Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів

Порядок виготовлення, технологічного обслуговування та ремонту трубопроводів регламентується Правилами будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води, затвердженими Наказом Мінсоцполітики № 177 від 08.09.1998 року (далі – Правила).

Вимоги, установлені Правилами, є обов'язковими для суб’єктів господарювання, які працюють з такими видами обладнання:

 • трубопроводи пари, робочий тиск яких перевищує 0,07 МПа;
 • трубопроводи гарячої води, якщо температура води становить більше 115°C;
 • редукційно-охолоджувальні апарати і елементи, що є складовими частинами трубопроводів.

Підприємства, які здійснюють роботи з трубопроводами, зобов’язанні неухильно дотримуватись Правил та вживати заходів для уникнення ситуацій, які можуть призвести до порушення Правил.

Вимоги щодо будівництва трубопроводу

Проект трубопровідної системи повинен розроблятись тільки тими установами, які отримали відповідну ліцензію Держнаглядохоронпраці. Зазвичай, послуги в сфері проектування трубопроводів надаються сертифікованими конструкторськими бюро, що здійснюють нагляд за процесом розробки трубопроводу на всіх етапах виробництва. Так, під час розробки та виготовлення трубопроводу на компанію-виробника покладаються наступні функції:

 • проведення розрахунків міцності трубопроводу з урахуванням всіх факторів, які впливатимуть на нього при подальшій роботі (тиск, маса, температура). Для складання розрахунків використовуються рекомендації, видані Держгірпромнаглядом;
 • визначення орієнтовного строку служби та ресурсів трубопроводу за результатами проведених розрахунків;
 • здійснення поточного контролю та гідравлічних випробовувань трубопроводу. Всі відхилення від затверджених стандартів мають бути погоджені з експертними установами та Держнаглядохоронпраці або усунені;
 • провадження усіх типів будівельних робіт – зварювання, з'єднання, обробка конструкції трубопроводу антикорозійними речовинами, ізолювання нагрівальних частин тощо;
 • підготовка паспорту на трубопровід із зазначенням його головних робочих характеристик;
 • реєстрація та отримання сертифікату відповідності на трубопровід.

Для будови трубопроводу виробник повинен використовувати матеріали, які відповідають технічним умовам і нормативам. Дані про якість і властивості матеріалів підтверджуються свідоцтвом постачальника і відповідним маркуванням. Якщо для виробництва закуповуються матеріали у нових постачальників, слід обов'язково провести діагностику міцності матеріалів.

Для трубопроводів, які планується використовувати у місцях з холодним кліматом, необхідно додатково враховувати вплив низьких температур на експлуатацію, установку, обслуговування і зберігання.

Монтаж та обслуговування трубопроводів

Установка, ремонт і утримання трубопроводів та їх робочих елементів здійснюється організаціями, що одержали у встановленому порядку дозвіл Держгірпромнагляду.

Комплекс робіт з монтажу та подальшого обслуговування трубопровідної системи повинен виконуватись у відповідності з технічною документацією, регуляторними актами та установленими стандартами.

З метою захисту внутрішніх частин і елементів трубопроводів від корозії, опадів та зовнішніх пошкоджень перед відправкою на місце установки їх внутрішні порожнини мають бути очищені, а отвори закриті заглушками, чохлами або іншими аналогічними захисними кришками.

Перед складанням у блоки частини і елементів, що поставляються розсипом, повинні проходити стилоскопіювання.

Монтажна або обслуговуюча компанія зобов’язана ознайомитись із виписками із сертифікатів, свідоцтв або паспортів для всіх елементів і деталей трубопроводів, що надходять на монтажну площадку.

Перед установкою і ремонтом трубопроводів виконується вхідний контроль основних і зварювальних матеріалів, напівфабрикатів згідно з ГОСТ 24297.

Вимоги до обслуговуючого персоналу

До роботи з трубопроводами допускаються робітники старші за 18 років, які пройшли лікарське обстеження, навчання за програмою, погодженою з Держгірпромнаглядом, та мають свідоцтво про право обслуговування трубопроводів. Перед початком роботи вони повинні також ознайомитись із внутрішніми стандартами та інструкціями компанії.

Самостійна підготовка персоналу на підприємстві не дозволяється. Всі робітники мають пройти кваліфіковану підготовку у спеціалізованих навчально-професійних закладах і підтвердити рівень своїх знань на незалежній атестації. Студенти, які успішно пройшли іспити, за рішенням атестаційної комісії отримують свідоцтво, оформлене за підписом голови комісії та представника органу Держгірпромнагляду.

В подальшому, після початку роботи працівники проходять регулярну перевірку знань мінімум один раз на рік. Крім того, робітники можуть підлягати позачерговій атестації у таких випадках:

 • переведення робітника до іншої компанії;
 • при тривалій перерві в роботі на строк понад 6 місяців;
 • за рішенням директора компанії, наприклад, при закупівлі нового обладнання;
 • за рішенням уповноваженого представника Держгірпромнагляду.

Оцінку знань робітників дозволяється проводити безпосередньо в компанії, для чого директором скликається уповноважена атестаційна комісія.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді