Організація охорони праці на робочих місцях

Існує велика кількість регуляторних актів, правил, інструкцій та рекомендацій у сфері охорони праці. Дізнайтеся, які саме повинна використовувати організація для забезпечення належного рівня охорони праці на робочих місцях.

Організація охорони праці на робочих місцях

З метою приведення всіх існуючих стандартів та нормативів у єдину відповідність Міністерством надзвичайних ситуацій України видано наказ № 67 від 25.01.2012 Про затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників (далі – Наказ № 67).

Вимоги, затверджені Наказом № 67, поширюються на всі підприємства незалежно від видів їхньої діяльності та форм власності.

Скачайте інструкцію з охорони праці для працівника офісу

Цей документ регламентує:

  • правила обладнання робочих місць;
  • вимоги до безпечного облаштування промислових приміщень та майстерень;
  • процедури взаємодії між співробітниками та адміністрацією компанії з питань охорони праці;
  • порядок виконання робіт та інші питання, які виникають в рамках трудового процесу.

Зверніть увагу!

Зміст Наказу № 67 не стосується питань, пов’язаних з державними санітарними нормами та правилами.

Вимоги щодо безпеки праці на робочому місці

На підприємстві роботодавець зобов'язаний заздалегідь враховувати наступні вимоги, які допоможуть запобігти ризикам настання нещасних випадків та створити безпечні умови праці:

  • всі фактори, що можуть спричинити небезпеку, мають бути ліквідовані (якщо є така можливість);
  • слід максимально обмежити ризики, яких уникнути неможливо;
  • необхідно вживати заходів для виявлення перших ознак небезпеки та обмежувати вплив небезпечних виробничих чинників;
  • забезпечити пріоритет колективних засобів захисту над індивідуальними (ЗІЗ);
  • практично всі виробничі процеси супроводжуються людським фактором, який треба враховувати в зв’язку із його впливом на роботу обладнання, технологічні процеси, системи захисту та ін.

Механізми організації безпеки праці на робочому місці

Для створення безпечних умов праці на підприємстві роботодавцю потрібно:

У випадках, коли виробництво декількох компаній тісно пов’язано або здійснюється на одній чи сумісних територіях, слід установити взаємне співробітництво між ними та координацію дій осіб, уповноважених за впровадження принципів охорони праці, для того, щоб спільними зусиллями сприяти захисту виробництва від небезпек.

Залучені працівники інших підприємств підлягають медичному обстеженню та інструктажу з охорони праці з акцентом на особливості діяльності компанії, що приймає цих робітників. Їх слід забезпечити всіма необхідними для роботи засобами індивідуального захисту.

Організація робіт з охорони праці Дізнайтеся, які бувають експертизи, пов’язані з безпекою праці, та коли їх проводять

Представництво інтересів співробітників в галузі безпеки праці перед роботодавцем здійснюють профспілкові об’єднання працівників. За відсутності в компанії професійної спілки суспільний нагляд за дотриманням правил охорони праці покладається на уповноважених найманими працівниками з питань охорони праці відповідно до Типового положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, затвердженого наказом Держгірпромнагляду України від 21.03.2007 № 56.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді