Чи можливий допуск до роботи без проходження навчання з охорони праці

Новий працівник пройшов на підприємстві стажування. Керівник структурного підрозділу розпорядженням допустив працівника до самостійного виконання робіт підвищеної небезпеки. Чи можна допустити до самостійної роботи, адже працівник не пройшов навчання і перевірку знань у комісії підприємства в обсязі 30 год.?

Згідно зі статтею 18 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII не допускаються до роботи працівники, у т. ч. посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці. Така ж вимога міститься у пункті 3.17 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення).

Працівники, які залучаються до робіт підвищеної небезпеки або там, де є потреба у професійному доборі, проходять спеціальне навчання — первинне та щорічно повторне. Спеціальне навчання може проводитись як безпосередньо на підприємстві, так і іншим суб’єктом господарювання, який в установленому Типовим положенням порядку проводить відповідне навчання.

Перевірка знань з питань охорони праці після проведення спеціального навчання проводиться комісією підприємства. У разі неможливості створити комісію з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві перевірка знань проводиться комісією спорідненого під-приємства або територіального управління Держгірпромнагляду (п. 4.4 Типового положення).

Участь представника Держгірпромнагляду в складі комісії обов’язкова лише під час первинної перевірки знань з питань охорони праці у працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки (п. 3.10 Типового положення).

Отже, у даному випадку працівник обов’язково повинен пройти первинне спеціальне навчання на підприємстві або у спеціалізованому навчальному закладі. Якщо на підприємстві створено постійно діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці, то перевірка знань працівника після первинного спеціального навчання проводиться у комісії підприємства з обов’язковим залученням до роботи у комісії представника теруправління Держгірпромнагляду. Під час проведення перевірки знань працівників після повторного щорічного спеціального навчання участь у роботі комісії підприємства представника теруправління Держгірпромнагляду не обов’язкова.

Стажування — це набуття особою практичного досвіду виконання виробничих завдань і обов’язків на робочому місці підприємства після теоретичної підготовки до початку самостійної роботи під безпосереднім керівництвом досвідченого фахівця.

Теоретичною підготовкою перед допуском до стажування є саме первинне спеціальне навчання працівника і первинний інструктаж з питань охорони праці на робочому місці. Тому цілком зрозуміло, що працівник може бути допущений до стажування на робочому місці лише після проходження первинного спеціального навчання, перевірки знань з питань охорони праці та первинного інструктажу, а до самостійної роботи — після успішного проходження стажування.

Основна відмінність навчання з питань охорони праці від інструктажу з питань охорони праці полягає у тому, що інструктаж проводиться за інструкціями з охорони праці, а навчання враховує кваліфікаційні вимоги щодо виконуваних видів робіт (питання якості робіт, експлуатаційні та технологічні вимоги). Якщо специфіка виконуваних токарем робіт на підприємстві та за попереднім місцем роботи однакова, перерва у роботі не перевищує допустиму, то за результатами стажування може бути прийнято рішення про визнання результатів перевірки знань за попереднім місцем роботи (чинність представленого робітником посвідчення). 

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді