План-графік навчання з охорони праці у 2024 році

UA RU
Автор

Середа Марина

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
На підприємстві необхідно скласти план-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. План-графік навчання з охорони праці доцільно розробити напередодні нового календарного року. Які вимоги до форми цього документа — дізнайтеся зі статті.

Зразок плану-графіку проведення навчання з охорони праці

Нормативні документи не містять форми плану-графіка навчання з питань охорони праці. Кожне підприємство має розробити його самотужки. Ми пропонуємо завантажити один із можливих варіантів оформлення плану-графіка, розроблений експертом. За потреби графи можна змінювати, наприклад, передбачити інформацію про місце навчання тощо.

Як організувати навчання з охорони праці на підприємстві

Нормативне регулювання

Одне із завдань служби охорони праці підприємства — організувати навчання навчання з питань охорони праці на підприємстві і перевірку знань з охорони праці. Ці питання врегульовує Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення).

На основі Типового положення та з урахуванням специфіки виробництва й вимог нормативно-правових актів з охорони праці на підприємстві потрібно розробити положення про навчання з питань охорони праці. Його затверджує наказом керівник підприємства, воно обов’язкове для виконання всіма працівниками.

У положенні визначають порядок проведення навчання з ОП, спеціального навчання, інструктажів, перевірки знань з ОП, стажування (дублювання) тощо з урахуванням специфіки виробництва. Як додаток до положення оформляють план-графік навчання з охорони праці на рік.

Окрім Положення та плану-графіка, на підприємстві розробляють іншу документацію з охорони праці:

  • списки працівників за категоріями, що проходять навчання;
  • списки викладачів;
  • тематичні плани та програми навчання з урахуванням категорій працівників, які проходитимуть за ними навчання і перевірку знань, тощо.

Навчання з питань охорони праці спрямоване на отримання знань, необхідних для безпечного ведення робіт у цілому. Його проводять з урахуванням специфіки виробництва та вимог актів, що діють у межах підприємства.

Як розробити план-графік навчання з охорони праці 2024

План навчання з охорони праці доцільно розробити напередодні нового календарного року. Його затверджують наказом по підприємству щодо організації навчання з питань охорони праці. Відповідно до п. 3.2 Типового положення працівників необхідно ознайомити із планами-графіками навчання.

У плані визначають викладачів, розподіляють обов’язки щодо організації та проведення навчання серед виконавців, вказують місце проведення навчання тощо.

Під час розробки плану-графіка потрібно враховувати вимоги п. 2.3 Типового положення, яким визначено кількість годин для вивчення теоретичної частини предмету «охорона праці»:

  • у разі підготовки працівників до виконання робіт з підвищеною небезпекою — 30 год., під час перепідготовки і підвищення кваліфікації — не менше ніж 15 год;
  • у разі підготовки працівників до виконання робіт, які не належать до переліку робіт підвищеної небезпеки, — не менше ніж 10 год., під час перепідготовки та підвищення кваліфікації — не менше 8 год.

Відповідне навчання з питань охорони праці мають пройти і викладачі та фахівці, яких залучають до навчання та перевірки знань з питань охорони праці (зокрема й члени комісії з перевірки знань).

Керівники підприємств, де працює понад 1000 осіб, керівники та фахівці служб охорони праці, члени комісій з перевірки знань підприємств проходять навчання у навчальних центрах.

План-графік навчання з охорони праці у 2024 році  Важливо! В умовах війни деякі працівники виконують свої обов'язки віддалено. Однак таким працівникам також потрібно систематично проводити інструктаж (навчання) з питань охорони праці і протипожежної безпеки в межах використання ними обладнання та засобів, рекомендованих або наданих роботодавцем. Цього вимагає стаття 13 Закону України «Про охорону праці». 

Проведення інструктажів під час воєнного стану: відповіді на поширені запитаннязміст

Центральна частина статичний блок 2