Організація робіт з охорони праці

UA RU
У кожній компаній, в якій працює понад 50 осіб, обов’язково має бути створений відділ охорони праці або за розпорядженням директора призначено уповноважену особу з охорони праці, яка має відповідати вимогам щодо кваліфікації та практичного досвіду роботи в цій галузі. Детальніге про організацію робіт з охорони праці на підприємстві дізнайтеся зі статті.

Організація робіт з охорони праці на підприємстві

На посаду уповноваженої особи з охорони праці, як правило, призначають інженера з охорони праці або спеціаліста, який має профільну освіту та стаж роботи на посаді техніка першої категорії не менше трьох років. Перед початком роботи уповноважена особа зобов’язана пройти навчання з безпеки праці та атестацію знань.

Якщо загальна чисельність робітників в компанії не перевищує 50 осіб, то доцільність формування відділу охорони праці або введення посади уповноваженої особи з охорони праці визначається роботодавцем на його власний розсуд з урахуванням специфіки діяльності компанії. Крім того, для виконання завдань в сфері охорони праці дозволяється залучати сторонніх спеціалістів, які надають послуги із забезпечення охорони праці на умовах цивільно-правового договору (підряд).

На великих підприємствах, що здійснюють виробничу діяльність, з чисельністю понад 100 робітників, а також в компаніях з особливо небезпечними умовами праці рекомендується створювати кабінет охорони праці; в компаніях з чисельністю до 100 співробітників і в структурних підрозділах компанії можна створювати так звані куточки охорони праці.

Відділ охорони праці

Відділ охорони праці підпорядковується напряму керівництву компанії або заступникам директора. Зазвичай, відділ охорони праці організовують у формі самостійного відокремленого підрозділу.

Основні завдання відділу охорони праці:

  • забезпечення виконання співробітниками та адміністрацією компанії правил та стандартів охорони праці;
  • здійснення постійного нагляду за дотриманням співробітниками законів та інших регуляторних актів про охорону праці, колективної угоди, трудових договорів, інших локальних нормативних актів компанії (положень, інструкцій, регламентів роботи тощо);
  • розробка програм превентивних робіт з профілактики промислового травматизму, професійних захворювань, а також складання плану послідовних заходів для поліпшення умов праці;
  • надання консультацій та складання звітів для керівництва компанії та всіх інших робітників з питань дотримання безпеки праці;
  • аналіз і запровадження в компанії міжнародного досвіду з охорони праці, поширення знань стосовно безпеки праці.

Комісія з охорони праці

Для координації комплексних дій роботодавця та співробітників, направлених на дотримання правил охорони праці, в компанії можуть створюватись комісії з охорони праці. Комісія є складовою частиною системи управління охороною праці компанії, а також однією з форм участі співробітників в управлінні компанією в галузі охорони праці. Діяльність комісії побудована на принципах соціального партнерства та рівності прав учасників трудового процесу.

Комісія з охорони праці створюються за ініціативою співробітників або їх представницького органу. Представники трудового колективу висуваються в комісію, як правило, з числа уповноважених осіб з охорони праці професійної спілки.

Члени комісії виконують свої обов'язки на громадських засадах, без звільнення від основної професії, якщо інший порядок їх роботи не визначений в колективній угоді.

Основні завдання комісії:

  • розробка плану сумісних дій сторін щодо забезпечення вимог охорони праці;
  • профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань;
  • ініціювання проведення регулярних перевірок стану умов і охорони праці на робочих місцях;
  • подання роботодавцю пропозицій та рекомендації щодо рішення проблем охорони праці на основі проведеного аналізу стану умов і охорони праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності;
  • інформування співробітників про стан умов праці на робочих місцях, наявні ризики ушкодження здоров'я та про належні їм компенсації за роботу у шкідливих і небезпечних умовах праці.

Організація робіт з охорони праці Дізнайтеся, які бувають експертизи, пов’язані з безпекою праці, та коли їх проводять

З метою ефективної реалізації вищевказаних завдань члени комісії проходять спеціальний навчальний курс в галузі охорони праці не рідше одного разу на три роки. Фінансування такого курсу організовується роботодавцем сумісно із Фондом соціального страхування.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді