Забезпечення пожежної безпеки у навчальних закладах

UA RU
У педпрацівників та інших працівників закладів освіти, а також учнів і вихованців навчальних установ, є обов’язок досконало знати вимоги пожежної безпеки та виконувати їх. Крім того, у разі виникнення пожежі, вони повинні вжити всіх можливих заходів для евакуації людей та гасіння вогню.

Забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти

Нормативне регулювання

На державному рівні такий обов’язок закріплено відповідним нормативним документом (наказом МОН України № 974, прийнятим 15.08.2016, яким було затверджено Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України (далі – Правила № 974).

Крім того, питання щодо додержання пожежної безпеки в закладах освіти, регулюються:

Обов’язок щодо додержання вимог та правил пожежної безпеки у відповідних організаціях закріплено і локальними документами (положеннями й статутами організацій, трудовими угодами та контрактами). Ця діяльність входить до складу трудової (виробничої) діяльності робітників та посадових осіб у різних закладах (державних або приватних).

Скачати Орієнтовний план евакуації учнів та вихованців у разі виникнення пожежі

Орієнтовний план евакуації учнів

Забезпечення пожежної безпеки у навчальних закладах Вас також може зацікавити Інструкція з пожежної безпеки

Відповідальний за пожежну безпеку в навчальному закладі

Як вбачається зі змісту статті 55 КЦЗУ, відповідальним за додержання пожежної безпеки відповідних організацій є її власник чи керівник. Зокрема, така особа має гарантувати виконання усіма учасниками навчально-виховного процесу та іншими працівниками Правил № 974 й інших нормативних актів, що регулюють питання пожежної безпеки. Він зобов’язаний контролювати додержання ними встановленого в організації протипожежного режиму. Водночас власник та/або керівник організації повинен зробити все можливе для запобігання пожежі.

Загалом, КЦЗУ, Правилами №1417 та № 974 (п.1 та п. 4 розділу II), визначено чіткий перелік обов’язків власника чи керівника освітнього закладу (особи, яка його заміщує) щодо гарантування додержання пожежної безпеки:

 • призначення працівників (посадових осіб), які відповідатимуть за протипожежний стан у відповідному структурному підрозділі організації, в окремих приміщеннях чи дільницях, відповідатимуть за пожежну безпеку інженерного обладнання, за зберігання й використання протипожежних засобів;
 • визначення у посадових інструкціях та інших локальних актах обов’язків зазначених осіб (п. 2 розділу ІІ Правилами №1417). Зокрема, керівник повинен окреслити обов`язки учителів щодо забезпечення пожежної безпеки;
 • забезпечення процесу вивчення нормативних актів, що регулюють питання додержання пожежної безпеки педпрацівниками та рештою персоналу освітніх та навчальних закладів, а також організація проведення для них протипожежного інструктажу. Зокрема, власник та/або керівник організації повинен затвердити місце та час проведення такого інструктажу, визначити порядок його проведення, і, разом з цим, список осіб, які мають його провести. Керівник (власник) має проконтролювати, щоб тих працівників, що не пройшли протипожежний інструктаж, а також навчання та перевірку знань з пожежної безпеки, не було допущено до роботи;
 • забезпечення організації первинними засобами пожежогасіння та іншим протипожежним устаткуванням.
 • сприяння розробці плану евакуації й порядку оповіщення людей, затвердження такого документа. Зазначений план обумовлює дії працівників при пожежі, обов’язки учителів щодо забезпечення пожежної безпеки під час цієї надзвичайної ситуації. Зверніть увагу, що план та порядок евакуації мають переглядати з періодичністю кожних три роки. Крім того, потрібно мінімум раз у півріччя, а в установах сезонного типу — на початку кожної зміни, відпрацьовувати план евакуації на практичних заняттях;
 • здійснення ряду інших заходів для гарантії пожежної безпеки в освітньому закладі.

Керівник навчальних закладів та освітніх установ або уповноважені ними особи відповідають за пожежну безпеку у вказаних організаціях. У випадку порушень правил пожежної безпеки вони нестимуть передбачену законом відповідальність (адміністративну, кримінальну, дисциплінарну тощо).

Якщо в організації через пожежу трапився нещасний випадок, його розслідуватимуть, керуючись Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Вказаний документ було затверджено 30.11.2011 р. постановою КМУ від № 1232.

Вимоги до пожежної безпеки в навчальних закладах

Як вбачається зі змісту КЦЗУ, суб’єкти господарювання повинні:

 • розробляти інструкції та видавати відповідні накази, контролювати стан їх виконання;
 • впроваджувати науково-технічні досягнення в процесі розробки різноманітних заходів, які проводяться для забезпечення пожежної безпеки;
 • слідкувати за тим, щоб засоби цивільного та протипожежного захисту в організації не були пошкоджені та утримувалися в належному стані, а також не допускати, щоб їх використовували не за призначенням;
 • забезпечити, щоб усіма учасниками навчального процесу та працівниками освітнього закладу виконувалися вимоги законодавства, що регулює питання пожежної безпеки.

Додаткові обов’язки щодо додержання пожежної безпеки виникають в установах, де учні або вихованці знаходяться цілодобово, у нічний або вечірній час чи в святкові та вихідні дні.

Черговий працівник повинен:

 • визначити чи є в наявності усі засоби пожежогасіння і чи є вони справними, з’ясувати, чи не вийшов з ладу телефонний зв'язок, пожежна сигналізація та чергове освітлення;
 • перевірити, чи є доступ до всіх шляхів евакуації, чи вони не перегороджені сторонніми предметами;
 • завжди мати ключі від евакуаційних виходів, а також списки осіб, що перебувають у приміщенні.
 • якщо буде встановлено факт порушення протипожежного режиму або наявності несправностей, що можуть стати причиною пожежі, потрібно негайно доповісти про це керівнику чи особі, що тимчасово виконує його обов’язки.

Змінами до Правил пожежної безпеки в Україні уточнено, що чергові у дитячих закладах мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей під час пожежі з розрахунку на максимальну кількість дітей та окремо для обслуговуючого персоналу (п.1.3 розділу VI Правил). Раніше в цьому пункті йшлося про «фільтрувальні пристрої для саморятування».

ПЕРЕЛІК норм первинних засобів пожежогасіння для закладів та установ з урахуванням НАПБ 03.001-2004)

№ з/п

Призначення приміщення

Одиниці виміру

Вогнегасники або засоби гасіння

Примітка

водопінні із зарядом вогнегасної речовини 9 кг або порошкові - 5 кг

вуглекисло- тні із зарядом вогнегасної речовини 3,5 кг

покривало з негорючого теплоізоляцій- ного матеріалу або повсті розміром 2 х 2 м

1

2

3

4

5

6

7

1

Класи, кабінети, аудиторії, лекційні та адміністративні приміщення, спальні приміщення, групові дошкільних навчальних закладів, гуртожитки, готелі

30 погон-них метрів довжини коридора, фойє, холу, рекреації

1

1

1

Не менше двох на поверх або його частину, виділену глухими стінами і перегородками

2

Лабораторії хімії, фізики, біології, лаборантські при них, приміщення для трудового навчання (крім майстерень із обробки металів, деревини), кімнати технічного моделювання, живопису, юних натуралістів, кіно-, фотолабораторії, бібліотеки, архіви, кімнати для зберігання і чищення зброї, студії

100 м-2

1

1

1

Не менше одного на приміщення

3

Кабінети інформатики та обчислювальної техніки, радіотехнічні, електромонтажні приміщення, приміщення вентиляційних систем, матеріальні склади

100 м-2

1

1

1

Не менше одного пінного і одного вуглекислотного на приміщення

4

Закриті навчально-спортивні зали, обідні, актові, лекційні та читальні зали, майстерні з обробки металу, дерева, дільниці миття і знежирення

100 м-2

1

1

1

Не менше двох на приміщення

5

Гаражі, відкриті стоянки автомашин, тракторів та іншої техніки (без урахування первинних засобів пожежогасіння, якими обладнано транспортні засоби)

100 м-2 або 5 одиниць техніки на відкритій стоянці

1

1

1

Не менше двох на приміщення або стоянку. Додатково обладнуються ящиком з піском і лопатою

6

Котельні на твердому, рідкому і газоподібному паливі

На два котли

1

Ящик з піском і лопатою

Довідник спеціаліста з охорони праці

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді