Розпорядження Кабміну № 166-р скасувало десяток НПАОП. Чим керуватися далі?

У травні набрало чинності розпорядження Кабінету Міністрів України «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади» від 10.03.2017 № 166-р. Воно скасовує і нормативні документи з охорони праці та пожежної безпеки. Чим же керуватися надалі, читайте у статті.

Документи, вказані у розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади» від 10.03.2017 № 166-р (набрало чинності 21.05.2017), втрачають чинність як нормативно-правові акти з охорони праці (позначення НПАОП). Тому надалі слід користуватися іншими чинними нормативними документами, які регламентують ці питання.

Через відсутність нової редакції відмінені Правила перетворилися на кодекс усталеної практики, тобто нормативний документ, що містить рекомендації щодо практик чи процедур проектування, виготовлення, монтажу, технічного обслуговування або експлуатації обладнання, конструкцій чи виробів (ст. 1 Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315–VII; далі — Закон про стандартизацію).

Кодекси усталеної практики застосовують на добровільній основі, крім випадків, коли обов’язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами (ч. 2 ст. 23 Закону про стандартизацію). Оскільки у багатьох чинних НПАОП є посилання на дотримання вимог відмінених Правил, то роботодавці зобов’язані виконувати вимоги Правил, але в частині того, що не суперечить чинним нормативним документам.

Наприклад, замість Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів тощо можна користуватися Загальними вимогами стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників (НПАОП 0.00–7.11–12), які містять такі розділи:

  • розділ V «Вибір безпечних засобів праці» із підрозділами:
  • Загальні вимоги;
  • Додаткові вимоги щодо вибору мобільних засобів праці;
  • Додаткові вимоги щодо вибору вантажопідіймальних засобів праці;
  • розділ VI «Вимоги безпечного проведення робіт із застосуванням засобів праці» із підрозділами:
  • Загальні вимоги;
  • Додаткові вимоги безпечного проведення робіт під час застосування мобільних засобів праці;
  • Додаткові вимоги безпечного проведення робіт під час застосування вантажопідіймальних засобів праці.

Також можна користуватися Технічним регламентом безпеки машин (затверджений постановою КМУ від 30.01.2013 № 62). У ньому є додаток 1 «Загальні основні вимоги щодо безпеки та охорони здоров’я, які повинні бути виконані під час розроблення та вироблення машин» та додаток 4 «Додаткові основні вимоги щодо запобігання специфічним небезпекам, які виникають під час піднімальних робіт».

Роботодавець може користуватися відміненими Правилами тільки у частині, що не суперечить чинному законодавству. Якщо нормативних вимог, що визначають безпечні умови праці, немає, то і суперечити нічому. У такому разі роботодавець має право користуватися тими нормативними вимогами, які, на його думку, забезпечують безпечні умови праці під час експлуатації засобів виробництва, у тому числі й відміненими нормативними документами. У Додатку наводимо нормативні акти, якими можна користуватися, з огляду на скасування багатьох НПАОП, при експлуатації вантажопідіймальних механізмів та пристроїв, а також підйомних платформ.

Ви маєте це знати

Нагадаємо, що розпорядженням, про яке йдеться у статті, скасовано такі НПАОП:

наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду «Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» від 18.06.2007 № 132;

наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду «Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів» від 31.12.2008 № 308;

наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці року «Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації підйомників» від 08.12.2003 № 232;

наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про Порядок затвердження програм навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки, організації та контролю їх виконання» від 11.09.2014 № 935;

наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій «Про затвердження Інструкції про порядок та умови застосування органами державного пожежного нагляду запобіжних заходів» від 21.10.2004 № 130;

• наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи «Про затвердження Правил з вогнезахисту» від 02.07.2007 № 460;

наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи «Про затвердження Інструкції про порядок проведення приймально-здавальних та періодичних випробувань систем примусового димовидалення та підпору повітря будинків і споруд» від 27.12.2006 № 841;

наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи «Про затвердження Правил улаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах» від 18.05.2009 № 338;

• наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України «Про затвердження Правил пожежної безпеки для спортивних будинків та споруд» від 08.10.2012 № 1243.

Скачати Додаток

Розпорядження Кабміну № 166-р скасувало десяток НПАОП. Чим керуватися далі?

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді