Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці за формою № 1‑ПВ

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Один раз на два роки юридичні особи зобов’язані звітувати про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці за формою № 1-ПВ. У 2023 році Держстат оновив форму звіту. Оновлений бланк, чинний у 2024 році, ви можете скачати у статті.

На державному рівні передбачена єдина державна статистична звітність із охорони праці. З періодичністю, визначеною у законодавстві, юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які розташовані на території України та за кордоном, фізичні особи — підприємці зобов’язані безоплатно надавати в повному обсязі, за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, органам державної статистики достовірну інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, і дані бухгалтерського обліку.

Охорона праці в колективному договорі: що врахувати

До такої інформації належить і Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці за формою № 1‑ПВ (далі — Звіт № 1-ПВ один раз на два роки).

Умови праці є сукупністю факторів виробничого середовища і трудового процесу, які впливають на здоров’я і працездатність людини під час виконання нею трудових обов’язків. А шкідливі умови праці — це стан умов праці, за якого рівень впливу одного або більше факторів виробничого середовища та/або трудового процесу перевищує допустимий.

Юридичні особи та їх відокремлені підрозділи мають подавати Звіт за формою № 1‑ПВ до територіального органу Держстату не пізніше 28 лютого з періодичністю раз у два роки.

Форма № 1-ПВ. Нормативне регулювання

Держстат наказом від 30.03.2023 № 127 затвердив оновлену форму державного статистичного спостереження № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці».

Оновлену форму потрібно буде подавати, починаючи зі звіту за 2023 рік.

Із 01 січня 2024 року, відповідно, втратив чинність наказ Держстату від 25.06.2021 № 170, яким була затверджена попередня форма звіту. 

Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці за формою № 1‑ПВ Зверніть увагу! Наказом від 30.03.2023 № 128 Держстат затвердив також форми державного статистичного спостереження та вводить їх у дію, починаючи зі звіту:

Форма № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) розроблена та введена в дію з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики праці й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації відповідно до вимог:

 • статей 4, 14, 18 Закону України «Про державну статистику»;
 • пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою КМУ від 23.09.2014 № 481;

та з урахуванням положень статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України і частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України.

Показники форми заповнюють по юридичній особі або її відокремленому підрозділу. 

Робота у вихідні та святкові дні
Валерій Бунчукінженер з охорони праці ТОВ «Лайф», Київ
Контроль за станом охорони мають здійснювати керівники та відповідальні особи всіх рівнів управління виробництвом. Допоможуть його належним чином організувати п’ять унікальних додатків, які розробив фахівець у сфері охорони праці Вам у поміч

Як заповнювати форму № 1-ПВ (один раз на два роки)

Форма складається із двох розділів:

 • розділ І «Умови праці працівників»;
 • розділ ІІ «Пільги та компенсації працівникам за роботу зі шкідливими умовами праці та за особливий характер праці».

У Роз’ясненні від 02.08.2021 № 19.1.2-12/35-21 Держстат поінформував як визначати показники форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці», затвердженої наказом Держстату від 25.06.2021 № 170.

При визначенні показників форми роботодавець використовує Інструкцію зі статистики кількості працівників (далі — Інструкція зі статистики кількості працівників), затверджену наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286.

В адресній частині форми № 1-ПВ вказують ідентифікаційний код ЄДРПОУ та інші дані суб’єкта господарювання:

 • найменування;
 • місце розташування — юридична адреса;
 • адреса ведення діяльності щодо якої подають форму звітності — фактична адреса.

При складанні та поданні державної статистичної звітності за формою № 1-ПВ (умови праці) у разі відсутності даних (нульовий звіт) необхідно заповнити поле «У випадку відсутності даних необхідно поставити у прямокутнику позначку – V» та обрати причину подання звіту з відсутніми даними зі списку:

 • одиниця припинена або перебуває в стадії припинення;
 • здійснюється сезонна діяльність або економічна діяльність, пов’язана з тривалим циклом виробництва;
 • тимчасово призупинено економічну діяльність через економічні чинники/карантинні обмеження;
 • проведено чи проводиться реорганізація або передано виробничі фактори іншій одиниці;
 • відсутнє явище, яке спостерігається.

Якщо показники форми заповнені, то блок інформації щодо відсутності даних не заповнюється.

Якщо на підприємстві у звітному році не було працівників, які працюють зі шкідливими умовами праці, то заповнюють дані про облікову кількість штатних працівників усього, незалежно від умов праці, зайнятих постійно у три- або чотиризмінному режимі, та працівників служби охорони праці. Це рядки 10010, 10160, 10170 розділу I. 

Якщо у працівників є пільги за особливий характер праці або вони мають право на пенсію за віком на пільгових умовах — заповнюють рядки 11070, 11080, 11110, 11120, 11140 розділу II. 

Форму потрібно заповнювати чітко та розбірливо. Її підписує керівник (власник) та/або особа, яка відповідає за достовірність наданої інформації, із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові. Також у формі необхідно вказати номер телефону виконавця, факс, адресу електронної пошти юридичної особи або відокремленого підрозділу. Виправлення помилок підтверджує підписом особа, яка її заповнила, із зазначенням дати внесення змін.

Безкоштовний сервіс для електронного звітування — «Кабінет респондента».

Форми статистичної звітності подають територіальним органам Держстату за місцем ведення діяльності. Методологічне керівництво за збиранням й опрацюванням даних за формою державного статистичного спостереження здійснює департамент соціальної статистики.

Нещасні випадки під час війни:

Яка відповідальність за неподання Звіту за формою 1-ПВ

На посадових осіб підприємств накладають штраф розміром від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), якщо вони:

 • не подали органам державної статистики дані для проведення державних статистичних спостережень або подали їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, яку передбачає звітно-статистична документація, чи із запізненням;
 • не забезпечили належний стан первинного обліку.

Якщо посадові особи протягом року після накладення адміністративного стягнення повторно вчинили дії, які передбачає частина перша статті 1863 КпАП, на них накладають штраф розміром від 15 до 25 НМДГ (ч. 2 ст. 186-3 КпАП).

Штрафи за адміністративні правопорушення мають право накладати тільки уповноважені особи органу Держстату (ст. 244-3 КпАП).

Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці за формою № 1‑ПВ Нагадуємо! У минулому році, відповідно до змін в поданні форм державних статистичних спостережень до органів державної статистики, затверджених Держстатом, підприємствам не потрібно було подавати Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці. Однак у 2024 році юридичні особи та їх відокремлені підрозділи зобов'язані відзвітувати за 2023 рік.зміст

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді