Первинний інструктаж з пожежної безпеки

UA RU
Організаційна система протипожежної безпеки компанії повинна включати низку навчально-методичних заходів, які дозволяють підтримувати рівень знань і вмінь співробітників у сфері дотримання правил пожежної безпеки на високому рівні. До них належить і первинний протипожежний інструктаж.

До таких заходів, зокрема, належить організація навчальних курсів та протипожежних інструктажів. Будь-яке підприємство, установа чи організація, які використовують найману працю робітників, зобов’язані розробити і впровадити навчальні плани для ознайомлення співробітників з усталеними в компанії вимогами протипожежної безпеки.

У зв’язку з цим, всі співробітники при оформленні на роботу повинні пройти інструктаж з питань пожежної безпеки за місцем роботи. В подальшому, кожного наступного року співробітник підлягає регулярній перевірці знань у сфері протипожежної безпеки. Надавати кандидатам, які не пройшли навчальний курс протипожежної безпеки або перевірку знань, допуск до виконання робіт забороняється.

Маркування вогнегасників Дізнайтесь також про нові Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників

Організація первинного інструктажу з пожежної безпеки

Для організації якісного навчального курсу та перевірки знань з питань пожежної безпеки директор компанії має визначити порядок проходження робітниками інструктажів на підприємстві. При цьому, звертаємо увагу, що законодавство визначає певні види інструктажів, що обов’язково мають бути впроваджені в компанії. Одним із таких інструктажів є первинний протипожежний інструктаж.

Суб’єктами первинного протипожежного навчання є наступні особи:

 • нові співробітники;
 • співробітники, переведенні на іншу роботу або посаду;
 • співробітники, які перебувають в компанії під час службового відрядження;
 • особи, направлені в компанію для проходження виробничої практики або стажування;
 • підрядники або особи, найняті для надання певних послуг компанії (наприклад, для здійснення будівельні або ремонтних робіт).

Зазначені особи проходять первинний інструктаж безпосередньо на робочому місці. До проведення навчання долучається безпосередній керівник структурного відокремленого підрозділу компанії, в який прибули нові співробітники. Перед здійсненням навчання відповідний керівник повинен, в свою чергу, також пройти перевірку знань з протипожежної безпеки.

План та перелік питань первинного протипожежного інструктажу

Орієнтовний перелік проблемних питань, з якими необхідно ознайомити співробітників під час проведення первинного інструктажу складає навчальний план такого інструктажу. План проведення навчання має бути затверджений директором компанії або уповноваженою особою з питань безпеки праці, а також відповідальними державними органами пожежного нагляду.

До навчальної програми первинного інструктажу слід включити наступні питання:

 • надання співробітникам короткої ознайомчої інформації про технічні характеристики машин та обладнання, що використовуються на підприємстві або про хімічні властивості речовин, які утворюються в результаті виробничого процесу;
 • фактори ризику, що можуть спричинити виникнення пожежі в компанії та засоби їх мінімізації;
 • вимоги пожежної безпеки в приміщенні (в т.ч. порядок користування спеціально обладнаними місцями для паління);
 • порядок та шляхи екстреної евакуації з приміщення;
 • засоби та системи пожежної охорони, телефону, аварійної сигналізації;
 • місце розташовування інструментів гасіння пожеж (протипожежний інвентар) та правила їх експлуатації. Для досягнення більшої ефективності первинного інструктажу рекомендується супроводжувати навчання практичною демонстрацією існуючих в компанії інструментів пожежогасіння;
 • чіткий порядок дій робітника у разі настання пожежі.

Після закінчення курсу первинного навчання відповідальна особа, яка проводила інструктаж, перевіряє обсяг знань, що були засвоєнні співробітниками.

Кожний проведений первинний інструктаж має бути обов’язково зареєстрований у Журналі реєстрації протипожежних інструктажів (далі – Журнал). Занесений до Журналу Запис про інструктаж підписується відповідальною особою та суб’єктами інструктажу.

Скачати Журнал реєстрації протипожежних інструктажів можна ТУТ

Зразок. Журнал реєстрації протипожежних інструктажівзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді