Правила будови і безпечної експлуатації підйомників

Досить часто на виробництві виникає потреба у виконання робіт на висоті. Для цього, як правило, використовують підйомні платформи, за допомогою яких працівники мають змогу вести роботи на різних робочих позиціях. Нижче розглянемо основні вимоги до безпечної роботи з причіпними та самохідними підйомниками, призначеними для експлуатації у виробничих умовах.

Вимоги до виробництва підйомників

Компанія-виробник зобов’язана переконатись у дотриманні наступних мінімальних вимог:

 • при виготовленні обладнання слід керуватись затвердженими технічними стандартами, нормативами та інструкціями;
 • підйомники, призначені для роботи у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних умовах, мають відповідати стандартам ДНАОП 0.00-1.32-01;
 • коефіцієнт вантажної стійкості з урахуванням дії маси обладнання і вантажу, сил інерції, дії вітрового навантаження робо­чого стану повинен становити мінімум 1,15, а кут нахилу підйомника – максимум 3°;
 • конструкція підйомників мас забезпечувати легкість керування, обстеження та можливість буксирування;
 • необхідно унеможливити довільне увімкнення або роз’єднання робочих елементів підйомника;
 • опори обладнання повинні бути міцно закріплені і не допускати самовільного переміщення;
 • підйомники, призначені для роботи поза приміщенням, повинні бути облаштовані механізмами для відведення вологи;
 • необхідно забезпечити вільний доступ обслуговуючого персоналу до робочих механізмів, елементів і пристроїв безпеки підйомників;
 • ходові колеса підйомників, що транспортуються автомобіль­ними дорогами, мають бути обладнанні пневматичними шинами.

Вимоги до експлуатації та перевірки обладнання

Перед допуском до роботи підйомники підлягають обов’язковій реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці.

Для реєстрації обладнання власник подає до уповноваженого органу:

 1. заяву установленого зразка;
 2. технічну документацію на підйомник;
 3. договір на обслуговування підйомника, укладений із спеціалізованою компаніє, що надає відповідні послуги. Якщо на підприємстві призначено фахівців, які мають свідоцтво про право на обслуговування підйомників, то їх ПІБ вказуються в заяві на реєстрацію. У такому разі, роботодавцю дозволяється не укладати окремий договір про обслуговування підйомників.

У випадку реконструкції, капітального ремонту, передачі обладнання в іншу компанію або переміщення до іншої територіальної одиниці на строк понад три місяці обладнання підлягає перереєстрації.

Додатково, перед введенням в експлуатацію власник повинен організувати проведення технічної експертизи підйомника на предмет його відповідності державним правилам і стандартам.

Після прийняття до експлуатації обладнання підлягає регулярному обстеженню:

 • раз на рік – частковому технічному огляду;
 • раз на три роки – повному технічному огляду, що включає статистичне і динамічне тестування роботи підйомника.

Під час обстеження підйомника особливу увагу слід приділяти перевірці:

 • стану металоконструкцій підйомника та їх зварних швів;
 • стану робочої платформи, кріпленню осей;
 • стану канатів, ланцюгів і їх кріплення;
 • стану заземлення підйомника і стану ізоляції електрооб­ладнання та електропроводки.

У разі виявленні несправностей або при необхідності заміни робочих елементів обладнання здійснюється позачергове часткове обстеження підйомника.

Зверніть увагу!

Роботи щодо технічної діагностики, обстеження та випробовування обладнання можуть здійснюватись тільки сертифікованими компаніями, які отримали дозвіл Держнаглядохоронпраці на провадження відповідної діяльності. За наслідками обстеження власнику має бути видано акт перевірки, завірений печаткою обслуговуючої компанії.

Утримання робочого обладнання на підприємстві

З метою здійснення поточного контролю за справністю роботи підйомників директор підприємства повинен призначити фахівців, відповідальних за контроль обладнання.

Так, особа, яка здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією підйомників, зобов’язана:

 • здійснювати нагляд за використанням підйомників у від­повідності до їх призначення і технічних характеристик;
 • перевіряти порядок допу­ску машиністів до керування підйомником;
 • приймати участь у проведенні атестації робітників, обслуговуючого та ремонтного персоналу;
 • контролювати наявність і дотримання вимог безпеки обслуговуючим і ремонтним персоналом;
 • перевіряти дотримання робітниками вимог охорони праці, інструкцій, регламен­тів під час роботи підйомника;
 • забезпечувати виконання наказів та рекомендацій представників контролюючих органів.

Забороняється використовувати підйомник у наступних випадках:

 • виявлення тріщин, пошкоджень або збоїв приладів безпеки, гальм, канатів, опірних частин та їх кріплень;
 • наявності дефектів і деформацій у робочих елементах обладнання;
 • завершення строку діагностики чи строку служби обладнання;
 • обслуговування підйомників робітниками, які не пройшли атестацію знань;
 • відсутності технічної документації чи даних про реєстрацію підйомника;
 • невиконання рішень або порушення наказів посадових осіб контролюючих органів.

Виконання робіт на підйомнику

Експлуатація підйомників має здійснюватися відповідно до технічної документації, ДНАОП 0.00-1.21-98 та ДІІАОП 1.1.10-1.01-97.

Перед початком роботи водій повинен щоразу проводити огляд механізмів, елементів, робочих частин і пристроїв безпе­ки. Безпосередньо, під час виконання робіт слід дотримуватися таких вимог:

 • вхід та вихід з підйомника має здійснюватися через спеціальну площадку чи з поверхні землі, при чому проріз для входу повинен бути зачинений перегородкою чи дверима;
 • робочий майданчик, де розміщується підйомник, повинен бути обладнаний зручним під’їзним шляхом;
 • підйомник слід встановити таким чином, щоб відстань між поворотним елементом та спорудами, штабелями вантажів і іншими предметами складала мінімум 1 метр;
 • особи, які перебувають на висоті, мають працю­вати в захисних касках та повинні пристебнутись до рейок або перил робочої платформи запобіжними поясами;
 • водій підйомника під час роботи повинен надягти захисний шолом;
 • сідати та вставати на огорожу, перехилятися через перила ро­бочої платформи забороняється;
 • при сильному вітрі понад 10 м/с на висоті 10 метрів, а також під час опадів чи за недостатнього освітлення роботу підйомника слід припинити;
 • необхідно забезпечити наявність телефонного, сигнального або радіо зв'язку між особами, які перебувають на платформі, і водієм;
 • рух платформи з працівниками чи незакріпленим вантажем забороняється.


зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді