Управління охороною праці в навчальному закладі

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Усі процеси нормативного регулювання та управління охороною праці в навчальному закладі в одній статті.

Регулювання питань безпеки роботи та захисту здоров’я робітників завжди займає важливе місце у всіх галузях. Ці завдання – складова частина цілісної системи управління установою, організацією чи навчальним закладом, а також вони забезпечують контроль ризиків у сфері захисту здоров'я та трудової діяльності.

Все, що потрібно знати про охорону праці у навчальних закладах

Система управління охороною праці в галузі освіти

Процес навчання з охорони праці (далі – ОП) та життєдіяльності стосується кожного робітника установи відповідно до тематики їхньої роботи (громадської чи педагогічної). Його проводять за Типовим положенням (наказ Держнаглядохоронпраці № 15 від 26.01.2005).

Перевірку знань здійсгює спеціальна комісія, її остаточний склад затверджує керівник навчальної установи. Основними формами перевірки знань є усне та письмове опитування.

Охорона праці в навчальних закладах включає в себе такі пункти:

 • затверджуються та розробляються спеціальні положення з однойменних питань та відповідні інструкції відповідно до типів робіт та професійних особливостей, певні посадові інструкції з відповідним списком питань з ОП та нормативні акти;
 • встановлюються певні вимоги щодо проведення робіт;
 • розробляються правила поведінки в рамках виховного та навчального процесу.

Слід зазначити, що наочність допомагає в навчанні, тому вимоги з охорони праці в навчальному закладі краще продемонструвати відповідними схемами. Наприклад, евакуаційний план будівлі на випадок пожежі із зображенням найближчих виходів та вогнегасників.

Графічне зображення можна доповнювати текстами. Все це узгоджується з директором установи та з пожежною охороною. Схему евакуації потрібно розмістити на кожному поверсі будівлі, щоб її було легко відшукати очима. Час від часу мають проводитися відповідні навчання з метою відпрацювання правильних дій при пожежі й уникненню паніки.

Куточок з охорони праці в навчальному закладі

Не слід ігнорувати облаштування куточків із наочним нагадуванням про такі правила:

 • обережного поводження з електрикою;
 • дорожнього руху;
 • норми поведінки на воді або кризі;
 • виявлення вибухо- та вогненебезпечних предметів і подальші дії, тощо.

Усі схематично-інформативні зображення мають бути естетично оформлені та розміщуватися у помітних для учнів і робітників закладу місцях.

Відповідальні за охорону трудової діяльності в навчальних закладах

Інструктаж із захисту трудової діяльності – важлива складова навчання. Колектив освітніх закладів періодично має його прослуховувати. Це стосується і процедури прийняття на роботу до навчальної установи, коли людина повинна ознайомитися із правилами безпеки.

Виділяють такі інструктажі з охорони праці:

 • вступний;
 • первинний;
 • повторний;
 • позаплановий;
 • цільовий.

Саме вступний інструктаж має проводити спеціаліст з ОП в навчальній установі. Всі інші – зобов’язані забезпечувати безпосередні керівники робіт. Саме вони мають вносити відповідні позначки в Журнал запису проведених інструктажів.

В освітній установі працюють над розробкою локального положення про процес навчання та інструктажі з ОП. Документацію має погодити керівник організації. Раз на 3 роки співробітники навчального закладу проходять перевірку знань з питань ОП. Допускати в робочий процес членів колективу, які не прослухали курс навчання та не склали випробування, – забороняється.

Нормативне підґрунтя охорони праці в навчальних установах

Процес управління охороною праці в навчальному закладі передбачає виконання низки положень, що регулюються певними нормативними документами. Насамперед про ці питання йдеться у колективному договорі, який містить інформацію про права на певні пільги.

Згідно з Законом «Про освіту» № 1060-XII від 23.05.1991 р. на власника або керівника навчальної установи покладається обов’язок щодо дотримання вимог безпеки під час навчання, робочого процесу та виховательської діяльності. Держава є гарантом створення належних трудових умов, відпочинку, медичних послуг для науково-педагогічних кадрів.

Вимоги з ОП наведено в Законі «Про охорону праці» № 2694-XII від 14.10.1992 р., яким передбачено забезпечення відповідних санітарних умов та виробничої безпеки для робітників, а також дотримання ними цих норм у навчальному закладі.

«Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах» № 563 від 01.08.2001 передбачає, що органи управління сферою освіти контролюють організаційні засади роботи з ОП в навчальних закладах. Вони працюють над її покращенням у системі освітніх установ тощо.

Зверніть увагу!

Наказ про затвердження Положення про організацію охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах втратив чинність. Наразі є чинним «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», затверджене наказом МОН від 26.12.2017 № 1669.

положення про організацію охорони праці

Служба охорони праці в навчальному закладі

Організація служби охорони праці в навчально виховних закладах — надзвичайно відповідальне завдання. Адже основним завданням системи управління ОП (СУОП) є створення сприятливих умов для ефективної роботи всієї навчальної установи. До обов’язків служби охорони праці в навчальному закладі належать такі:

 • складання планів робіт з безпеки та трудового захисту;
 • створення важелів контролю з управляння охороною праці в навчальному закладі;
 • оцінка стану функціонування управління ОП;
 • заклик робітників до дотримання необхідних вимог з ОП.

До планових перевірок навчальних установ комісією з питань ОП входить низка таких заходів:

 • аудит ОП;
 • дослідження робочих умов;
 • оцінка технічного стану устаткування;
 • атестація на відповідність робочих умов умовам, що вказані у нормативно-правових актах;
 • контроль за кадрами та їх роботою з обладнанням.

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді