Правила користування вогнегасником

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Дізнайтеся, як користуватися вогнегасником на відкритому повітрі, яким має бути порядок дій при гасінні легкозаймистих і горючих рідин, газів, електроустаткування, яке перебуває під напругою, та про інші важливі правила користування вогнегасником.

Нормативна база

Найефективнішим первинним засобом пожежогасіння є вогнегасники. Вони прості у використанні та ефективні, швидко спрацьовують і порівняно недорогі.

Як експлуатувати вогнегасники, визначають Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників, затверджені наказом МВС від 15.01.2018 № 25 (далі — Правила). Правила № 25 поширюються на:

 • будинки й приміщення різного призначення, підприємства, установи та організації незалежно від виду їхньої діяльності й форм власності, механічні транспортні засоби;
 • об’єкти, де зберігають, виробляють або є в обігу вибухові речовини й засоби підривання, небезпечні хімічні речовини, радіаційні та бактеріологічні засоби.

Водночас ці Правила не стосуються підземних споруд підприємств гірничодобувної промисловості, електрорухомого складу, шахт, тунелів і підземних споруд метрополітену та транспортних засобів залізничного, повітряного, річкового та морського транспорту.

Як обрати й безпечно експлуатувати вогнегасники

Вимоги до використання вогнегасників

Суб’єкти господарювання, а також орендарі зобов’язані проводити своєчасні огляди й технічне обслуговування вогнегасників, утримувати їх справними. Вони мають стежити, щоб вогнегасники не використовували не за призначенням; вивчати теорію і відпрацьовувати на практиці навички застосування вогнегасників.

Вогнегасники застосовують відповідно до паспортів підприємств-виробників та вказівок про порядок дій, нанесених на їхніх етикетках. Під час експлуатації потрібно дотримуватися вимог безпеки.

Заборонено:

 • експлуатувати вогнегасники, на яких є вм’ятини, здутості або тріщини на корпусі, запірно-пусковому пристрої, накидній гайці, а також якщо порушена герметичність з’єднань вузлів вогнегасника, є несправності індикатора тиску (для закачних вогнегасників), відсутні чи пошкоджені пломби;
 • завдавати пошкоджень корпусу та запірній арматурі вогнегасника;
 • розбирати і перезаряджати вогнегасники особам, які не мають права проводити такі роботи;
 • кидати вогнегасник у полум’я та стукати по ньому, щоб привести в дію;
 • спрямовувати запущений у роботу вогнегасник у бік людей — крім випадків, коли його використовують для гасіння вогню на одежі та речей на людині;
 • використовувати вогнегасники не за призначенням;
 • використовувати вогнегасники, якщо відсутній розтруб чи гнучкий рукав.

Гасити пожежу потрібно з безпечної відстані до осередку пожежі, але не менше ніж 1,5 м. Активізувати вогнегасники потрібно одразу перед їх використанням.

Пам'ятайте!

Щоб горюча рідина, яка міститься в посудині, не розхлюпалася та не пролилася, гасити потрібно, так, щоб струмінь був направлений безпосередньо в основу полум’я, з відстані, котра дорівнює максимально можливій довжині струменя.

Застосування вогнегасників на відкритому повітрі

При займанні твердих речовин (пожежа класу А) починати гасити потрібно з тієї сторони, з якої дме вітер. При цьому, обов’язково треба обробляти різні місця пожежі з усіх напрямків. Після того, як полуменеве горіння буде припинено, слід догасити вогнища, що тліють.

Для гасіння твердих речовин дозволено використовувати такі типи вогнегасників:

 • порошкові із зарядами багатоцільового порошку (А; В; С;);
 • із зарядами на водній основі.

Якщо під час гасіння пожежі одночасно використовують кілька вогнегасників, заборонено спрямовувати їх струмені назустріч один одному.

Вимоги до розміщення вогнегасників Чи може фахівець з охорони праці відповідати одночасно за пожежну безпеку й цивільний захист. Відповідь дають експерти.

Правила користування порошковим вогнегасником, водяним та водопінним вогнегасниками при гасінні пожежі

Якщо при гасінні пожежі використовують вогнегасники із зарядами на водній основі, водяний струмінь потрібно направити безпосередньо в основу полум’я намагаючись охопити усю зайняту вогнем поверхню. І тільки після цього, коли полум’я вже збито, можна пересунутися ближче до осередку пожежі. При цьому, необхідно гасити окремі вогнища пожежі, маніпулюючи насадкою вогнегасника. Воду треба подавати маленькими порціями. Якщо після того, як пожежу буде загашено, залишиться вогнегасна речовина, необхідно і далі подавати її. Це потрібно для того, щоб охолодити нагріті поверхні.

При гасінні твердих речовин (пожежа гасіння класу А) водопінним вогнегасником, піну середньої кратності слід подавати таким чином, щоб створився спеціальний шар, який покриватиме поверхню, охоплену вогнем.

Якщо гасіння здійснюють порошковими вогнегасниками (заряд порошку А; В; С), то порошок слід спрямувати в осередок вогню, а сам струмінь переміщувати в різні сторони, збиваючи при цьому полум’я. Збивши його, необхідно продовжувати подавати порошок невеличкими переривчастими порціями, для того, щоб усю поверхню речовини, яка зайнялася, вкрити шаром порошку.

Використання вогнегасників при гасінні легкозаймистих і горючих рідин

Для гасіння рідини, що міститься в резервуарі, краще застосувати порошковий вогнегасник. У випадку, коли загорання незначне, можна використати вуглекислотний вогнегасник. Також допускається застосування водопінного вогнегасника. Гасити треба від ближчого у резервуарі борту або з межі розливу рідини, з тієї сторони, звідки дме вітер. Якщо для гасіння використовують порошковий вогнегасник, то його потрібно застосовувати таким чином: коли струмінь не перекриває вогнища пожежі, його швидкими рухами переміщують в горизонтальній площині. При цьому, треба просуватися так, щоб з боків не залишалося непогашених ділянок. Доки пожежу не буде погашено, не можна припиняти подачу порошку.

Коли пожежу класу В ліквідовують за допомогою пінного вогнегасника, потрібно не допустити розбризкування рідини, що зайнялася. Тому, піну подають дуже обережно, зі сторони вітру, починаючи із заднього внутрішнього борту місткості. Потім пінний струмінь акуратно направляють у різні сторони таким чином, щоб покрити піною всю поверхню. Якщо гасять розлив рідини, струмінь направляють безпосередньо на поверхню горіння, а також навколо розливу. Це роблять для того, щоб вогонь не поширювався далі. Гасіння рідини, яка витікає, починають з місця її розливу. Далі піднімають струмінь вверх, щоб погасити рідину, що зайнялася і витікає.

Якщо пожежу ліквідовують за допомогою вогнегасника низької кратності з зарядом ППЛВ, подачу слід здійснювати після початку видимого ефекту гасіння в переривчастому режимі.

Правила користування вуглекислотним вогнегасником під час гасіння пожежі класу В, такі: розтруб має бути спрямований в основу вогнища пожежі, розташованого найближче до оператора. Під час гасіння, оператору необхідно виконувати рухи розтрубом з боку в бік, просуваючись у перед.

Зверніть увагу!

Коли площа гасіння рідини дорівнює або перевищує 5—7м2, рекомендується використовувати одразу два порошкових вогнегасники, які мають ранг не менший за ВП-6.

Водопінні вогнегасники не можна використовувати одночасно. Їх застосовують тільки послідовно.

Якщо зайнялися рідини, котрі знаходяться у місткостях видовженої форми та мають видовжені вогнища пожежі (зливні канави, траншеї тощо), то варто подавати вогнегасну речовину вздовж вісі місткості (довжини вогнища). При цьому потрібно враховувати напрямок вітру.

Іноді безпосередньо в осередку пожежі опиняється технологічне обладнання. У такому випадку гасити пожежу треба кількома порошковими вогнегасниками з різних напрямків. Водопінного вогнегасника достатньо одного.

Як користуватись вогнегасником під час гасіння газів

Гасячи газовий факел із пошкодженого трубопроводу або технологічного обладнання з діаметром отвору до 90 мм, можна використовувати порошковий вогнегасник. Струмінь спочатку подають прямо в основу газового факела. Далі струмінь переміщують вздовж його розповсюдження. Важливо: вісь струменя повинна переміщатися паралельно до осі факела. Якщо ліквідувати пожежу за допомогою одного вогнегасника не вдалося, потрібно продовжувати гасіння, але застосувати при цьому, декілька вогнегасників.

Зверніть увагу!

Щоб уникнути під час горіння газів негативного впливу високої теплової радіації, слід перед початком гасінням активувати порошковий вогнегасник і підходити до вогнища пожежі одночасно із подачею порошку.

Правила користування вогнегасником при гасінні електроустаткування, яке перебуває під напругою

Якщо зайнялося електрообладнання, що перебуває під напругою до 1000 В, газовий або порошковий вогнегасник застосовують за рекомендаціями в паспорті. Гасити пожежу в такому випадку треба з відстані від 1 м.

Для гасіння обладнання, що перебуває під електричною напругою, і речовин, які вступають із водою в хімічну реакцію, за якої інтенсивно виділяється тепло, заборонено застосовувати водяні та водопінні вогнегасники, якщо вони не призначені для цього.

За першої нагоди електричне устаткування слід знеструмити. Це дозволить уникнути повторного загорання. Після знеструмлення обладнання, можна використовувати водні вогнегасники.

Якщо освітлювальне або силове устаткування розташоване в шафах, вогнегасну речовину подають безпосередньо в середину шафи.

Правила використання вогнегасників при гасінні пожежі, що виникла на сільськогосподарській техніці

Для такого виду пожежі дозволено застосовувати низькократні пінні, водні або порошкові вогнегасники (клас не менше ВП-6). Якщо є можливість, то доцільно здійснювати гасіння одночасно порошковим та водним вогнегасником. Коли використовуєте порошковий вогнегасник, то пам’ятайте, що він працює впродовж 12-15 секунд. Тому, у випадку, коли пожежу погасили до закінчення вказаного часу, слід зупинити вогнегасник. Це необхідно, щоб мати змогу догасити можливі приховані вогнища пожежі.

Загорання комбайнів, тракторів чи іншої сільськогосподарської техніки є особливо небезпечним, через те, що горючо-змащувальні матеріали, які витікають з техніки, попадають на землю і через це спалахує солома і трава прямо під технікою. Для гасіння такої пожежі необхідно діяти блискавично швидко і рішуче, без зайвої метушні. Після того, як вогнегасник активовано (для цього потрібно натиснути на кнопку проколювання мембрани, висмикнути чеку), потрібно наблизитися до вогнища пожежі на відстань 20 метрів. Рухатися слід зі сторони вітру. Далі необхідно спрямувати розпилювач на фронтальний край поверхні, яка загорілася. Розпилювач потрібно постійно перенаправляти з однієї сторони в іншу, по горизонталі. Після того, як рідину, яка витекла із с/г техніки погасили, гасять безпосередню техніку. Якщо пожежа виникла в соломонакопичувачі, комбайн необхідно вивести із загону. Обов’язкового перевірте, чи не залишилося не ліквідованих осередків пожежі.

Правила користування вогнегасником Дізнайтеся, як безпечно виконувати польові роботи

Яких правил безпеки необхідно дотримуватись при користуванні вогнегасником у закритих приміщеннях

Під час пожежі у приміщенні з’являється значне задимлення та висока температура. Тому, вогнегасник необхідно застосувати в перші хвилини пожежі. Бо надалі гасити такий вид пожежі без засобів індивідуального захисту буде неможливо. Залежно від класу пожежі в приміщеннях можна використовувати різні типи вогнегасників.

У разі використання газових вогнегасників потрібно пам'ятати, що концентрація кисню в повітрі приміщення може знижуватися. Тому в приміщеннях, де застосовують газові або пересувні газові вогнегасники, варто користуватися ізолювальними засобами індивідуального захисту органів дихання. Перед тим, як використовувати пересувні газові вогнегасники, слід обмежити кількість обслуговувального персоналу в приміщенні.

Перед гасінням необхідно обов’язково знеструмити електрообладнання, що перебуває в зоні пожежі та поблизу неї.

Якщо в приміщенні перебувають люди, використовують водні вогнегасники. А якщо людей немає, то можна гасити пожежу в приміщенні порошковими вогнегасниками, які є найбільш універсальними. Однак треба враховувати, що такі вогнегасники створюють у приміщенні високу запиленість, що знижує видимість у ньому.

Після того, як горіння буде ліквідовано, рекомендовано охолодити поверхні та догасити речовини, що тліють за допомогою водного вогнегасника.

Важливо!

Якщо в приміщенні відбулося загорання твердих матеріалів, речовин, то вогнегасний порошок не можна подавати ззовні. Оскільки це погрішить видимість.

Як користуватися вогнегасником при пожежі в транспортному засобів

На перших етапах загоряння транспортного засобу найчастіше відбувається без видимих ознак. Про пожежу може свідчити запах бензину, газу, горілої електропроводки. Ці ознаки не можна ігнорувати, адже автомобіль може повністю згоріти впродовж 4–7 хв. Тому діяти потрібно негайно.

Під час пожежі на транспортному засобі найефективнішим є порошковий вогнегасник. Струмінь слід спрямувати в осередок пожежі. Це дозволить повністю ліквідувати, або, принаймні, локалізувати пожежу. Струмінь направляють з однієї сторони в іншу, швидкими рухами. Гасити потрібно зі сторони вітру.

Якщо загорівся двигун, гасити треба з відстані не більшої ніж 2—3 метри. Якщо загорілися автопокришки, рекомендують починати їх гасіння з відстані не менше 1 м. Струмінь направляють знизу вверх, у сторону полум’я. Пожежу в салоні легкового авто чи в кабіні вантажівки гасять з відстані 1—2 метри. Струмінь подають через відкриті двері або вікна, з протилежної розташуванню бензобаку сторони. Коли горять проливи пального поруч з автотранспортним засобом, гасити слід від проливу до джерела виливання пального.

У випадку значної пожежі автомобіля, гасити його необхідно декількома вогнегасниками одночасно, направляючи порошковий струмінь знизу вверх, оброблюючи всю гарячу поверхню.

У випадку загоряння вантажу на автотранспорті вид застосовуваного вогнегасника залежить від виду вантажу.

Вогнегасники на автотранспорті: які, де, скільки

Правила користування вогнегасником при гасінні металів та їх сплавів

Причиною загоряння металів можуть стати електричні розряди, нагрів частинок під час механічної обробки деталей на металорізальних станках або відкрите полум’я. Для гасіння такого виду пожежі рекомендовано застосовувати спеціальні вогнегасні порошки. На жаль, сьогодні на ринку спецзасобів відсутні вогнегасники, придатні для гасіння металів. Однак, вихід є.

Можна удосконалити порошковий вогнегасник ВП-9 або більше. Найлегшою модернізацією буде встановлення насадки-розпилювача типу зрошувача пінного дренчерного ОДП, замість штатної насадки-розпилювача. Тиск в корпусі вогнегасника повинен бути 0,4-0,6 МПа. Під час гасіння пожежі таким вогнегасником важливо пам’ятати, що насадку треба розмістити над поверхнею, що горить (висота 50—100 м).

Одним переобладнаним вогнегасником типу ВП-9 можна погасити титанову стружку на площі до 0,1 м2 при товщині шару стружки не більше 0,25 м. Якщо площа пожежі більша, використовують переобладнані пересувні вогнегасники ВП-100.

Характерні помилки при використанні вогнегасників

Найпоширеніші помилки, яких допускаються під час використання вогнегасників:

 • не враховується клас пожежі й застосовуюється не той вид вогнегасника;
 • виконуються дії під час застосування вогнегасника в неправильному порядку;
 • застосовуються неправильні тактичні засоби гасіння вогнегасником (напрямок подавання вогнегасної речовини та відстань, з якої вона подається);
 • відхиляються від вертикальної осі під час гасіння і використовують вогнегасну речовину не повністю;
 • перевертають вогнегасник, вдаряють його об землю.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді