Класи професійного ризику виробництва

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
У статті ви знайдете алгоритм визначення класу професійного ризику виробництва та таблицю розподілу видів економічної діяльності за класами професійного ризику.

Під класом (кодом) професійного ризику розуміють фактор, що характеризує безпечність виробничої діяльності підприємства, випадки і частоту виникнення травматизму та виробничих захворювань, з якими стикаються працівники під час виконання відповідних робіт.

Встановлення класу професійного ризику на виробництві

Визначення виробничих ризиків кожного суб’єкта господарювання є необхідним, насамперед, для планування мінімального кошторису Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі — Фонд), який потрібно виділити на цілі здійснення загального державного соціального страхування від аварій на підприємстві та професіональних захворювань робітників.

Клас професійного ризику виробництва залежить від значення інтегрального показника. Чим вище значення інтегрального показника, тим вищий клас професійного ризику виробництва. Цей показник обчислюється за такою формулою:

Клас професійного ризику виробництва

де Ісгс — інтегральний показник, відсотків;

ВФсгс — загальна сума видатків відповідної страхової галузевої сукупності видів економічної діяльності, пов’язаних із забезпеченням страхування, за попередні три роки;

ВОПсгс — розмір фонду оплати праці, на який нараховується єдиний внесок, відповідної страхової галузевої сукупності видів економічної діяльності за попередні три роки.

Інтегральний показник визначається без урахування даних щодо платників єдиного внеску, для яких встановлено розмір єдиного внеску без віднесення їх до класу професійного ризику виробництва.

Нова система для спеціалістів з охорони праці Експертус Охорона праці

Розподіл видів економічної діяльності за класами професійного ризику виробництва

Класи професійного ризику класу виробництва визначаються за видами економічної діяльності суб’єктів господарювання. Своєю чергою, види економічної діяльності визначаються згідно з Національним класифікатором України «Класифікація видів економічної діяльності», затвердженим в установленому порядку.

Віднесення до класу професійного ризику виробництва здійснюється за основним видом економічної діяльності, що визначається за найбільшою питомою вагою обсягу реалізованої продукції та/або чисельністю зайнятих осіб за минулий календарний рік.

У Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності, який затверджений Постановою КМУ від 08.02.2012 № 237, наведено 67 кодів ризику, які включають найрізноманітніші види господарської діяльності — починаючи від створення комп’ютерних ігор і закінчуючи видобутком корисних копалин.

Так, зокрема, до 1 класу належить:

  • діяльність у галузі права;
  • діяльність головних управлінь (хед-офісів);
  • технічні випробування та дослідження;
  • консультування з питань комерційної діяльності та керування;
  • державне управління загального характеру тощо.

До 65 класу належить:

  • добування уранових і торієвих руд;
  • виробництво ядерних матеріалів;
  • збирання небезпечних відходів;
  • оброблення та видалення небезпечних відходів.

66 клас — це лісопильне та стругальне виробництво, а також виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій. До останнього 67 класу належить добування кам’яного вугілля (крім відкритого видобування кам’яного вугілля).

Клас професійного ризику виробництва і єдиний соціальний внесок

Якщо значення інтегральних показників класів професійного ризику виробництва не відповідають розмірам страхових внесків за такими класами, що встановлені законом, правління Фонду готує пропозиції щодо зміни розмірів страхових внесків за класами професійного ризику виробництва.

Для обчислення суми страхових відрахувань використовують таку формулу:

Визначення розміру страхового внеску

де СТ — розмір страхового внеску, відсотків;

Р — розрахункова складова частина страхового внеску, відсотків;

С — солідарна складова частина страхового внеску, що визначається у результаті розподілу суми видатків окремих страхових галузевих сукупностей видів економічної діяльності, пов’язаних із забезпеченням страхування, розрахункова складова частина страхового внеску яких перевищує розмір страхового внеску найвищого класу професійного ризику виробництва, між іншими сукупностями пропорційно їх розміру фонду оплати праці, на який нараховується єдиний внесок, відсотків зазначеного розміру фонду оплати праці.

Розподіл видів економічної діяльності за класами професійного ризику виробництва здійснюється згідно з таблицею, яку ви можете скачати на початку статті.

Нещасний випадок на виробництві: яку документацію оформити

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді