Чи можна ввести до штатного розпису підприємства посаду «Керівник служби охорони праці»

Згідно із Законом України «Про охорону праці» та Типовим положенням про службу охорони праці (НПАОП 0.00-4.21-04) на підприємстві створюється служба охорони праці. При цьому Класифікатором професій передбачено посаду «начальник відділу охорони праці». Дізнайтеся зі статті: чи може бути в організаційній структурі підприємства структурний підрозділ «служба охорони праці» та чи можна ввести до штатного розпису підприємства посаду «керівник служби охорони праці».

Відповідно до статті 15 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII (далі — Закон про охорону праці) на підприємстві з кількістю працівників 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 05.11.2004 № 255 (далі — Типове положення).

Керівник служби охорони праці – чи правильне формулювання?

Так, Класифікатором професій (далі – КП) передбачено лише одну професійну назву керівника структурного підрозділу з охорони праці — «Начальник відділу охорони праці» (код за КП 1232), а Розділ 1 Випуску 1 ДКХП містить кваліфікаційну характеристику цієї посади.

Розділ 1 Випуску 1 ДКХП не містить кваліфікаційних характеристик інших посад керівників структурних підрозділів з охорони праці, зокрема, і керівника служби охорони праці.

Водночас відповідно до пункту 3 статті 64 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV (далі — ГКУ) підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

Підприємство може складатися з:

 • виробництв;
 • цехів;
 • відділень;
 • дільниць;
 • бригад;
 • бюро;
 • лабораторій;
 • управлінь;
 • відділів;
 • бюро;
 • служб тощо.

З цієї норми випливає, що за великої кількості на підприємстві працівників і виробничих підрозділів (у т. ч. із шкідливими, важкими і небезпечними умовами праці) роботодавець може створити не один, а декілька відділів охорони праці з розподілом між ними функцій, визначених розділом 3 Типового положення. Лише у такому разі зазначені відділи входитимуть до складу іншого функціонального структурного підрозділу, наприклад, служби, департаменту, управління.

Чи можна ввести до штатного розпису підприємства посаду «Керівник служби охорони праці» Дізнайтеся, як складають санітарно-гігієнічну характеристику умов праці

Хоча КП не містить професійних назв, наприклад:

 • Керівник служби охорони праці;
 • Керівник департаменту охорони праці;
 • Керівник управління охорони праці тощо.

Проте він містить цілу низку професійних назв керівників зазначених структурних підрозділів без уточнення «профілю» таких підрозділів.

Нагадуємо!

Відповідно до Примітки 2 до Додатка В до КП назви професій можуть бути розширені за потребою користувача термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності.

Отже, професійні назви керівників служб, департаментів, управлінь можна застосовувати для структурних підрозділів охорони праці, але за умови, що такі назви віднесено до професійного угрупування «Керівники інших функціональних підрозділів».

Так, у сфері цивільного захисту можна використовувати назву «Начальник служби охорони праці» (код за КП 1239), оскільки її віднесено до професійного угрупування «Керівники інших функціональних підрозділів».

Проте у промисловості та на транспорті не можна використовувати назви «Начальник служби охорони праці» (коди за КП 1222.2, 1226.2), оскільки ці назви віднесено до професійних угрупувань (відповідно) — «Начальники (інші керівники) та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості» і «Начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів на транспорті, у складському господарстві та зв’язку)».

Чи можна ввести до штатного розпису підприємства посаду «Керівник служби охорони праці» А ви знаєте, де пройти навчання з охорони праці?

Як правильно називати керівника склужби охорони праці?

Отже, за потреби створення на підприємстві (яке не віднесено до сфери цивільного захисту) декількох відділів з охорони праці, рекомендуємо вводити їх до складу управлінь або департаментів і утворювати назви керівників цих структурних підрозділів, наприклад, від професійних назв:

 • Начальник управління (код за КП 1231);
 • Керівник (директор, начальник та ін.) департаменту (код за КП 1231),

які віднесено до професійного угрупування «Керівники бухгалтерських, фінансових, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники».

Визначаючи структуру і штатний розпис центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій, слід також враховувати норми постанови Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» від 12.03.2005 № 179.

Можна зробити висновок, що у законодавстві про охорону праці (зокрема, Законі про охорону праці, Типовому положенні) використовується поняття «служба охорони праці» як узагальнююче, під яким слід розуміти не структурний підрозділ, а здійснення певними виконавцями завдань та функцій (організація, забезпечення, контроль) з охорони праці на підприємстві.

Хто керує службою охорони праці на підприємстві?

Так, якщо служба з охорони праці складається з одного структурного підрозділу, то це має бути відділ на чолі з начальником відділу охорони праці (код за КП 1232). Так, на підприємстві, з урахуванням вимог статті 64 ГКУ, можна утворити такий структурний підрозділ як «відділ» з чисельністю 2 і більше працівників (начальника відділу охорони праці, інженера (-рів) з охорони праці).

Інженер з охорони праці Читайте також: Адміністративна та кримінальна відповідальність фахівця з охорони праці: судова практика

Якщо ж роботодавець визначить, що функції служби охорони праці на підприємстві буде виконувати один працівник, то ним має бути «Інженер з охорони праці» (код за КП 2149.2), оскільки така служба не може вважатися окремим структурним підрозділом підприємства, та, відповідно, один працівник не може бути керівником структурного підрозділу, якого фактично не існує.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді