Вимоги до технічного обслуговування вогнегасників

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Технічне обслуговування вогнегасника — це комплекс операцій, спрямованих на перевірку вогнегасника та забезпечення його роботи в режимах очікування використання за призначенням, транспортування і зберігання або на прийняття рішень щодо ремонту чи зняття його з експлуатації.

 

 

Проведення робіт з технічного обслуговування вогнегасників є одним із основних заходів, що підтримує ці засоби захисту в робочому стані, збільшує термін їх служби й надійність та запобігає нещасним випадкам.

Згідно з вимогами Правил пожежної безпеки в Україні відповідальними особами за належне технічне обслуговування вогнегасників та навчання працівників правилам користування ними є керівники підприємств або орендарі згідно з договором оренди.

Обов’язки щодо забезпечення утримання засобів протипожежного захисту у працездатному стані також покладаються на керівників підприємств.

Технічне обслуговування вогнегасників

Особа, відповідальна за пожежну безпеку на підприємстві, для забезпечення працездатного стану та якісної експлуатації вогнегасників має організувати їх технічне обслуговування. Таке обслуговування проводиться відповідно до норм, правил (настанови з технічного обслуговування вогнегасників), установлених їх виробником, та інших нормативних документів у сфері пожежної безпеки.

Саме обслуговування складається з декількох стадій:

 • технічного діагностування;
 • ремонту;
 • технічного опосвідчення (огляд поверхонь корпусу та балону з газом-виштовхувачем, а також проведення гідравлічних випробувань);
 • перезарядження вогнегасника.

Роботи проводяться відповідно до вимог технічної документації підприємств-виготовлювачів та затверджених регламентів робіт з ТО.

Виробники або постачальники зобов’язані забезпечити проведення технічного обслуговування вогнегасників відповідно до ДСТУ 4297:2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги» на всій території України за регіональним принципом (розподілом) шляхом створення власних підприємств з технічного обслуговування вогнегасників (далі — ПТОВ) або надання повноважень ПТОВ, перелік яких наводиться в паспорті на кожний вогнегасник.

При цьому виробник (постачальник) зобов’язаний забезпечити технічне обслуговування, гарантійний ремонт вогнегасників, їх випуск і поставку для ПТОВ у необхідному обсязі та асортименті, а також випуск і поставку запасних частин до них протягом усього строку їх виробництва, а після зняття з виробництва — протягом строку служби, у разі відсутності такого строку — протягом десяти років.

Зверніть увагу!

Із об’єкта одночасно дозволяється відправити на технічне обслуговування не більше 50% вогнегасників від їх загальної кількості.

Дата відправки вогнегасника на технічне обслуговування, дата його повернення з технічного обслуговування, а також назва організації, яка здійснила таке обслуговування, фіксуються в журналі обліку вогнегасників.

Коли потрібно організовувати техобслуговування вогнегасників

Особа, відповідальна за пожежну безпеку на об’єкті, зобов’язана організувати технічне обслуговування вогнегасників у таких випадках:

 • пошкодження або відсутність маркування, пломб або пристроїв блокування на них;
 • наявність механічних пошкоджень і слідів корозії на їх корпусах або запірно-пускових пристроях;
 • відсутність робочого тиску в корпусі та (або) наявність надмірного тиску (для вогнегасників закачного типу);
 • після використання за призначенням;
 • після закінчення гарантійного терміну експлуатації, передбаченого експлуатаційною документацією виробника.

Технічне обслуговування вогнегасників здійснюється ПТОВ, що мають відповідну ліцензію з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення. Підстава — вимоги ДСТУ 4297:2004.

Контроль за правильністю проведення внутрішнього технічного обстеження та відновлювального ремонту вогнегасників у компанії покладається на посадову особу, відповідальну за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту.

Після проведення ТО працівник ПТОВ, який його виконував, повинен внести в паспорт вогнегасника інформацію про: дату проведення ТО, дату проведення наступного ТО і свій ідентифікаційний номер.

Гарантійні терміни технічного обслуговування вогнегасника

У гарантійних зобов’язаннях повинно бути вказано їх вид, момент початку гарантійного терміну і його загальну тривалість.

Гарантійні строки на засоби пожежогасіння, які підлягають технічному обстеженню, встановлюються уповноваженим суб’єктом та підприємством на їх розсуд і закріплюються у відповідному договорі.

 

Слід зазначити, що гарантійний термін продовжується на час перебування вогнегасника в гарантійному ремонті чи технічному обстеженні у надавача послуги.

Як спростити облік вогнегасників

Етикетка підприємства з технічного обслуговування вогнегасників

Приймання вогнегасників після технічного обслуговування оформлюється актом, який складається не менше ніж у двох примірниках і підписується представниками споживача послуг та підприємства з технічного обслуговування вогнегасників.

Важливо!

Під час огляду вогнегасників після надходження з технічного обслуговування особа, відповідальна за пожежну безпеку на об’єкті, повинна перевірити наявність на корпусі вогнегасника етикетки підприємства з технічного обслуговування вогнегасників.

 

На етикетці ПТОВ наклеюється знак маркування встановленого зразка:

 • про здійснення ТО — свідчитиме контрольний знак зеленого кольору, на якому буде зазначена дата проведения ТО вогнегасника і ідентифікаційний номер працівника ПТОВ, який його проводив;
 • про термін проведения наступного ТО — свідчитиме контрольний знак червоного кольору, на якому буде вказана дата проведення наступного ТО вогнегасника.

Форма та зміст етикетки ПТОВ наведені в додатку 3 до Правил експлуатації та типових нормах належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2018 № 25.

етикетка ПТОВ

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді