Вимоги до технічної документації на машину

2714

Запитання

Які вимоги до технічної документації на машину, якщо ця машина відповідає нормам Технічного регламенту безпеки машин?

Відповідь

Технічний регламент безпеки машин, затверджений постановою КМУ від 30.01.2013 № 62 (далі – Технічний регламент), містить інформацію щодо вимог до технічної документації на машину.

Загальні вимоги до технічної документації на машину

Технічна документація на машину повинна доводити, що машина відповідає вимогам Технічного регламенту.

Відповідна документація повинна:

  • охоплювати етапи розробки, виготовлення і застосування машини до того рівня, який потрібен для оцінювання її безпечності;
  • оформлюватися українською мовою, за винятком інструкцій для машин, до яких застосовуються положення абзацу 3-го пункту 54 додатка 1 до Технічного регламенту.

Вимоги до змісту технічної документації на машину

Технічна документація повинна містити вказану нижче інформацію.

Комплект конструкторської документації включає:

1. Загальний опис машини.

2. Загальні креслення машини разом із схемами кіл керування, відповідні описи і пояснення, необхідні для розуміння роботи машини.

3. Всі детальні креслення, що супроводжуються розрахунками, результатами випробувань, сертифікатами тощо, які необхідні для перевірки відповідності машини вимогам безпеки та охорони здоров’я.

4. Документацію з оцінки ризиків:

  • перелік вимог щодо безпеки та охорони здоров’я, які застосовуються до машини;
  • опис виконаних захисних заходів щодо мінімізації визначених небезпек або зменшення ризиків. У випадку необхідності зазначаються залишкові ризики, пов’язані з машиною.

5. Застосовані національні стандарти, зазначені у пункті 11 Технічного регламенту, та інші нормативні акти з визначенням вимог щодо безпеки та охорони здоров’я, на які поширюється дія подібних стандартів.

6. Всі технічні звіти, в яких надаються результати випробувань, проведених виробником або призначеним органом з оцінки відповідності, обраним виробником або його уповноваженим представником.

7. Копії інструкцій на машину.

8. При наявності у складі машини незавершеної машини — декларацію про вбудовування останньої і відповідні інструкції з її складання.

9. При необхідності копії декларації про відповідність машин або іншого устаткування, що вмонтоване в машину.

10. Копію декларації про відповідність.

При серійному виробництві

У випадку серійного виробництва машини в технічній документації має бути інформація щодо внутрішніх заходів виробника, які будуть виконані для забезпечення відповідності машини вимогам Технічного регламенту.

Зверніть увагу!

Виробник повинен провести необхідні дослідження і випробування компонентів, з’єднань або готових машин для з’ясування, чи дасть змогу їх складання і введення в експлуатацію за місцем застосування забезпечити дотримання вимог щодо безпеки та охорони здоров’я.

Доступ до технічної документації

Технічна документація, зазначена у пункті 2 додатку 13 до Технічного регламенту (технічний файл), повинна бути доступною для відповідних органів державного ринкового нагляду протягом 10 років:

  • після дати вироблення машини;
  • при серійному виробництві — після дати вироблення останньої одиниці машини.

Технічний файл може не перебувати на території України та постійно бути доступним у фізичному вигляді. Проте особа, що зазначена у декларації про відповідність, повинна мати можливість укомплектування цього файла та його надання на запит протягом періоду, відповідного складності документації.

Технічний файл не повинен включати детальні креслення чи якусь іншу інформацію про вузли та/або пристрої безпеки, з яких складається машина, за винятком тих креслень та інформації, знання яких є суттєвим для перевірки відповідності вимогам щодо безпеки та охорони здоров’я.

Важливо!

Відмова у наданні технічного файла відповідним органам державного ринкового нагляду на їх запит, що належним чином обґрунтований, може бути підставою для сумнівів стосовно відповідності машини вимогам щодо безпеки та охорони здоров’я.

Статичний блок для запитань-відповідей

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Наказ про дорожньо-транспортну пригоду

Визначити заходи за результатами службового розслідування ДТП, що сталося з транспортним засобом підприємства, допоможе наказ про дорожньо-транспортну пригоду. Як його скласти — далі у статті.
104

Що потрібно знати про цивільно-правовий договір на виробництві

Чим відрізняється цивільно-правовий договір від трудового? Коли ЦПД визнають трудовим? Який штраф чекає на роботодавця за неоформлених працівників? Як розслідувати нещасний випадок із підрядником? Відповіді на ці та інші питання — далі у статті.
5219

Інструкція з охорони праці для працівника офісу

Щоб вберегти офісних працівників від можливих виробничих травм або професійних захворювань, розробіть та затвердьте інструкцію з охорони праці для працівника офісу. У статті ви знайдете зразок такої інструкції. За потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства.
27766