Звіт про травматизм на виробництві у 2017 році

Відповідно до наказу Державної Служби Статистики України від 18.08.2014 № 242 служба охорони праці підприємства повинна подавати річний звіт з охорони праці «Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році» до територіального органу Держстату.

Його подають юридичні особи не пізніше 28-го лютого після звітного періоду (тобто до 28.02.2017).

Скачати бланк Звіт про травматизм на виробництві у 2017 році

Звіт про травматизм на виробництві у 2017 році

Нова форма звіту державного статистичного спостереження № 1-ПВ Читайте також на порталі:

Як заповнити цю форму

Зауважимо, що форма відображає дані документів, передбачених Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (далі – Порядок), затвердженим постановою КМУ від 30.11.2011 року № 1232, зокрема:

Заповнення Розділу 1: потерпілі та нещасні випадки на виробництві

Розділ 1 містить інформацію щодо потерпілих від нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися з працівниками на підприємствах, про які у звітному році складено акти за формами Н-5 та Н-1.

 • Графа 1 включає дані щодо нещасного випадку, який за висновком комісії з розслідування нещасного випадку (далі – комісія) визнано таким, що пов'язаний з виробництвом, і про нього складено акт за формою Н-5, а також акт за формою Н-1.
 • Графа 2 включає дані щодо нещасного випадку, який за висновком комісії не визнано таким, що пов'язаний з виробництвом, і про нього складено акт за формою Н-5.
 • Рядок 1 включає дані щодо загальної кількості потерпілих від нещасних випадків, які призвели до втрати працездатності на 1 робочий день чи більше, та від нещасних випадків зі смертельним наслідком.
 • Рядки 1.1-1.4 (із рядка 1) містять інформацію щодо окремих груп потерпілих, а саме: жінок; дітей до 18 років; осіб у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння; потерпілих під час групових нещасних випадків, тобто випадків, які сталися одночасно з двома і більше працівниками, незалежно від ступеня тяжкості отриманих ними травм; випадків смерті працівників на підприємстві (далі – групові нещасні випадки).
 • Рядок 1.3 містить інформацію щодо кількості потерпілих, які перебували у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, на підставі записів у пункті 9 акта за формою Н-1.
 • Рядок 2 включає дані щодо кількості потерпілих від нещасних випадків зі смертельним наслідком із загальної кількості потерпілих від нещасних випадків, які призвели до втрати працездатності на 1 робочий день чи більше, та від нещасних випадків зі смертельним наслідком (рядок 1).
 • Рядки 2.1-2.4 (із рядка 2) містять інформацію щодо окремих груп потерпілих від нещасних випадків зі смертельним наслідком, а саме: жінок; дітей до 18 років; осіб у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння; потерпілих під час групових нещасних випадків.
 • Рядок 2.3 містить інформацію щодо кількості загиблих, які перебували у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, на підставі записів у пункті 9 акта за формою Н-1.
 • Рядок 3 на підставі записів у пункті 5 форми Н-2 включає дані щодо кількості робочих днів непрацездатності у потерпілих (включно з померлими), від нещасних випадків, які призвели до втрати працездатності на 1 робочий день чи більше, тимчасова непрацездатність яких закінчилася у звітному році. Якщо тимчасова непрацездатність у потерпілих продовжувалася з кінця попереднього року, то всі дні непрацездатності щодо цих випадків відображаються у звітному році. Зазначений рядок не містить інформації щодо кількісті робочих днів, упродовж яких потерпілі, які тимчасово втратили працездатність, перебували на іншій (легшій) роботі.
 • Рядки 4, 4.1 на підставі записів у пункті 3 форми Н-2 відображають дані щодо загальної кількісті потерпілих, у тому числі жінок, які частково втратили працездатність і за висновком лікувально-профілактичного закладу (без надання листка непрацездатності) були переведені на іншу (легшу) роботу на 1 робочий день чи більше. Зазначені рядки не включають інформації стосовно осіб, що були переведені на іншу (легшу) роботу після закінчення терміну непрацездатності (терміну дії листка непрацездатності).
 • Рядок 5 включає дані щодо загальної кількості нещасних випадків, оформлених актами за формою Н-5, а також актами за формою Н-1 (для графи 1).
 • Рядок 5.1 охоплює дані щодо кількості групових нещасних випадків (із даних рядка 5).
 • Рядок 5.2 вміщує дані щодо загальної кількості нещасних випадків зі смертельним наслідком (із даних рядка 5).
 • Рядок 5.2.1 із загальної кількості нещасних випадків зі смертельним наслідком (рядок 5.2) містить інформацію щодо кількості групових нещасних випадків, що призвели до загибелі хоча б одного з групи потерпілих.
 • Рядок 6 містить дані щодо загальної кількості потерпілих від нещасних випадків, яким установлено інвалідність у звітному році, незалежно від того, коли стався нещасний випадок. Зазначений рядок включає інформацію на підставі записів у пункті 3 форми Н-2.
 • Рядки 6.1-6.3 вміщують дані щодо кількості потерпілих, яким установлено інвалідність I, II та III групи (із рядка 6). Сума даних рядків 6.1-6.3 дорівнює даним рядка 6 за графами 1-2.

Розділ 2. Витрати підприємства, зумовлені нещасними випадками

Розділ 2 охоплює дані щодо окремих витрат підприємства, зумовлених нещасними випадками на виробництві (пов’язаними та не пов’язаними з виробництвом), оформлених актами за формами Н-5, Н-1.

Розділ відображає фінансові показники у цілих числах (у гривнях) та містить дані щодо виплат, які були здійснені у звітному році, незалежно від того, коли сталися нещасні випадки.

 • Графа 1 включає інформацію щодо суми виплаченої протягом звітного року.
 • Рядок 1 містить інформацію щодо суми коштів, витраченої підприємством на оплату потерпілим перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що оформлені листками непрацездатності (рядок 1.1 цього розділу). Крім того, зазначений рядок включає інформацію щодо інших виплат потерпілим, членам сімей та утриманцям померлих, здійснених за рахунок коштів підприємства і відображених у колективному договорі (угоді) (рядок 1.2). Наприклад: одноразова допомога потерпілому у випадку тимчасової втрати ним працездатності; одноразова допомога сім’ї у разі смерті потерпілого у розмірі, встановленому в колективному договорі (угоді), тощо.
 • Рядок 1 не містить інформації щодо сум страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, передбачених Законом України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”.
 • Дані рядка 1 дорівнюють сумі даних рядків 1.1 та 1.2.
 • Рядок 2 містить інформацію на підставі записів у підпункті 4 пункту 6 форми Н-2 щодо суми штрафів, що сплачена посадовими особами підприємства за порушення вимог законодавства про охорону праці, пов’язаних з нещасним випадком, у тому числі за його приховування.
 • Рядок 3 включає інформацію на підставі записів у підпункті 5 пункту 6 форми Н-2 щодо вартості зіпсованого у зв’язку з нещасним випадком (аварією) устатковання, інструменту, зруйнованих будівель, споруд.

Розділ 3. Розподіл кількості потерпілих від нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, за основними видами подій, що призвели до нещасного випадку

Розділ 3 вміщує інформацію щодо кількості потерпілих від нещасних випадків (оформлених актами за формами Н-5 та Н-1), які призвели до втрати працездатності на 1 робочий день чи більше, та від нещасних випадків зі смертельним наслідком. Цей розділ не включає інформації щодо потерпілих від нещасних випадків, які за висновком комісії не визнано такими, що пов’язані з виробництвом і оформлені актом за формою Н-5.

 • Графа 1 охоплює дані щодо загальної кількості зазначених потерпілих.
 • Графа 2 вміщує дані щодо кількості потерпілих жінок із загальної кількості потерпілих (графа 1).
 • Графа 3 включає інформацію щодо кількості потерпілих від нещасних випадків зі смертельним наслідком із загальної кількості потерпілих (графа 1).
 • Графа 4 містить інформацію щодо кількості смертельно травмованих жінок із загальної кількості потерпілих від нещасних випадків зі смертельним наслідком (графа 3).
 • Рядок 0 включає дані щодо загальної кількості потерпілих від нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, за основними видами подій, що призвели до нещасних випадків.
 • Дані рядка 0 за всіма графами дорівнюють сумі даних рядків (1, 2, 3-23) та даним відповідних рядків графи 1 розділу 1.
 • Рядки 1-23 містять інформацію щодо кількості зазначених потерпілих за основними видами подій, що призвели до нещасних випадків. Розподіл здійснюється на підставі записів у пункті 6 акта за формою Н-1. Перелік видів подій, що призвели до нещасного випадку, наведено відповідно до розділу 1 Класифікатора (додаток 4 до Порядку).

Розділ 4. Розподіл кількості потерпілих від нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, за основними причинами настання нещасного випадку

Розділ 4 вміщує інформацію щодо кількості потерпілих від нещасних випадків (оформлених актами за формами Н-5 та Н-1), які призвели до втрати працездатності на 1 робочий день чи більше, та від нещасних випадків зі смертельним наслідком. Цей розділ не включає інформації щодо потерпілих від нещасних випадків, які за висновком комісії не визнано такими, що пов’язані з виробництвом і оформлені актом за формою Н-5.

 • Графи 1-4 містять розподіл аналогічний графам розділу 3.
 • Рядок 0 включає дані щодо загальної кількості потерпілих від нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, за основними причинами настання нещасного випадку.
 • Дані рядка 0 за всіма графами дорівнюють сумі даних рядків 1-3 та даним відповідних рядків графи 1 розділу 1.
 • Рядки 1-3 містять інформацію щодо кількості зазначених потерпілих за основними причинами настання нещасного випадку. Розподіл здійснюється на підставі записів у пункті 7 акта за формою Н-1. Перелік причин настання нещасного випадку зазначається відповідно до розділу 2 Класифікатора (додаток 4 до Порядку).
 • Рядок 1 включає дані щодо загальної кількості усіх технічних причин настання нещасного випадку.
 • Рядки 1.1-1.3 вміщують дані щодо деяких технічних причин з числа всіх технічних причин (рядок 1).
 • Рядок 1.4 охоплює дані щодо всіх інших технічних причин відповідно до переліку Класифікатора додатка 4 до Порядку, крім тих, що наведені у рядках 1.1-1.3 розділу 4.
 • Рядок 2 містить дані щодо загальної кількості усіх організаційних причин настання нещасного випадку.
 • Рядки 2.1-2.8 вміщують інформацію щодо деяких організаційних причин з числа всіх організаційних причин (рядок 2).
 • Рядок 2.9 включає інформацію щодо всіх інших організаційних причин відповідно до переліку Класифікатора додатка 4 до Порядку, крім тих, що наведені у рядках 2.1-2.8 розділу 4.
 • Рядок 3 містить дані щодо всіх психофізіологічних причин настання нещасного випадку.
 • Рядок 3.1 охоплює дані щодо алкогольного, наркотичного, токсикологічного отруєння й алкогольного, наркотичного, токсикологічного сп'яніння з числа усіх психофізіологічних причин (рядок 3).
 • Рядок 3.2 вміщує інформацію щодо решти інших психофізіологічних причин.
 • Дані рядків 1, 2, 3 за всіма графами дорівнюють відповідно сумі даних рядків (1.1-1.4); (2.1-2.9); (3.1-3.2).


зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді