Інструктаж з електробезпеки працівників з І групою електробезпеки

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Хто має проводити інструктаж з електробезпеки для 1 групи, які нормативні акти передбачають проведення такого інструктажу і де має бути зафіксований факт його проходження працівниками. Відповіді на ці та інші питання — у статті.

Вимоги щодо присвоєння групи з електробезпеки, яку повинні мати працівники під час виконання робіт, визначені відповідними галузевими нормативно-правовими актами. Оскільки відповідальність за організацію безпечної експлуатації електроустановок цими актами покладається на роботодавця, він повинен:

  • призначити відповідальну на підприємстві особу за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства з переліку інженерно-технічних працівників, які мають електротехнічну підготовку, володіють знаннями з питань охорони праці, пожежної безпеки тощо та пройшли у встановленому порядку перевірку таких знань;
  • створити й укомплектувати електротехнічну службу з осіб, які досягли 18-річного віку, мають відповідну освіту та пройшли медичний огляд і не мають протипоказань;
  • затвердити Положення про енергетичну службу підприємства, а також посадові інструкції та інструкції з охорони праці;
  • забезпечити своєчасний огляд електроустановок та проведення профілактичних, протиаварійних та приймально-здавальних випробувань;
  • забезпечити своєчасне навчання i перевірку знань працівників.

Як правильно визначити групу з електробезпеки

Персонал, котрий здійснює експлуатацію електроустановок або за специфікою роботи має контакт з ними, поділяється на 3 групи: електротехнічний, електротехнологічний та неелектротехнічний. Рівень знань з електробезпеки визначає кваліфікаційна група з електробезпеки, вимоги до якої встановлюють такі нормативно-правові акти, як:

  1. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (наказ Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 № 4 (НПАОП 40.1–1.21–98; далі — ПБЕЕС);
  2. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.02.2012 № 91 (далі — ПТЕЕС).

І група з електробезпеки потрібна тим працівникам, яких можуть залучати до одноразових робіт в електроустановках (як допоміжний персонал) під наглядом електротехнічного персоналу і де може виникнути небезпека ураження електричним струмом від відкритих частин електроустановок, що перебувають під напругою.

Щодо порядку документального оформлення І групи з електробезпеки, то в чинному законодавстві чітко не прописано, якою має бути процедура її отримання.

Так, згідно з положеннями ПТЕЕС таке оформлення повинно здійснюватися з фіксацією в спеціальному журналі, а згідно з п. 2.1.3 ПБЕЕС — для одержання першої групи, незалежно від посади і фаху, необхідно пройти інструктаж на 1 групу з електробезпеки під час роботи в певній електроустановці з оформленням у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Мінімальний стаж роботи в електроустановках і видання посвідчень працівникам з першою групою не вимагаються.

Електробезпека
МИХАЙЛО ЧЕМЕРИСексперт із питань домедичної допомоги, директор ліцею № 208 м. Києва, вчитель медико-санітарної підготовки
Як врятувати життя потерпілому й не наразитися на небезпеку самому? Скористайтеся порадами експерта

Інструктаж з електробезпеки працівників з І групою електробезпеки

Головна мета проведення інструктажу з електробезпеки — ознайомлення працівника з основними вимогами щодо будови та безпечної експлуатації електротехнічних пристроїв, засобами електрозахисту та видами робіт, виконання яких потребує спеціальної (фахової) підготовки з безпечного ведення робіт та присвоєння кваліфікаційної групи з електробезпеки.

Інструктаж з електробезпеки на першу групу має провадити особа, відповідальна за електрогосподарство, або, за її письмовим розпорядженням, — особа зі складу електротехнічних працівників з групою III.

Якщо ПБЕЕС і ПТЕЕС не вимагають присвоєння І групи з електробезпеки, в такому випадку вимоги електробезпеки регламентує Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15; НПАОП 0.00-4.12-05.

Цей акт передбачає проведення інструктажу з електробезпеки з реєстрацією цього факту у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. На підприємстві має бути затверджена Інструкція з електробезпеки, яка встановлює вимоги безпеки під час виконання робіт, де може виникнути небезпека ураження електричним струмом.

Періодичність інструктажу з електробезпеки визначають залежно від встановленої на підприємстві періодичності проведення повторних інструктажів з охорони праці.

Зверніть увагу, у посадової особи, яка проводить інструктаж з електробезпеки, не обов’язково має бути ІІІ група з електробезпеки. Це пояснюється, насамперед, тим, що оскільки Типовим тематичним планом і програмою навчання з питань охорони праці посадових осіб передбачено тему «Електробезпека», то у разі проходження перевірки знань з питань охорони праці посадову особу вважають такою, що володіє знаннями з електробезпеки.

Інструктаж з електробезпеки працівників з І групою електробезпеки Як проводити опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів — розповідає експерт з охорони праці.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді