Організація охорони праці в Німеччині: основні засади та сучасний стан

Загальновідомо, що Німеччина має зразкову систему охорони праці та соціальної підтримки робітників. Рівень виробничого травматизму та професійних захворювань на підприємствах Німеччині є одним із найнижчих у світі. В даній статті розглянемо основні риси, які притаманні системі охорони праці в Німеччині.

Участь профспілок в організації охорони праці в Німеччині

Головною особливістю сфери охорони праці в Німеччині є широке розповсюдження профспілок. Будь-який суб’єкт господарювання, що здійснює свою виробничу діяльність на її території, повинен стати членом галузевої професійної спілки (Berufsgenossenschaft) в межах свого адміністративно-територіального округу. Загалом, в межах Німеччини діють 35 профспілок, до яких належать входять близько 22 000 учасників.

Зауважимо, що німецькі профспілкові організації є незалежними установами і не підпорядковуються державним або політичним органам. Джерела фінансування профспілок формуються за рахунок щорічних внесків роботодавців. При цьому, розмір внеску кожного платника напряму залежить від рівня травматизму в його компанії. Така система фінансування заохочує роботодавців докладати максимальних зусиль для покращення рівня безпечності праці і захисту робітників.

Як було зазначено вище, основною метою діяльності є страхування працівників від нещасних випадків, травматизму та виробничих захворювань. В рамках цього завдання можна виділити наступні напрямки, які охоплюються профспілками:

Всі діючі професійні спілки об'єднуються в Асоціацію профспілок Німеччини (HVBG), що здійснює загальне фінансування діяльності профспілок та забезпечує впровадження єдиного підходу в галузі охорони праці.

Експертні комітети та Науково-дослідний інститут медицини праці

У складі Асоціації працюють експертні комітети, до повноважень яких віднесено завдання з розробки положень з техніки безпеки, директив, регламентів та інших регуляторних актів з безпеки умов праці і охорони прав робітників.

Важливим методичним центром у складі Асоціації є Науково-дослідний інститут медицини праці (BGFA) та підпорядкована йому клініка, що проводить дослідницьку роботу в таких сферах як:

  • діагностика легеневих функцій;
  • епідеміологія;
  • алергологія/імунологія;
  • молекулярна біологія;
  • патофізіологія/токсикологія.

Новітній формат охорони праці

В Німеччині успішно запроваджено новітній формат охорони праці, завдяки якому забезпечується рівність прав працівників і роботодавців. В багатьох компаніях охорона праці розглядається не як примусова вимога суспільства, а як ключова мета діяльності компанії на рівні з метою досягнення комерційного прибутку.

Інспектори з охорони праці в Німеччині

Реалізацію охорони праці в кожній компанії здійснюють уповноважені особи – так звані інспектори з охорони праці.

Особа, яка бажає зайняти посаду інспектора з охорони праці, має закінчити відповідне профільне навчання, пройти іспити та отримати відповідний диплом фахівця. Після завершення університетського навчання особа повинна регулярно проходити курси підвищення кваліфікації тривалістю не менше 10 днів на рік. Відповідно до штатного розпису компанії інспектор обіймає керівну посаду.

Головне завдання інспектора полягає у вивченні стану охорони праці в компанії та розробці шляхів для його оптимізації. Особливу увагу інспектор повинен приділяти оцінці ризиків і запровадженню профілактичних заходів, які допоможуть мінімізувати або попередити настання нещасних випадків. Для цього інспектор ініціює проведення практичних семінарів та навчальних інструктажів як для нових співробітників компанії, так і для тих, хто працює в компанії протягом тривалого часу.

Якщо нещасний випадок все ж таки відбувся, інспектор займається організацією всіх супровідних робіт:

  • проводить розслідування причин настання випадку;
  • надає медичну та організаційну допомогу потерпілим робітникам;
  • подає пропозиції керівництву компанії стосовно ліквідації наслідків інциденту.

Крім методично-організаційних завдань, інспектор виконує і технічні функції. Наприклад, під час реконструкції або перепрофілюванні виробництва інспектор здійснює аналіз і експертизу промислового обладнання, а також вирішує питання щодо модернізації та закупівлі нової сучасної техніки. В межах своєї компетенції інспектор входить до складу Комітету з техніки безпеки компанії, який очолює директор. Інспектор виконує всю поточну роботу з підготовки засідань, складання планів і програм діяльності Комітету та здійснює керівництво підлеглими особами – техніками, майстрами з безпеки праці, з уповноваженими служби охорони праці.

Про всі вжиті заходи інспектор звітує керівництву компанії. Окрім цього, він повинен налагодити тісну співпрацю з відповідною профспілкою, членом якої є компанія, спеціалістами зовнішньої технічної інспекції та з органами державного промислового нагляду.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді