Забезпечення пожежної безпеки

Протипожежна профілактика – це впорядкована система організаційних і технічних елементів, направлених на дотримання безпеки людей, усунення ризиків виникнення по¬жеж, обмеження їх подальшого розповсюдження та створення умов для ефективного гасіння пожежі.

Заходи забезпечення пожежної безпеки: профілактика

При складанні плану профілактичних заходів слід враховувати протипожежний рівень об'єкта в цілому, тобто кількість пожеж та наслідків від них, число займань, статистику випадків травмування, отруєння і загибелі людей, рі­вень дотримання стандартів пожежної безпеки, готовність аварійно-пожежних команд.

Протипожежна безпека характеризує стан об'єкта, ймовірність настання пожежі, обсяг впливу небезпечних факторів пожежі на людей і ступінь захисту матеріальних цінностей. Одним із ключових чинників забезпечення безпеки на виробництві є протипожежна профілактика.

У рамках протипожежної профілактики створюється систе­ма попередження пожеж та система аварійного захисту. Для досягнення мети протипожежної профілактики відповідальна особа за охорону праці може використовувати ряд організаційно-технічних заходів:

Важливим інструментом попередження пожеж є проведення навчальних курсів, інструктажів та лекцій для всіх співробітників компанії. Для робітників об'єктів з особливою пожеж­ною небезпечністю проходження навчання є обов’язковим.

Забезпечення пожежної безпеки Читайте також: Нагляд за пожежною безпекою в Україні

Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки: система попередження пожеж

Система попередження пожеж становить собою комплекс захо­дів, налаштованих на раннє виявлення початкової стадії возгоряння, своєчасне оповіщення людей та, при необхідності, включення аварійних систем пожежогасіння.

В умовах виробничого циклу існує велика кількість потенційних джерел займання пожежі (відкритий вогонь, розжарене устаткування, іскри від зварювання). Тому, система попередження пожежі, насамперед, призначена для дотримання безпечної по­ведінки з наявними джерелами займання та запобігання виникнення горючого се­редовища.

Способи запобігання утворення горючого середовища:

 • при можливості заміна горючих речовин на негорючі;
 • ізоляція периметру території пожежонебезпечної зони;
 • обладнання технічних механізмів пристроями захисту від пошкоджень та аварій;
 • нагляд за ста­ном повітря та якістю вентиляції в приміщенні;
 • зниження пального навантаження у цехах;
 • проведення регулярних протипожежних перевірок та оглядів;
 • використання покажчиків безпеки;
 • установка автоматичних систем невідкладного реагування на перші ознаки возгорання на всіх пожежoвибухонебезпечних об' єктах.

Організація забезпечення пожежної безпеки: протипожежний захист

Система протипожежного захисту полягає у запобіганні ураження людей не­безпечними факторами пожежі й обмеження її негативних наслідків.

Метою протипожежного захисту є:

 • утримання площі ймовірної пожежі, що досягається правильним плану­ванням виробничих будівель, вибором будівельних конструкцій, встановленням протипо­жежних перегородок, монтуванням систем пожежогасіння;
 • блокування розповсюдження пожежі шляхом зменшення кількості горючих речовин, що розташовані в приміщенні, звільнення приміщень від залишків горючих матеріалів, а також застосування профільного обладнання;
 • створення умов для ефективного гасіння пожежі.

У будівлях протипожежного класу А, Б, В необхідно встановити стаціонарні аерозольні, рідинні, водяні, парові або порошкові установки пожежогасіння. Найбільш поширеним є використання у промисловості спринклерних систем.

У приміщеннях з підвищеною пожежною небезпекою, в яких можливе швидке поширення вогню, застосовують дрeнчeрні системи.

Протипожежний захист складів та архівів

Під час розміщення на складі різноманітних речовин та матеріалів необхідно приймати до уваги їх фізичні та хімічні власти­вості (наприклад, здатність до самозаймання), сумісність, а також показники одно­рідності речовин, що застосовуються для ліквідації пожежі.

У складських приміщеннях заборонено:

 • зберігати речі хаотично, скидати їх в неупоряджену купу впритул до приладів і труб опалення та електрообладнання;
 • експлуатувати газові плити, печі, обігрівачі та аналогічні прилади;
 • облаштовувати протектори зовніш­нього освітлення на даху;
 • розміщувати аерозольні упаковки разом з окисниками, горючими газами, легкозаймистими та горючими речовина­ми;
 • зберігати кислоти біля деревини, со­ломи та інших матеріалів природнього походження;
 • використовувати транспорт з двигунами внутрішнього згоряння без іс­крогасників;
 • розкривати упаковку, здійснювати розфасування товару безпосередньо всередині складу.

Первинні інструменти пожежогасіння

Ефективність успішної ліквідації пожежі залежить від вогнегасних інструментів та їх правильної експлуатації. Як правило, для боротьби з пожежею на ранніх стадіях використовують такі речовини:

 • Вода – найпоширеніша та найдешевша вогнегасна речовина, тому виробничі приміщення завжди облаштовують водними гідрантами. Властивості води можна покращити за допомогою активних домішок, що часто використовуються при пожежах кла­су А.

Вода застосовується у формі струменів і у формі пари (для невеликих приміщень).

Заборонено гасити за допомогою води електроустановки під напругою, технічне устаткування, металевий натрій, калій, магній та інші речовини, які при з’єднанні з водою виділя­ють займисті або вибухові речовини.

 • Вуглекислота використовується при пожежах класів А,В (Е), а також для загашення горючих рідин і твердих матеріалів. Заборонено загашувати вуглекислотою спирт, ацетон, а також фотоплівку та целюлозу, які горять без доступу повітря.
 • Повітряно-механічна піна – ефективний засіб гасіння твердих ре­човин та легкозаймистих рідин з відкритою горючою поверхнею.
 • Інертні гази призначені для стримування легкозаймистих та горючих рідин, твердих матеріалів, механізмів під напругою, пожеж в архівах та на складах.
 • Галогенoвуглеводи доцільно застосовува­ти при тлінні речовин та матеріалів.
 • Вогнегасні порошки – універсальний засіб, що підходить для ліквідації возгорання практично всіх видів речовин.
 • Пісок, як правило, використовується для покриття малої кількості розлитих го­рючих рідин.
 • Вогнегасники різних типів. Бувають во­дяними, пінними, повітряно-пінними, хімічно-пінними, порошковими або комбінованими.


зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді