Інструкція з електробезпеки для неелектротехнічного персоналу

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Неелектротехнічний можуть залучати до виконання робіт, де може виникнути небезпека враження електричним струмом. Таким працівникам необхідно пройти інструктаж з електробезпеки. Провести інструктаж допоможе наведена у статті Інструкція з електробезпеки для неелектротехнічного персоналу.

Персонал, який використовує електроустановки на виробництві, поділяється на електротехнічний, електротехнологічний та неелектротехнічний.

Як присвоїти працівнику групу з електробезпеки

Електротехнічний персонал здійснює повне технічне обслуговування електроустановок. Це працівники, посада або професія яких пов’язана з обслуговуванням електроустановок, що склали іспит з Правил безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів і мають групу з електробезпеки.

Електротехнологічний персонал здійснює технічне обслуговування (експлуатацію, налагоджування, дрібний ремонт) електротехнічної частини технологічного устаткування (електроапаратури/електроприводів) електрозварювального, електролізного, електротермічного та іншого енергонасиченого устаткування).

Електротехнологічний персонал виробничих цехів (дільниць), що не входить до складу енергетичної служби підприємства, за своїми правами і обов’язками прирівнюється до електротехнічного.

Працівники, які виконують роботи в електроустановках, повинні мати професійну підготовку, що відповідає характеру виконуваних робіт. Мінімальний стаж роботи в електроустановках, достатній для присвоєння чергової групи з електробезпеки, визначений додатком 1 до Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 № 4 (далі — ПБЕЕС).

У розділі 1.2 ПБЕЕС відсутнє тлумачення поняття «неелектротехнічний працівник», але, як правило, під неелектротехнічним працівником розуміють особу, яку залучають до виконання робіт, де може виникнути небезпека враження електричним струмом. І група з електробезпеки потрібна тим працівникам, яких можуть залучати до одноразових робіт в електроустановках (як допоміжний персонал) під наглядом електротехнічного персоналу і де може виникнути небезпека враження електричним струмом від відкритих частин електроустановок, що перебувають під напругою.

Інструкція з електробезпеки для неелектротехнічного персоналу ознайомлює працівника:

  • з усіма небезпеками, які можуть виникнути під час роботи в електроустановках;
  • засобами захисту від ураження електричним струмом;
  • правилами поведінки у разі небезпеки;
  • порядком дій при ураженні працівника електричним струмом;
  • порядком надання домедичної допомоги при ураженні електричним струмом.

Інструкція складається з таких розділів:

  1. Загальні положення.
  2. Дія електричного струму на людину.
  3. Заходи захисту від ураження електричним струмом.
  4. Електрозахисні засоби.
  5. Домедична допомога при ураженні електричним струмом.

Електробезпека
МИХАЙЛО ЧЕМЕРИСексперт із питань домедичної допомоги, директор ліцею № 208 м. Києва, вчитель медико-санітарної підготовки
Як врятувати життя потерпілому й не наразитися на небезпеку самому? Скористайтеся порадами експерта

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді