Акт розслідування нещасного випадку за формою Н 5 з 01.07.2019 нечинний

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Завершальним документом проведеного розслідування нещасного випадку на підприємстві до 01.07.2019 був Акт Н 5. Однак у новому Порядку бланка цього акта нема.

Як розслідувати нещасні випадки за новим Порядком

Акт Н-5 зразок

Загальна інформація та нормативне регулювання

Усі випадки травматизму на виробництві підлягають ретельному розслідуванню згідно із чинним законодавством, зокрема Постановою КМУ № 270 від 22.03.2001. Сам факт цього завжди визначає лікувальна установа, яка і видає відповідний документ. Не має значення, чи перебував потерпілий у стані алкогольного чи наркотичного сп‛яніння, психічного розладу тощо, – усі випадки потрібно розслідувати. Протягом доби лікувальний заклад надсилає письмове повідомлення про цей випадок та реєструє у відповідному журналі.

Форма Н-5 акт про нещасний випадок є кінцевим результатом роботи комісії з розслідування нещасного випадку, який і визначає тип травматизму. Але не завжди все так однозначно. Ми не будемо цитувати формулювання і пункти Положення, а спробуємо розібратися в ситуації на основі практичних прикладів. Особливо це стосується випадків, коли чітко не виражена межа між травмою, пов'язаною з виробництвом, або невиробничим травматизмом і значенням змісту, який несе в собі Акт Н 5 про нещасний випадок.

Випадків таких багато і, на жаль, не завжди в комісій з розслідування вистачає досвіду, а часом і бажання прийняти правильне рішення. Звичайно, якщо мова не йде про очевидні речі. Наприклад, у робочий час працівник цеху травмував руку під час штатної технологічної операції або ж у вихідний день у своєму будинку впав зі стільця та отримав травму. У першому випадку – травма, пов'язана з виробництвом, у другому – чиста травма, з ним не пов'язана.

Приклад

Нумо розглянемо реальний приклад ситуації, що відбулася в одному з київських проектних інститутів у 2007 році. Отже, потяг «Москва–Київ», станція «Калуга-2». Провідник виявляє померлого пасажира. Після всіх процесуальних дій медичний заклад дає висновок, що людина померла від інфаркту природною смертю. Далі створюють комісію з розслідування, оскільки людина поверталася з відрядження. Складають акт за формою Н-5 і висновок комісії з формулюванням: «не пов'язане з виробництвом».

Здавалося б, що все логічно, якби не один із членів комісії, який був не згодний з рішенням на папері. Як виявилося, співробітника НДІ відрядили до Москви здати проект і отримати акти виконаних робіт. Підприємство-замовник було з цим незгодне, тому співробітник протягом п’яти днів перебував під психологічним впливом як з боку замовника, так і з боку власного керівництва. Далі – інфаркт, який став причиною смерті в потязі.

Суд став на сторону представника потерпілого та одного з членів комісії. Провели повторне розслідування і в акті Н-5 уже було інше формулювання.

Цей приклад з життя ще раз доводить важливість ретельного та неформального підходу до аналізу, на перший погляд, очевидних фактів.

Тест «Чи знаєте ви, як розслідувати нещасний випадок на підприємстві»

Розслідування нещасних випадків

Перш ніж заповнювати акт Н-5 про нещасний випадок, потрібно визначити характер травматизму. Для цього слід виконати таку послідовність дій:

 • зберегти обстановку місця події;
 • оглянути місце події;
 • опитати свідків;
 • провести додаткові дослідження та експертизи;
 • вивчити документи;
 • проаналізувати матеріали розслідування;
 • оформити результати розслідування (акт Н 5).

Після завершення розслідування та перевірки комісія забов‛язана скласти в п‛яти примірниках такі документи:

 • Акт проведення розслідування нещасного випадку за формою Н-5 (Додаток 3 до Порядку № 1232);
 • Акт за формою Н-1 (Додаток 4 до Порядку № 1232) або Акт НТ (Додаток до Порядку № 1232).

Порядок їх складання визначений у НПАОП 0.00-6.02-04.

Форма акта Н 5 про нещасний випадок. Особливості заповнення

Акт Н-5 стає визначальним під час прийняття остаточного рішення та є важливим юридичним документом.

Спочатку в Акті записують усі основні дані про підприємство та його керівника, поіменний склад комісії та її Голову:

 • у першому розділі Акту наводять усі особисті дані про потерпілого, проходження їм всіх необхідних інструктажів, навчання з питань охорони праці, медичних оглядів тощо;
 • другий розділ містить інформацію про підприємство, опис місця, де відбувся нещасний випадок, загальний стан охорони праці, режим робото тощо;
 • у третьому розділі стисло описують всі обставини нещасного випадку та вказують свідків, що були на місці пригоди;
 • четвертий розділ містить причини нещасного випадку, якщо такі є;
 • у п`ятому розділі визначають заходи щодо усунення чинників, які стали причиною нещасного випадку;
 • шостий розділ містить висновки комісії;
 • сьомий розділ Акта Н-5 — це перелік документів у додатках.

Якщо хтось із членів комісії не погоджується із зафіксованими висновками, то він має право на окремому аркуші викласти свої аргументи та додати їх до Акту.

Акт за формою Н-5 нескладний, але його складання потребує ретельності та послідовності. Головне – дотримуватися Положення про розслідування нещасних випадків.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді