III група з електробезпеки

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Рівень знань із електробезпеки визначає кваліфікаційна група працівника. Дізнайтеся про вимоги для присвоєння III групи з електробезпеки від експерта.

Нормативне регулювання

Група електробезпеки — це показник фахового рівня працівника під час допуску до роботи з електроустановкою та по суті є індивідуальним дозволом для проведення робіт з обслуговування електроустановок.

Вимоги до присвоєння чергової групи з електробезпеки встановлені у Правилах безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Мінпраці України від 09.01.1998 № 4 (далі — ПБЕЕС) та Правилах технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Мінпаливенерго України від 25.07.2006 № 258 (далі — ПТЕЕС).

Працівники, котрі обслуговують електроустановки, зобов’язані знати ПБЕЕС відповідно до займаної посади чи роботи, яку вони виконують, і мати відповідну групу з електробезпеки.

Для присвоєння чергової групи з електробезпеки необхідно мати мінімальний стаж роботи в електроустановках з попередньою групою, зазначений у додатку 1 до п. 2.1.3 ПБЕЕС.

ІІІ група з електробезпеки потрібна тим працівникам, робота яких пов’язана з організацією та утриманням електроустановок у робочому стані. З’ясуємо, за яких умов її присвоюють.

Присвоєння третьої групи з електробезпеки

Для присвоєння III групи з електробезпеки електротехнічні працівники, адміністративно-технічні, інспектувальні, чергові, ремонтні та оперативно-ремонтні працівники повинні мати мінімальний стаж роботи в електроустановках з попередньою (ІІ) групою:

  • з вищою технічною чи спеціальною електротехнічною середньою освітою — не менше одного місяця;
  • які закінчили спеціалізовані ПТУ та без спеціальної освіти — не менше 2-х місяців.

Для практикантів університетів і коледжів такий стаж для присвоєння 3 групи з електробезпеки має становити не менше 3-х місяців, а для практикантів профтехучилищ — 6 місяців.

Як допустити до роботи користувача побутовими електротехнічними пристроями

III кваліфікаційна група допуску з електробезпеки присвоюється працівникам, які:

  • уміють чітко усвідомлювати небезпеку, пов’язану з роботою в електроустановках;
  • знають і уміють застосувати на практиці правила безпеки в обсязі, потрібному для роботи, яка виконується;
  • знають будову і улаштування електроустановок;
  • уміють практично надавати домедичну допомогу потерпілим у разі нещасних випадків, зокрема застосовувати способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

III група з електробезпеки Увага! Особам молодшим за 18 років, не дозволяється присвоювати ІІІ групу з електробезпеки.

Згідно з п. 2.2.3 ПБЕЕС оперативні працівники, які обслуговують електроустановки одноосібно, та старші в зміні чи бригаді оперативні працівники, за якими закріплені електроустановки, повинні мати 4 групу з електробезпеки в електроустановках напругою понад 1000 В і 3 групу з електробезпеки — в електроустановках напругою до 1000 В.

Отже, працівники, які обслуговують електроустановки напругою до 1000 В, повинні мати третю групу з електробезпеки. При цьому вони повинні пройти навчання і перевірку знань, згідно з вимогами п. 2.1.1 ПБЕЕС.

Працівнику, який пройшов перевірку знань ПБЕЕС, видається посвідчення з електробезпеки, яке він зобов’язаний мати при собі під час виконання службових обов’язків. Документ видає комісія з перевірки знань підприємства після того, як працівник успішно пройде перевірку знань. Посвідчення засвідчує право працівника на самостійну роботу в електроустановках на зазначеній посаді за фахом.

Зверніть увагу!

За відсутності посвідчення з електробезпеки або у разі, якщо в ньому вказані прострочені терміни перевірки знань працівник до роботи не допускається.

Посвідчення про перевірку знань підлягає заміні у випадку зміни посади або за відсутності місця для записів.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді