Добровільна пожежна дружина на підприємстві

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
З метою залучення працівників до проведення заходів щодо запобігання пожежам та організації їх гасіння на підприємствах можуть створюватись добровільні пожежні дружини. Який порядок їх створення? Як це питання регулюється законодавством?

Пожежно-рятувальні підрозділи утворюються з метою здійснення заходів із запобігання виникненню пожеж, їх гасіння, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Як створити добровільну пожежну охорону: рекомендації від експерта

Коли створюється добровільна пожежна дружина

Порядок утворення та функціонування пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони визначає постанова КМУ від 07.04.2023 № 314 (далі  Порядок № 314).

Пожежно-рятувальні підрозділи утворюються як:

  • пожежна дружина — підрозділ у складі не менше трьох осіб, забезпечений пожежними мотопомпами та/або первинними засобами для гасіння пожеж;
  • пожежна команда — підрозділ у складі не менше п’яти осіб, забезпечений пожежними автомобілями або іншою технікою для гасіння пожеж.

Підстава п. 5 Порядку № 314.

Пожежно-рятувальні підрозділи можуть утворюватися:

  • органами місцевого самоврядування — із числа осіб, які постійно проживають на відповідній території;
  • громадськими організаціями — із числа членів таких організацій;
  • суб’єктами господарювання, іншими юридичними особами — із числа їх працівників.

Чи потрібна добровільна пожежна дружина на підприємстві

Суб'єкти господарювання не зобов'язані створювати пожежну дружину, якщо не вбачають у цьому потреби. Це їх право, а не обов'язок.

Порядок забезпечення діяльності пожежно-рятувальних підрозділів добровільної пожежної охорони, права та обов’язки осіб, які є їх членами, визначає положення про добровільну пожежну охорону. Його затверджує керівник суб’єкта господарювання за погодженням з територіальним органом ДСНС (п. 3 Порядку № 314).

У рішенні про утворення пожежно-рятувального підрозділу зазначаються:

  • найменування, вид та місцезнаходження пожежно-рятувального підрозділу;
  • інформація про матеріально-технічне забезпечення пожежно-рятувального підрозділу;
  • межі території (об’єкта), на якій провадить діяльність пожежно-рятувальний підрозділ;
  • прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та посада особи, що здійснює облік членів і учасників пожежно-рятувального підрозділу.

Копія рішення про утворення пожежно-рятувального підрозділу подається територіальному органу ДСНС.

Добровільна пожежна дружина на підприємстві  Дізнайтеся, яку ще документацію повинен розробити суб'єкт господарювання

Діяльність пожежної дружини контролює суб’єкт господарювання, що утворив такий підрозділ, і територіальний орган ДСНС.

Хто може входити до пожежно-рятувальних підрозділів

Членами пожежно-рятувальних підрозділів можуть бути особи, які досягли 18 років, мають повну цивільну дієздатність, здатні за станом здоров’я виконувати покладені на них обов’язки, що підтверджується попередніми та періодичними медичними оглядами, та звернулися до суб’єкта, який утворив пожежно-рятувальний підрозділ для забезпечення добровільної пожежної охорони, з відповідною заявою.

Учасниками пожежно-рятувальних підрозділів можуть бути неповнолітні особи, прийняття яких здійснюється за письмовою згодою їх батьків або інших законних представників.

Підготовку, перепідготовку члени пожежно-рятувальних підрозділів проходять у закладах освіти ДСНС. Члени пожежно-рятувальних підрозділів, які не пройшли відповідної підготовки, до гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт не допускаються.

Пожежну дружину очолює начальник, якого призначає на посаду керівник суб’єкта господарювання за пропозицією загальних зборів членів дружини. До його обов'язків входить керівництво діяльністю пожежно-рятувального підрозділу, зокрема він відповідає за виконання покладених на пожежно-рятувальний підрозділ завдань, організацію його роботи та збір всіх членів за потреби.

Начальник пожежної дружини має заступників, яких призначає на посаду керівник суб'єкта господарювання за поданням начальника дружини, що погоджують на загальних зборах члени дружини.

Рекомендована кількість пожежної дружини — від трьох осіб і більше.

Добровільна пожежна дружина на підприємстві

Суб'єкт господарювання, який утворив пожежно-рятувальний підрозділ, за власний рахунок забезпечує його членів спеціальним одягом, спорядженням і засобами індивідуального захисту для участі в гасінні пожеж, проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт (п. 18 Порядку № 314).

На період коли  членів пожежно-рятувальних підрозділів залучають до гасіння пожеж, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, проходження підготовки, перепідготовки, за ними зберігається місце роботи (посада) і середня заробітна плата за основним місцем роботи (п. 19 Порядку № 314).

Також тим, хто залучався до гасіння пожеж або проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, може бути виплачена винагорода за рахунок коштів місцевого бюджету, громадських організацій, суб’єктів господарювання, інших юридичних осіб та інших не заборонених законодавством джерел.

Члени пожежно-рятувального підрозділу в обов’язковому порядку підлягають особистому страхуванню. Його здійснює за свої кошти суб’єкт господарювання, який утворив такий підрозділ (п. 16 Порядку № 314).

Залучати членів пожежно-рятувальних підрозділів та використовувати закріплену за ним пожежну техніку до виконання завдань, не передбачених Порядком № 314, забороняється.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді