Паспортизація будівель і споруд

UA RU
З метою визначення готовності будівель виробничого, складського або промислового призначення до експлуатації проводиться планова оцінка та обстеження об’єкту. Після завершення оцінки компетентними органами здійснюється паспортизація будівлі, тобто, документально підтверджується придатність об’єкту для використання.

Підстави для проведення обстеження та паспортизації об’єкту:

 • завершення будівництва та введення будівлі до експлуатації;
 • реконструкція або капітальний ремонт споруди;
 • консервування об’єкту на тривалий строк.

Суб’єктами оцінки та паспортизації є спеціалізовані заклади — сертифіковані експертні центри, які отримали ліцензію Держбуду на проведення відповідного виду діяльності. Категорія об’єктів, право на роботу з якими має суб’єкт оцінки, зазначається у додатку до ліцензії. Перед замовленням технічної оцінки власник будівлі повинен перевіряти наявність у підрядника права на надання такого виду послуг, оскільки в іншому випадку, документи, видані некомпетентним суб’єктом діяльності вважатимуться недійсними.

Детальний порядок здійснення оцінки та видачі паспортів та готові об’єкти регламентується Правилами обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, затвердженими Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27 листопада 1997 р. № 32/288.

Планова та позачергова перевірка об’єктів

В залежності від вимог інструкцій з експлуатації певні об’єкти час від часу можуть потребувати регулярних перевірок та оглядів. Зазвичай, в рамках планових обстежень проводиться діагностика:

 • змін, які відбуваються в навколишньому середовищі, і які можуть вплинути на об’єкт;
 • інженерно-геологічних характеристик місця розташування будівлі;
 • хімічних показників ґрунтових вод;
 • стану робочих елементів та конструкцій, що захищають споруди від впливу зовнішніх процесів;
 • території та елементів благоустрою;
 • справності інженерного обладнання;
 • підземних та наземних несучих, огороджувальних та гідроізолювальних конструкцій;
 • даху, стін, полів, перекриттів;
 • антикорозійної обробки стін, підлоги, зовнішнього та внутрішнього опорядження;
 • сантехнічних, каналізаційних мереж та систем очищення повітря;
 • ізоляційних покриттів;
 • інших елементів об’єкту та їх систем, установка та утримання яких регламентується ДБН.

Строк першого після здачі в експлуатацію обстеження об’єкту встановлюється проектною компанією. Строк подальших перевірок установлюється спеціалізованою установою, що виконувала перше обстеження в рамках паспортизації. Крім того, періодичність та частота здійснення перевірок об’єкту залежать від архітектурних особливостей споруди, виду діяльності компанії, яка здійснюється в приміщенні та кліматичних умов регіону.

Стадії планового обстеження:

 • попереднє обстеження, що включає в себе збір технічної документації на об’єкт, складання плану перевірки та загальний огляд споруди;
 • основне обстеження – виявлення та обмір дефектів, визначення ступеня пошкоджень, вимірювання фізико-хімічного стану будівлі;
 • спеціальне обстеження, яке здійснюється за необхідності проведення додаткових випробовувань, діагностики або уточнення геологічних чи інженерних показників.

Додатково до регулярних перевірок, за рішенням представників органів державного нагляду організовуються також і позачергові обстеження об’єкту:

 • перед здачею в експлуатацію об’єктів, що вимагають посиленого ступеню відповідальності;
 • при виявленні ознак аварійності певних конструкцій або елементів будівель;
 • при істотних змінах навантажень понад передбачені проектом норми;
 • при підготовки до капітального ремонту, реконструкції або зміни призначення;
 • на виконання регуляторних актів або наказів контролюючих органів;
 • після надзвичайних обставин (стихійні лиха, техногенні катастрофи тощо).

Повноваження сторін під час виконання обстежень

Власник об’єкту під час організації та виконанні обстежень повинен:

 • дотримуватись строків та типів обстежень;
 • видавати накази про початок перевірки та призначати відповідальних осіб, які допомагатимуть проводити обстеження;
 • своєчасно укладати договори з підрядними організаціями;
 • забезпечувати фінансування робіт з перевірки об’єкту;
 • гарантувати надання підрядникам повної та достовірної технічної документації;
 • забезпечувати виконання рекомендацій, наданих йому спеціалізованою компанією при обстеженні будівлі.

Підрядник, що виконує обстеження будівель, зобов’язаний:

 • вчасно приступати до проведення робіт;
 • гарантувати якість та повноту матеріалів перевірки;
 • ретельно проводити оцінку поточного стану будівель;
 • видавати вмотивовані приписи та рекомендації;
 • надавати власнику письмові звіти та висновки за наслідками перевірки. На підставі висновків спеціалізованої установи про стан будівлі готується паспорт об’єкту.

Видача та оформлення паспорту будівлі

Паспорт — це окремий документ, що надається власнику будівлі, і містить висновок спеціальної установи про результати проведених досліджень та готовність об’єкту до експлуатації. Вперше паспорт оформлюється власником при здачі об’єкта в експлуатацію та в подальшому підлягає уточненням та доповненням. Перший запис до паспорту про технічний стан об’єкту робиться власником на підставі Акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта.

Скачати бланк Паспорт технічного стану будівлі (споруди)

Паспорт технічного стану будівлі

Правильність даних, що занесені до паспорта, засвідчується підписами власника (директора компанії), і представника спеціалізованої установи, що виконував оцінку.

Паспорт зшивається та завіряється печаткою компанії — власника об’єкта.

Паспорт складається у двох екземплярах, один з яких залишається у власника, а другий — передається до установи, що здійснювала паспортизацію.

Зміни технічних характеристик будівлі обов’язково вносять до паспорта у формі доповнень із зазначенням дати повторного огляду протягом одного місяця після завершення перевірки.

Паспорти для нових будівель, а також для споруд після їх реконструкції або капітального ремонту оформлюються компанією, яка готувала проект будівлі, одразу після огляду об’єкта контролюючими державними органами.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді