Зразок наказу про призначення відповідального за електрогосподарство

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Скачайте зразок наказу про призначення відповідального за електрогосподарство, розроблений відповідно до вимог нормативних документів

Керівник підприємства зобов’язаний забезпечити утримання, експлуатацію і обслуговування електроустановок. Серед іншого він повинен призначити відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства з числа інженерно-технічних працівників, які мають електротехнічну підготовку і пройшли перевірку знань у встановленому порядку. Підстава — пункт 1.3.1 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.1998 № 4 (далі — Правила ПБЕЕС).

Вимоги до відповідального за електрогосподарство

Особа, відповідальна за електрогосподарство, — електротехнічний працівник, в обов’язки якого входить безпосереднє виконання функцій щодо організації технічної та безпечної експлуатації електроустановок споживача, призначення якого здійснюється розпорядчим документом споживача.

Відповідальна особа повинна відповідати таким вимогам: мати відповідну групу з електробезпеки, освіту за відповідним напрямом (спеціальністю) електротехнічного або електромеханічного профілю, а також стаж роботи за цим напрямом:

  • для особи з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр — не менше 1 року;
  • для особи з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр — не менше 2 років.

У разі якщо у споживача використовуються електроустановки II та III категорій з надійності електропостачання на напругу до 1 кВ, допускається, як виняток, призначати особу, відповідальну за електрогосподарство споживача, з числа працівників, котрі мають групу з електробезпеки не нижче ІV та стаж роботи:

  • з професійно-технічною освітою за відповідним напрямом (спеціальністю) — не менше 3 років;
  • з повною загальною середньою освітою, яка пройшла спеціальну підготовку, — не менше 4 років.

Особа, відповідальна за електрогосподарство, наділена посадовими обов’язками щодо забезпечення безпеки електротехнічних працівників під час експлуатації електроустановок.

Як організувати оповіщення про надзвичайну ситуацію на підприємстві

Наказ про призначення відповідального за електрогосподарство

Наказ про призначення особи, відповідальної за електрогосподарство, та особи, яка буде її заміщати, видається після успішної перевірки знань з питань технічної експлуатації електроустановок, пожежної безпеки та охорони праці і присвоєння цій особі ІV групи з електробезпеки для обслуговування електроустановок на напругу до 1 кВ або V групи з електробезпеки для обслуговування електроустановок на напругу понад 1 кВ.зміст

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді