Строки перегляду локальних документів з охорони праці

Періодичність перегляду інструкцій з охорони праці та наказів про призначення відповідальних осіб, посадових інструкцій, положень, методик та інших локальних документів з охорони праці, що діють у межах підприємства

Порядок перегляду нормативних актів з охорони праці визначає Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 21 грудня 1993 р. № 132 (далі — Порядок № 132).

Відповідно до пункту 2.10 цього Порядку суб’єкт господарювання зобов’язаний встановити систематичний контроль за відповідністю нормативних актів підприємства вимогам законодавства та забезпечити їх періодичний перегляд, своєчасне внесення змін або опрацювання і затвердження нового нормативного акта у зв’язку із:

  • змінами в організації виробництва;
  • впровадженням нової техніки і технології;
  • переглядом державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці тощо.

Строки перегляду локальних документів з охорони праці У Довіднику спеціаліста з охорони праці ви можете ознайомитися з порадами експертів стосовно внесення змін до локальних нормативних актів з охорони праці

Термін перегляду нормативного акта підприємства, що встановлюється власником, не може перевищувати термінів перегляду державного нормативного акта про охорону праці або типового документа, на підставі яких опрацьовувався нормативний акт підприємства (п. 2.11 Порядку № 132).

Відповідно до пункту 3.1 Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 16 березня 1994 р. № 19, перегляд державних нормативних актів про охорону праці проводиться у міру необхідності, але не рідше ніж 1 раз на 10 років. Аналогічні вимоги передбачено статтею 28 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII. Отже, граничною межею (строком) перегляду нормативних актів з охорони праці підприємства можна вважати 10 років.

Нормативний акт підприємства підлягає достроковому перегляду (або скасуванню), якщо органами державного нагляду за охороною праці виявлено його невідповідність вимогам законодавства, державних міжгалузевих, галузевих нормативних актів або типових документів, а також у разі зміни керівника суб’єкта господарювання, його найменування або видів господарської діяльності.

Стосовно щорічного перегляду паспорту вибою разом з планом розвитку гірничих робіт, то ці документи належать до оперативних документів, необхідність яких визначається технологією проведення робіт. Тому вимоги щодо їх перегляду регламентуються нормативною вимогою відповідних правил охорони праці або проектно-технологічною документацією.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді