-який ремонт електричних пристроїв, пов'язаний з розбиранням корпусу, а також вносити зміни в конструкцію електроприладу;
 • вмикати в електромережу електроприлади та пристрої потужність яких перевищує дозволену для даної електропроводки;
 • експлуатація кабелів і проводів з пошкодженою ізоляцією або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості;
 • застосування саморобних подовжувачів;
 • користуватися приладом якщо розетка, у яку буде підключатися електроприлад не має заземлення;
 • загороджувати вентиляційні отвори електроприладів;
 • використовувати мікрохвильову піч для сушіння матеріалів;
 • використовувати побутові електронагрівальні прилади без негорючих підставок та (або) в місцях, де їх застосування не передбачено нормативними документами, що діють на Підприємстві;
 • використовувати саморобні побутові електронагрівальні прилади;
 • залишати працюючі електронагрівальні прилади без нагляду.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1 Перед початком користування електропобутовими приладами необхідно перевірити:

 • відповідність напруги приладу та розетки, до якої підключається прилад;
 • відповідність штекеру та розетки, до якої підключають пристрій;
 • справність розетки (візуально), до якої буде підключатись електроприлад;
 • справність електропроводки приладу (вилки, шнура, місця їхнього з’єднання, відсутність пошкодження ізоляції проводу);
 • встановлення приладу у вертикальному положенні;
 • відсутність зовнішніх механічних пошкоджень приладу;
 • відсутність поблизу легкозаймистих речовин.

2.2 За необхідності використання подовжувача, використовувати тільки 3-х провідний подовжувальний шнур заводського виготовлення, та який має вилку з 2-ма контактами, заземлюючий отвір і 2 заземлюючі пластини.

2.3 Встановити прилад на негорючій основі (підкладці) на рівній площині і на достатньо відкритому просторі, щоб забезпечити його правильну вентиляцію. Відстань між електроприладами і стінами повинні вигримуватись згідно із «Інструкціями з експлуатації електроприладів», наданих заводом виробником, правилами пожежної безпеки. Відстань повинна давати змогу безперешкодного вимкнення приладу від електромережі у разі необхідності.

2.4 Включити електроприлад у електромережу.

2.5 При виявленні пошкоджень, несправностей електроприлад не включати. Повідомити особу відповідальну за електробезпеку.

3. Вимоги безпеки під час користування електропобутовими приладами

3.1 Під час користування електропобутовим приладом уважно стежити за його роботою, коли він ввімкнений в електромережу.

3.2 Не допускати, щоб шнур живлення:

 • звисав зі стола, аби уникнути зачеплення та падіння приладів;
 • був пошкоджений, перекручений, зав’язаний вузлом;

3.3 Не торкатися до електроприладу, який включений в електромережу, мокрими руками.

3.4 Електричний чайник (кавоварка):

 • Чайник розташуйте на рівній поверхні. Не розташовуйте чайник біля гарячих приладів, відкритого вогню, завісок, під навісними полицями.
 • Налийте потрібну кількість води в чайник. Рівень води можна визначити за допомогою відмітки на зовнішньому боці чайника. Завжди стежте за мінімальним та максимальним рівнем води.
 • Не торкайтеся будь-яких компонентів чайника, окрім ручки. Переконайтеся в тому, що кришка надійно закрита. Не залишайте електричний чайник включеним без нагляду.
 • Використовуйте прилад тільки з прикладеною базою живлення. Встановлюйте чайник так, щоб підстава чайника контактувала з базою живлення. Не можна використовувати базу живлення для інших цілей.
 • Не можна знімати чайник з бази живлення під час роботи, спочатку відключіть прилад.

3.5 Мікрохвильова піч:

 • При користуванні мікрохвильовою піччю слід користуватися посудом, виготовленим із жаростійко кераміки, скла або пластмаси. Не користуйтеся посудом з металу. Це може привести до виникнення іскрового розряду.
 • Щоб уникнути пошкодження печі від перегріву, не закривайте вентиляційні отвори на пристрої.
 • Рідини та іншу їжу не можна нагрівати в герметично закритих контейнерах, тому що це може призвести до вибуху.
 • Не готуйте їжу при відкритих дверцятах.
 • Не нагрівайте їжу в герметично закритих контейнерах і не перетримуйте продукти в печі.
 • При нагріванні продуктів у пластиковій або паперовій упаковці стежте, щоб не виникло загоряння в мікрохвильовій печі.
 • Не нагрівайте в печі олію або жир для фритюру, оскільки даний пристрій не регулює температуру олії.

3.6 Забороняється використання електропобутового приладу у разі виникнення хоча б однієї з таких несправностей:

 • поява іскріння, диму або специфічного запаху, характерного для ізоляції, що горить;
 • пошкодження кабелю (проводу) електроживлення;
 • пошкодження пускових органів електроприладу;
 • пошкодження розетки, до якої підключено прилад;
 • порушення цілісності корпусу приладу.

4. Вимоги безпеки після завершення користування електропобутовими приладами

4.1 Відключити електропобутові прилади та від'єднати провід живлення від розетки електромережі. При цьому слід пам'ятати, що, від'єднуючи вилку електроприладу від розетки, слід тримати її за корпус, а не смикати за провід живлення, аби не потрапити під дію електричного струму.

4.2 Витримати час щоб електроприлад охолов, при необхідності, протерти його та ущільнювачі дверцят вологою серветкою.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1 У разі небезпеки негайно вимкнути електропобутовий прилад, від’єднати його від електромережі.

5.2 У разі виникнення пожежі (ознак горіння), повідомити керівника та, при необхідності, викликати представників пожежної охорони за телефоном (101) та вжити можливих заходів щодо евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі наявними засобами пожежегасіння та збереження обладнання, дотримуючись порядку дії при ліквідації пожежі. При цьому пам’ятати, що гасіння електротехнічних пристроїв, що знаходяться під напругою, виконується тільки після їх попереднього відключення від електромережі і здійснюється за допомогою вуглекислотних або порошкових вогнегасників, а в окремих випадках – сухим піском.

5.3 В разі необхідності, надати потерпілому першу допомогу згідно з інструкцією з надання першої домедичної медичної допомоги, що діє на Підприємстві. У разі подальшого погіршення самопочуття людини, не зупиняючи надання першої медичної допомоги, вжити заходів щодо виклику за телефоном (103) швидкої медичної допомоги.

__________________________________ ____________ _____________________

(посада керівника підрозділу (організації) — розробника) (підпис) (прізвище, ініціали)

Візи:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці підприємства

_____________ _____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт[1]

_____________ _____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


[1] У разі потреби інструкцію узгоджують з іншими уповноваженими службами, підрозділами і посадовими особами підприємства, перелік яких визначає служба охорони праці.

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді