Категорії виробничих приміщеннь з електробезпеки

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Працюючи з електричним обладнанням необхідно пам’ятати, що ризик ураження електричним струмом залежать від місця проведення робіт. Так, навколишнє середовище може збільшувати або зменшувати силу ураження людини електрострумом і впливати на властивості електричної напруги. У статті наводимо класифікацію виробничих приміщень з електробезпеки.

Рівень електротравматизму безпосередньо залежить від умов експлуатації електрообладнання. Середовище впливає на нього, особливо на властивості ізоляційних матеріалів, без яких не обходиться жоден електричний пристрій, збільшуючи або зменшуючи силу ураження працівника електрострумом.

Вплив несприятливих факторів (кліматичних, погодних, виробничих) на електрообладнання передусім враховують при проектуванні, монтажі та експлуатації.

Нормативна база з питань утримання електроустановок споживачів

Класифікація виробничих приміщень залежно від умов праці

Вимоги щодо захисту електроустановок від негативного впливу в процесі їх монтажу та експлуатації встановлені Правилами улаштування електроустановок (далі — ПУЕ), останні зміни до яких були внесені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.02.2017 № 118.

До електроприміщень Правила відносять приміщення або відгороджену, наприклад, сітками, частину приміщення, в якому розташовано електрообладнання, доступне тільки для виробничого (електротехнічного) персоналу.

Згідно з ПУЕ (п.п. 1.1.6 — 1.1.12 глави 1.1 загальної частини) виробничі приміщення залежно від умов праці бувають такими:

 • сухі;
 • вологі;
 • сирі;
 • гарячі;
 • запилені;
 • з хімічно активним середовищем.

Сухі умови праці бувають у таких виробничих приміщеннях, де відносна вологість повітря не перевищує 60%, температура повітря не перевищує 35 °С, а також відсутні пил і хімічно агресивне середовище. Такі умови праці називаються нормальними.

Вологими вважаються умови праці, де відносна вологість повітря понад 60%, але не перевищує 75%.

Сирі — це умови, в яких відносна вологість повітря перевищує 75 відсотків. Особливо сирими вважаються такі умови, де відносна вологість повітря близька до 100 відсотків.

До гарячих належить умови праці, за яких температура повітря перевищує 35 °С.

Запиленими умовами праці вважаються такі, за яких виділяється така кількість технологічного пилу, що він може осідати на проводах і потрапляти всередину машин і апаратів.

До умов праці з хімічно активним середовищем належать такі умови, за яких у повітрі тривалий час постійно містяться гази або рідини, що руйнівно діють на ізоляцію і струмопровідні частини електрообладнання.

Класифікація виробничих приміщень за рівнем небезпеки ураження електричним струмом

Щодо небезпеки ураження людей електричним струмом всі виробничі приміщення поділяються на такі категорії:

 1. приміщення без підвищеної небезпеки, в яких відсутні умови, що створюють підвищену або особливу небезпеку;
 2. приміщення з підвищеною небезпекою, які характеризуються наявністю в них однієї з умов, що створює підвищену небезпеку:
  • вологості або струмопровідного пилу;
  • струмопровідної підлоги (металева, земляна, залізобетонна, цегляна тощо);
  • високої температури;
  • можливості одночасного дотику людини до металоконструкцій будівель, технологічних апаратів, механізмів тощо, які мають з’єднання з землею, з одного боку, і до металевих корпусів електроустаткування — з іншого.
3. особливо небезпечні приміщення, які характеризуються наявністю однієї з умов, що створює особливу небезпеку:
  • особливої вологості;
  • хімічно активного або органічного середовища;
  • одночасно двох або більше умов підвищеної небезпеки.

4. території, де розміщено зовнішні електроустановки, які за рівнем небезпеки ураження людей електричним струмом прирівнюються до особливо небезпечних приміщень.

Класифікація виробничих приміщень з електробезпеки Які вимоги законодавства до використання на виробництві побутових електротехнічних пристроїв

Отже, класифікація виробничих приміщень за рівнем електричної безпеки дає змогу вживати належних запобіжних заходів, щодо недопущення витоків електричного струму на неструмоведучі деталі обладнання (металеві кожухи, елементи корпусу, станини тощо) та запобігання травматизму виробничого персоналу.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді