Вимоги до складення декларації про відповідність машини вимогам Технічного регламенту безпеки машин

1051

Запитання

Яким вимогам повинна відповідати декларація про відповідність машини вимогам Технічного регламенту безпеки машин?

Відповідь

Дані вимоги містяться в Додатку 7 до Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ від 30.01.2013 № 62 (далі – Технічний регламент).

Загальні вимоги до Декларації

Декларація про відповідність машини (далі – Декларація) розробляється українською мовою. Слова «оригінал декларації» повинні бути наведені тільки в мовній версії, яка завірена виробником або його уповноваженим представником.

Якщо оригінал Декларації складений не українською мовою, то її переклад на українську повинен надавати виробник або його уповноважений представник, або постачальник машини в Україну. Переклад Декларації повинен мати напис «Переклад декларації з оригіналу».

Декларація та її переклад повинні мати друкований вигляд або бути написані вручну друкованими літерами.

Декларація стосується виключно машин у тому стані, в якому вони введені в обіг, і не включає компонентів та/або змін, які були пізніше додані до машини кінцевим користувачем.

Вимоги до змісту Декларації

Декларація повинна містити наступну інформацію:

  • повну назву та місцезнаходження виробника, і (якщо є така потреба) його уповноваженого представника;
  • повну назву і місцезнаходження представника, уповноваженого виробником на складення та надання на запити технічної документації;
  • опис і ідентифікаційні дані машини, що включають узагальнене найменування, функції, модель, тип, серійний номер і комерційну назву;
  • дані про те, що машина відповідає вимогам Технічного регламенту, і (у разі потреби) відомості про відповідність машини іншим технічним регламентам та/або іншим вимогам, яким відповідає машина;
  • назву, місцезнаходження та ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності, який здійснив перевірку типу, номер сертифіката перевірки типу машини;
  • за необхідності назву, місцезнаходження та ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності, яким схвалено систему управління якістю.
  • місце і дата декларування;
  • зазначення персональних даних і підпис особи, уповноваженої на оформлення декларації від імені виробника або його уповноваженого представника.

Додатково Декларація може містити наступні посилання:

  • національні стандарти, зазначені у пункті 11 Технічного регламенту, що застосовуються;
  • інші нормативні документи, що застосовуються.

Строк зберігання Декларації

Виробник машини або його уповноважений представник повинен зберігати оригінал Декларації протягом щонайменше 10 років від дати виготовлення останньої машини.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Відмітка про проходження вступного інструктажу

Відмітка про проходження вступного інструктажу з питань охорони праці на наказі про прийняття на роботу допоможе зафіксувати факт, що новоприйнятий працівник пройшов вступний інструктаж.
787