Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
У минулому році трудові відносини зазнали багато змін, адже змінилося трудове законодавство. Дізнайтеся, чи потрібно роботодавцям у 2023 році подавати Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю

 

Форма Звіту про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю

Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4 відсотки середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, — у кількості одного робочого місця.

Так скеровує частина перша статті 19 Закону України про «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

Онлайн-калькулятор розрахунку квоти осіб з інвалідністю

 

Згідно з листом Фонду соцзахисту інвалідів від 08.08.2007 № 1/8-81 особи пенсійного віку з інвалідністю зараховуються у виконання нормативу, якщо вони працюють за основним місцем роботи. Це ж стосується і осіб з інвалідністю, які працюють на неповний робочий час (неповний робочий день/тиждень, 0.25, 0.5 ставки тощо).

Щороку до 1 березня роботодавці подавали Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю за формою № 10-ПОІ відділенням Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (далі — Фонд), в яких вони зареєстровані.

Форма звітності № 10-ПОІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю» та Інструкція щодо заповнення цієї форми затверджені наказом Мінсоцполітики України від 27.08.2020 № 591. Останні зміни в них внесені наказом міністерства № 589 від 13.10.2021.

Чи потрібно роботодавцям звітувати за формою № 10-ПОІ у 2023 році

До 2023 року звітувати про зайнятість і працевлаштування інвалідів мали підприємства, установи і організації (незалежно від форми власності і господарювання, виду діяльності і галузевої належності), їх філії, відділення, представництва, що ведуть окремий облік результатів фінансової та господарської діяльності, організації громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичні особи, що використовують найману працю, в яких за основним місцем роботи працює вісім і більше осіб, банки та інші фінансові установи, а також представництва іноземних юридичних осіб (у тому числі міжнародних організацій), які використовують працю найманих працівників — громадян України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Як надавати відпустки працівникам з інвалідністю

Однак у листопаді 2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту соціальних, трудових та інших прав фізичних осіб, у тому числі під час воєнного стану, та спрощення обліку робочих місць для осіб з інвалідністю» від 18.10.2022 № 2682-IX (далі – Закон № 2682).

Цей Закон скасував реєстрацію у територіальних відділеннях Фонду та подання звіту про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю за формою № 10-ПОІ. Тобто, за 2022 рік до 01.03.2023 роботодавцям цей звіт вже подавати не потрібно.

Отримана від Пенсійного фонду України інформація, яка містить ознаки порушень законодавства про створення робочих місць для осіб з інвалідністю, про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю, є підставою для проведення перевірки підприємств, зокрема підприємств, організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують найману працю.

Фонд щороку в автоматизованому режимі з використанням даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та Централізованого банку даних з проблем інвалідності здійснює визначення підприємств, фізичних осіб, які використовують найману працю, які не забезпечили виконання у попередньому році нормативу робочих місць, та надсилає їм розрахунок сум адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті у зв’язку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю за попередній рік.

Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю Зверніть увагу! Вимоги законодавства стосовно працевлаштування та зайнятості осіб з інвалідністю, виконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю, а також нарахування і сплати адміністративно-господарських санкцій за його не виконання, залишились без змін.

Штраф за неподання Звіту та невиконання нормативу з працевлаштування інвалідів

Керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичні особи, які використовують найману працю, у разі незабезпечення виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю несуть відповідальність у встановленому законом порядку.

Законодавством передбачена така відповідальність:

  • за порушення нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю — сплачується так звана адміністративно-господарська санкція у розмірі середньорічної зарплати штатного працівника;
  • невчасна сплата санкції — нараховується пеня у розмірі 120% ставки НБУ.

Єдиний спосіб уникнути санкції — виконати норматив або довести, що підприємство створило місця, але працівники з інвалідністю на них не прийшли. Як доказ можна використати подачу до Центру зайнятості звіту за формою № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)», який подається щомісяця до служби зайнятості. Також він має подаватися протягом трьох робочих днів із дня відкриття вакансії для особи з інвалідністю.

Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю закликає роботодавців вжити необхідних заходів для вирішення питання щодо працевлаштування осіб з інвалідністю.

Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю  З інвалідністю — за комп’ютер: чи проводити атестацію робочого місця за умовами праці

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді