Правила охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Наказом Міністерства соціальної політики України 18.04.2017 № 635 затверджено нові Правила охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв. Вони поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, які здійснюють діяльність, пов’язану з виробництвом солоду, пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральних та питних вод.

Вимоги Правил охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв (далі — Правила) є обов’язковими для виконання роботодавцями та працівниками під час виробництва:

 • солоду;
 • пива (в тому числі і при експлуатації мініпивоварень з виробництва пива, призначених для барів, ресторанів, кафе і невеликих виробництв);
 • безалкогольних та слабоалкогольних напоїв;
 • мінеральних та питних вод.

Правила встановлюють вимоги до безпечного виконання робіт в усіх технологічних процесах відповідного виробництва.

Перевірте свої знання з охорони праці

Обов’язки роботодавця відповідно до Правил

Отже для зниження небезпек та ризиків негативного впливу небезпечних та шкідливих факторів на здоров’я та життя працівників роботодавець повинен:

 • забезпечити функціонування СУОП;
 • розробити та запровадити методику(и) ідентифікації небезпек та оцінювання ризиків по всіх ланках виробничих процесів та робочих місць. Ідентифікацію небезпек та оцінку ризиків необхідно переглядати при появі та виявленні нових джерел небезпек до прояву їх негативного впливу на працівників;
 • затверджувати нормативні акти про охорону праці, які діють на підприємстві;
 • розроблювати та затверджувати інструкції з охорони праці;
 • вести журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення робіт з підвищеною небезпекою;
 • розроблювати та затверджувати функціональні обов’язки та права працівників підприємства з організації та забезпечення безпеки праці;
 • забезпечувати проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства;
 • за рахунок власних коштів забезпечувати попередній (під час прийняття на роботу) і періодичний (протягом трудової діяльності) медичні огляди працівників;
 • забезпечувати проведення розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань.

Окрім цього, в обов’язки роботодавця входить:

 • створення на підприємстві служби охорони праці;
 • забезпечення безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд;
 • утримання території підприємства в чистоті та безпечному стані;
 • розробити плани локалізації та ліквідації аварій (ПЛАС);
 • проведення атестації робочих місць за умовами праці на робочих місцях, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина чи матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих;
 • скласти і затвердити переліки робіт, що виконуються на підприємстві за наявними допусками;
 • одержати дозвіл на виконання робіт з підвищеною небезпекою та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та подати необхідні декларації відповідності його матеріально-технічної бази та робіт;
 • забезпечити працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;
 • розробити перелік місць і способів установки знаків безпеки праці для позначення небезпечних місць і зон та здійснити їх встановлення, а також розробити перелік місць, споруд і пристроїв, що повинні мати попереджувальне фарбування, і забезпечити його виконання.

Вимоги Правил щодо безпечного виробництва, транспортування та зберігання продукції

Правила також містять інформацію щодо:

 • вимог безпеки під час обслуговування, експлуатації виробничого обладнання та організації робочих місць,
 • порядку нанесення захисних покрить на внутрішні поверхні технологічних посудин;
 • утримання, експлуатація та обслуговування електроустановок та електричних мереж;
 • вимог безпеки під час проведення технологічних процесів;
 • вимог безпеки під час виробництва солоду;
 • вимог безпеки під час виробництва пива;
 • вимоги безпеки під час виробництва безалкогольних напоїв, мінеральних та питних вод;
 • вимог безпеки під час виробництва квасу;
 • вимоги безпеки під час розливу пива, безалкогольних напоїв, мінеральних та інших вод;
 • вимоги безпеки під час зберігання, переробки та переміщення сировини, готової продукції і тари;
 • вимоги безпеки під час зберігання і транспортування хімічних речовин.

Правила охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв набули чинності 16.06.2017.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді