Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском

UA RU
Автор

Середа Марина

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
На які підприємства поширюється дія Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, та яке обладнання підпадає під їх дію? Які вимоги до розміщення та експлуатації такого обладнання? Розповідаємо у статті.

Як безпечно організувати роботу обладнання, що працює під тиском, регулюють Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, затверджені наказом Мінсоцполітики № 333 від 05.03.2018 (далі — Правила). Документ набрав чинності 25 травня 2018 року. Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском поширюються на всі підприємства, що займаються монтажем, демонтажем, експлуатацією, модифікацією, перевіркою технічного стану обладнання, що працює під тиском, вищим 0,5 бар.

Документація щодо обладнання, що працює під тиском

Для кого обов’язкові Правила

Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском обов’язкові для виконання всіма працівниками, що займаються модифікацією (модернізацією, реконструкцією), монтажем, демонтажем, налагодженням, технічним обслуговуванням, ремонтом, технічним оглядом та експлуатацією обладнання, що працює під тиском, вищим 0,5 бар (далі – обладнання під тиском), а саме:

 • опалювальні котли теплопродуктивністю більше 0,1 МВт;
 • парові, водогрійні і пароводогрійні котли;
 • котли-бойлери, а також автономні пароперегрівачі і економайзери;
 • бойлери;
 • енерготехнологічні котли (парові та водогрійні, в тому числі содорегенераційні котли);
 • котли-утилізатори (парові та водогрійні);
 • котельні мобільні установки (пересувні і транспортабельні) та енергопоїзди;
 • котли парові та рідинні, які працюють з високотемпературними органічними теплоносіями;
 • посудини, що працюють під тиском води з температурою вище 110° C або іншої рідини з температурою, що перевищує температуру кипіння при тиску 0,5 бар, без урахування гідростатичного тиску;
 • посудини, що працюють під тиском пари або газу, вищим 0,5 бар;
 • балони, призначені для транспортування і зберігання зріджених, стиснутих і розчинених газів під тиском, вищим 0,5 бар;
 • цистерни та бочки для транспортування і зберігання зріджених газів, тиск пари яких за температури до 50° C перевищує тиск понад 0,5 бар;
 • цистерни і посудини для транспортування і збереження зріджених, стиснутих газів, рідин і сипких тіл, у яких тиск вище 0,5 бар утворюється періодично для їх спорожнення;
 • барокамери;
 • трубопроводи пари та гарячої води в межах котла;
 • трубопроводи пари з робочим тиском пари, вищим 0,5 бар;
 • трубопроводи гарячої води з температурою вище 110° C;
 • редукційно-охолоджувальні пристрої і колектори, що є складовою частиною трубопроводів пари з робочим тиском пари, вищим 0,5 бар, і гарячої води з температурою води вище 110° C.

Обладнання, що не підпадає під дію Правил

Ознайомтеся з переліком обладнання, на яке дія Правил не поширюється. Це, зокрема:

 • котли, автономні пароперегрівачі та економайзери, призначені для використання у транспортних засобах;
 • опалювальні котли залізничного рухомого транспорту;
 • котли з електричним обігрівом;
 • котли з об’ємом парового і водяного простору 10 л і менше, у яких добуток робочого тиску в барах на об'єм в літрах не перевищує 200;
 • теплоенергетичне устаткування, спеціально сконструйоване для застосування на підприємствах ядерної енергетики;
 • пароперегрівачі трубних печей підприємств хімічної, нафтогазопереробної і нафтохімічної промисловості;
 • проточні газові водонагрівачі;
 • змійовики для нагріву води в квартирних плитах;
 • опалювальні котли теплопродуктивністю не більше 0,1 МВт;
 • посудини, що працюють з радіоактивним середовищем;
 • посудини місткістю не більше 25 л незалежно від тиску, що використовуються для науково-експериментальних цілей. При визначенні місткості із загальної ємності посудини виключається об’єм, який займають футерівка, труби та інші внутрішні пристрої. Група посудин, а також посудини, що складаються з окремих корпусів і з’єднуються між собою трубами з внутрішнім діаметром понад 100 мм, розглядаються як одна посудина;
 • посудини і балони місткістю не більше 25 л, в яких добуток тиску в барах на місткість в літрах не перевищує 200;
 • посудини, що працюють під тиском, який виникає внаслідок вибуху в самих посудинах відповідно до технологічного процесу;
 • посудини, що працюють під вакуумом;
 • посудини, що встановлені на морських, річкових суднах та інших плавучих засобах, у тому числі на морських бурових установках;
 • посудини, встановлені на літаках та інших літальних апаратах;
 • повітряні резервуари гальмівного обладнання рухомого складу залізничного транспорту, автомобілів та інших засобів пересування;
 • посудини спеціального військового призначення;
 • прилади парового і водяного опалення;
 • трубчаті печі;
 • частини машин, які не є самостійними посудинами (корпуси насосів або турбін, циліндри двигунів парових, гідравлічних, повітряних машин та компресорів), що не відключаються, конструктивно вбудовані (встановлені на одному фундаменті з компресором) проміжні холодильники та масловологовіддільники компресорних установок, повітряні ковпаки насосів;
 • посудини, що складаються з труб із внутрішнім діаметром не більше 150 мм без колекторів, а також із колекторами, виготовленими з труб із внутрішнім діаметром не більше 150 мм;
 • трубопроводи у межах котла, турбіни, насоса, теплообмінника;
 • посудини, що входять до системи трубопроводів і є їх невід’ємною частиною (водовідокремлювачі, брудовіддільники);
 • трубопроводи, встановлені на морських і річкових пароплавах та інших плавучих засобах, а також на морських пересувних установках і об’єктах підводного призначення;
 • трубопроводи, встановлені на рухомому залізничному, автомобільному та гусеничному транспорті;
 • трубопроводи I категорії із зовнішнім діаметром менш як 51 мм і трубопроводи II - IV категорій із зовнішнім діаметром менше 76 мм;
 • зливні, продувальні та випускні трубопроводи котлів, трубопроводів пари та гарячої води, посудин, редукційно-охолоджувальних та інших пристроїв, з’єднаних з атмосферою;
 • трубопроводи атомних електростанцій та установок;
 • трубопроводи спеціальних установок військових об'єктів;
 • трубопроводи із неметалевих матеріалів.

Зверніть увагу!

Якщо виробник обладнання під тиском вводить більш суворі норми з експлуатації, ніж ті, що зазначені в цих Правилах, необхідно дотримуватися умов, зазначених виробником.

Вимоги до роботодавців

Роботодавець, який має намір експлуатувати обладнання під тиском, повинен забезпечити утримання обладнання під тиском у справному стані та безпечну експлуатацію шляхом організації належного технічного обслуговування, технічного огляду, експертного обстеження у випадках, передбачених законодавством, та ремонту. Такий ремонт може здійснюватися власними силами або шляхом укладання договору з іншим суб’єктом господарювання на виконання зазначених робіт.

Роботодавець зобов’язаний призначити наказом відповідального працівника за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском, який пройшов навчання та перевірку знань з охорони праці у встановленому порядку.

Як організувати навчання з охорони праці на підприємстві

Також роботодавець повинен призначити в необхідній кількості обслуговувальний персонал, який пройшов навчання з охорони праці та має відповідну кваліфікацію щодо обслуговування обладнання під тиском, приладів безпеки, контрольно-вимірювальних приладів, хімводопідготовки, живильних пристроїв та іншого допоміжного устаткування.

Увага!

До обслуговування обладнання під тиском можуть бути допущені особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, навчання з охорони праці, перевірку знань в установленому порядку.

Для персоналу, який обслуговує обладнання під тиском, на підставі інструкції з монтажу і експлуатації виробника або постачальника обладнання під тиском з урахуванням компонування устаткування потрібно розробити і затвердити виробничу інструкцію. Таку інструкцію потрібно розмістити на робочих місцях і видавати під розписку обслуговувальному персоналу.

Обслуговувальному персоналу, який перебуває на чергуванні, не дозволяється доручати виконання інших робіт під час роботи обладнання під тиском, не передбачених виробничою інструкцією.

Роботодавець зобов’язаний організувати періодичну перевірку знань виробничих інструкцій персоналом.

Також він має проводити періодично (не рідше одного разу на рік) обстеження обладнання під тиском, а саме гідростатичне випробування робочим тиском, внутрішній та зовнішній огляди. Для трубопроводів пари та гарячої води проводиться зовнішній огляд.

Для запобігання аварій паропроводів, що працюють за температури, яка викликає повзучість металу, власник трубопроводу має встановити систематичне спостереження за зростанням залишкової деформації.

Експлуатаційна документація та маркування

Кожне обладнання під тиском повинно супроводжуватись експлуатаційною документацією.

До журналу нагляду (паспорта) має прикладатися настанова (інструкція) з монтажу і експлуатації, що містить вимоги до відновлення і контролю металу при монтажі і експлуатації в період розрахункового строку служби.

На кожному котлі, автономному пароперегрівачі і економайзері, а також посудині має бути прикріплена маркувальна табличка з маркуванням, нанесеним ударним способом, і містити такі дані:

 • найменування або товарний знак виробника;
 • заводський номер виробу;
 • рік виготовлення;
 • розрахунковий тиск в барах;
 • розрахункова температура стінки в ° C і марка сталі (тільки на колекторах пароперегрівача).

Допускається маркування іншими способами, що забезпечують чіткість та довговічність зображення, які рівноцінні ударному способу.

Конкретні місця розміщення зазначених даних обирає виробник і вказує їх в інструкції з монтажу та експлуатації.

Як розслідувати нещасні випадки на підприємстві в умовах війни

Вимоги до розміщення обладнання під тиском

Розміщення котлів та допоміжного устаткування в котельнях, пересувних блок-контейнерах, транспортабельних установках і в енергопоїздах повинно здійснюватись відповідно до проекту.

Стаціонарні котли слід встановлювати в будівлях та приміщеннях, що відповідають вимогам будівельних норм та проекту. Встановлення котлів поза приміщенням допускається в тому випадку, якщо це передбачено виробником.

У котельні повинен бути годинник і засоби для зв’язку з місцями споживання теплової енергії, а також з технічними службами і роботодавцем.

Зверніть увагу!

У котельню не повинні допускатись особи, які не мають стосунку до експлуатації котлів і устаткування котельні. Сторонні особи можуть допускатись в котельню у разі потреби тільки з дозволу роботодавця й у супроводі його представника.

Також існують вимоги до освітлення котелень. У Правилах передбачено, що приміщення котельні мають бути забезпечені природнім освітленням, а в нічний час — електричним.

Пуск у роботу обладнання під тиском

Приймання в експлуатацію нововстановленого обладнання під тиском здійснюється згідно з вимогами нормативних документів. Для пуску обладнання під тиском в роботу роботодавець повинен видати наказ. Підставою для нього є результати проведених пусконалагоджувальних робіт і первинного технічного огляду котла для визначення готовності обладнання під тиском до експлуатації.

На кожному обладнанні під тиском, що введено в експлуатацію, має бути прикріплена на видному місці табличка форматом не менше ніж 300 на 200 мм із зазначенням таких даних:

 • дозволений тиск або температура води;
 • число, місяць і рік наступних внутрішнього (зовнішнього) огляду і гідростатичного випробування.

У Правилах також встановлені вимоги щодо монтажу (демонтажу), ремонту та модифікації (реконструкції та модернізації) обладнання під тиском, до водно-хімічного режиму котлів, до проведення технічного огляду. Також вказано, як здійснювати облік обладнання під тиском, як діяти у разі аварійної зупинки обладнання під тиском та висвітлено інші особливості експлуатації такого обладнання.

Крім того, у Правилах встановлені додаткові вимоги до експлуатації:

 • балонів;
 • цистерн і бочок для перевезення зріджених газів;
 • трубопроводів пари і гарячої води.

Центральна частина статичний блок 2