Посадові інструкції відповідальних за експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки

Особливості посадових інструкцій працівників, яких призначають на підприємстві відповідальними за експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки

Відповідно до законодавства про охорону праці на підприємствах призначають таких відповідальних осіб за експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки, наприклад:

Отже, при розробленні посадових інструкцій таких працівників необхідно враховувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці та відомчих нормативних документів (правил, типових інструкцій) з технічної експлуатації. Наприклад, розроблені типові інструкції для осіб, які здійснюють нагляд, організують утримання у справному стані та безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами:

  • Типова інструкція для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів (НПАОП 0.00-5.20-94);
  • Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані (НПАОП -0.00-5.07-94);
  • Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами (НПАОП 0.00-5.06-94).

Посадові інструкції відповідальних за експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки Зверніть увагу!

Станом на 28.01.2019 ці типові інструкції втратили чинність.

СкачатиПосадова інструкція відповідального за електрогосподарство

Оскільки посадові інструкції розробляють для усіх посад, які є у штатному розписі підприємства, а призначена на підприємстві «особа, відповідальна за…» не є посадою, передбаченою Класифікатором професій, тому не буде правильним розробляти такий локальний документ як «посадова інструкція для особи, відповідальної за…». Якщо на підприємстві головного енергетика призначено особою, відповідальною за електрогосподарство, то посадову інструкцію головного енергетика доповнюють завданнями та обов’язками, які повинна виконувати особа, відповідальна за електрогосподарство.

Скачати Посадова інструкція головного енергетика підприємства

Центральна частина статичний блок 2