Посадова інструкція інженера з пожежної безпеки

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Посадова інструкція інженера з пожежної безпеки встановлює обов’язки, права, основні напрями роботи працівника, відповідального за пожежну безпеку та утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту. Скачайте інструкцію та адаптуйте до умов вашого підприємства.

Інженера з пожежної безпеки призначають для захисту життя і здоров’я працівників, власності від пожеж та підтримання належного рівня пожежної безпеки. Посада «Інженер з пожежної безпеки» належить до категорії «Професіонали».

Чи може один фахівець відповідати за ОП і пожежну безпеку

Документи, якими керується у роботі інженер з пожежної безпеки:

  • зовнішні документи: законодавство України з питань пожежної безпеки та нормативно-правові акти, що регламентують діяльність служб (працівників) у галузі пожежної безпеки;
  • внутрішні документи: Статут (Положення) підприємства, накази та розпорядження керівника підприємства та керівника відділу охорони праці та пожежної безпеки, колективний договір, Положення про відділ охорони праці та пожежної безпеки, посадова інструкція інженера з пожежної безпеки, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Головна його функція (мета діяльності) — організація виконання правових та організаційно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки на підприємстві, та контроль за виконанням цих заходів.

Зокрема, інженер з пожежної безпеки:
  • визначає загальні вимоги пожежної безпеки, обов’язкові для усіх підрозділів, заходи щодо дій адміністрації, персоналу у разі пожежі;
  • розробляє необхідні документи з організації пожежної безпеки — інструкції, накази, плани, журнали тощо. Забезпечує правильне ведення цієї документації;
  • визначає основні види, кількість, розміщення і порядок обслуговування систем протипожежного захисту, засобів зв’язку та оповіщення про пожежу, первинних засобів пожежогасіння;
  • організовує і контролює проведення їх технічного обслуговування;
  • веде журнал обліку вогнегасників тощо.

Робоче місце інженера з пожежної безпеки розташовують у приміщенні відділу охорони праці та пожежної безпеки і забезпечують відповідною оргтехнікою, засобами зв’язку та персональним комп’ютером, під’єднаним до локальної мережі підприємства.

Інженера з пожежної безпеки приймають на роботу та звільняють з неї наказом керівника підприємства за поданням начальника відділу охорони праці та пожежної безпеки. Якщо інженер тимчасово відсутній на підприємстві, його заміщає призначена в установленому порядку особа, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

У разі перерозподілу обов’язків між працівниками підприємства до цієї посадової інструкції згідно з наказом керівника підприємства можуть бути внесені зміни або доповнення відповідно до законодавства.

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді