Правила експлуатації теплових установок і мереж

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Зі статті ви дізнаєтеся про правила технічної експлуатації теплових установок і мереж, зокрема про вимоги до персоналу, котрий здійснює експлуатацію і обслуговування джерел теплопостачання та правила охорони праці під час експлуатації теплових установок і мереж.

Теплова енергія — це товарна продукція, що виробляється на об’єктах сфери теплопостачання для опалення, підігріву питної води, інших господарських і технологічних потреб споживачів. Для виробництва, перетворення та споживання теплової енергії використовують теплові установки.

Відносини, що виникають у зв’язку з виробництвом, транспортуванням, постачанням і використанням теплової енергії, державним наглядом у сфері теплопостачання, експлуатацією теплоенергетичного обладнання та виконанням робіт на об’єктах теплопостачання суб’єктами господарської діяльності регулюються Законом України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 № 2633-IV.

Охоронні зони інженерних комунікацій та електричних мереж

Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж

У 2024 році лишаються чинними Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджені наказом Міністерства палива і енергетики України 14.02.2007 № 71 (далі — Правила № 71). Документ встановлює основні організаційні та технічні вимоги до безпечної, надійної та економічної експлуатації джерел теплопостачання, теплофікаційних і тепловикористовувальних установок, теплових мереж, систем опалення та вентиляції, гарячого водопостачання, збирання і повернення конденсату, водопідготовки, а також засобів вимірювальної техніки.

Правила складаються з десяти розділів та додатків. Це, зокрема: журнал перевірки знань з Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж та НД з охорони праці, перелік і зміст оперативних документів чергового персоналу, паспорт технічного стану теплової мережі, паспорт теплової мережі та інші.

Дотримання цих Правил є обов’язковим для всіх суб’єктів відносин у сфері теплопостачання, а також для працівників установи, яка має функції державного енергетичного нагляду. Ними повинні керуватися також організації, що здійснюють проектування, підготовку кадрів для теплових господарств, монтаж, налагодження, обслуговування і ремонт устаткування джерел теплопостачання, теплофікаційних та тепловикористовувальних установок, теплових мереж, теплових пунктів, систем опалення і вентиляції, гарячого водопостачання, збирання і повернення конденсату, водопідготовки та засобів вимірювальної техніки.

Вимоги до персоналу, який обслуговує теплові установки і мережі

Правилами № 71 встановлено, що персонал, який здійснює експлуатацію і обслуговування джерел теплопостачання, теплофікаційних та тепловикористовувальних установок, теплових мереж і систем теплоспоживання, повинен:

 • враховувати технологічні особливості виробництва і устаткування свого підприємства;
 • знати і виконувати Правила № 71;
 • дотримуватися вимог з охорони праці, інструкцій та інших актів, що стосуються використання устаткування за призначенням.

Адміністрація власника теплових установок і мереж для забезпечення справного стану та безпечної експлуатації конкретного устаткування призначає наказом відповідальних осіб (технічний директор, головний інженер, головний енергетик, технолог, механік або особа зі складу інженерно-технічних працівників теплотехнічного, теплоенергетичного профілю), які пройшли перевірку відповідних знань.

Зверніть увагу!

Необхідність призначення відповідальних осіб у структурних одиницях визначає керівництво суб’єкта господарювання в кожному конкретному випадку залежно від структури енергетичної служби, параметрів теплоносіїв, потужності тепловикористовувальних установок та обсягів теплоспоживання таких одиниць.

На невеликих підприємствах, в установах та організаціях (школи, лікарні, магазини, майстерні, їдальні тощо) допускається експлуатація тепловикористовувальних установок і теплових мереж персоналом за договорами з іншими спеціалізованими суб’єктами господарювання.

Споживачі, теплове господарство яких складається лише з опалювальних приладів у приміщеннях, можуть не призначати особу, відповідальну за теплове господарство.

Правила експлуатації теплових установок і мереж  Керівники суб'єктів господарювання, особи, відповідальні за загальний стан теплового господарства та технічний стан і безпечну експлуатацію теплових установок і мереж.

Суб’єкт господарювання повинен організувати систематичну підготовку та підвищення кваліфікації персоналу, який експлуатує теплові установки та мережі. Підготовка, перепідготовка та навчання персоналу має здійснюватись у галузевих чи незалежних, зокрема приватних, навчально-тренувальних центрах, навчально-курсових комбінатах та інших спеціалізованих навчальних закладах.

Періодична перевірка знань Правил № 71 здійснюється комісіями спеціалізованого навчального закладу або суб’єкта господарювання за участю інспектора Держенергонагляду.

Робота з персоналом передбачає здійснення заходів з:

 • з виробничого навчання на робочому місці (стажування);
 • перевірки знань Правил, вимог з охорони праці, інструкцій та інших нормативних документів, котрі необхідно знати відповідно до вимог посадової інструкції;
 • виконання обов’язків (робіт) з дозволу і під наглядом особи, призначеної керівником навчання (дублювання);
 • періодичних протиаварійних (протипожежних) тренувань;
 • інструктажів з охорони праці, техногенної та пожежної безпеки;
 • контрольних оглядів робочих місць з метою перевірки: виконання персоналом правил, посадових інструкцій та інструкцій з експлуатації устаткування; додержання порядку приймання-передачі зміни, ведення оперативної документації, виробничої та трудової дисципліни; своєчасного виявлення дефектів і недоліків у роботі устаткування; дотримання встановленої системи порядку допуску до виконання ремонтних і спеціальних робіт; додержання гігієни праці на робочому місці; справності та наявності на робочих місцях запобіжних засобів і засобів захисту та пожежної і техногенної безпеки; відповідності умов виробничої діяльності санітарним нормам і правилам;
 • безперервного професійного виробничого навчання чи іншої необхідної спеціальної підготовки;
 • атестації на відповідну посаду в разі, якщо ця вимога передбачена галузевими нормативними документами.

Організація експлуатації тепловикористовувальних установок і теплових мереж, систем теплоспоживання, їх ремонт, налагодження та випробування повинні забезпечити безпеку праці відповідно до вимог чинних нормативних документів з охорони праці.

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Перейти до відео

Перевірка знань правил експлуатації теплових установок і мереж

Перевірка знань вимог Правил № 71, питань охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, виробничих і посадових інструкцій є первинною, періодичною і позачерговою.

Первинна перевірка знань проводиться перед допуском до самостійної роботи після навчання та підготовки працівника на нову посаду.

Періодичність перевірки знань персоналом Правил і виробничих інструкцій має проводитись:

 • один раз на 12 місяців для персоналу, який безпосередньо обслуговує діючі теплові установки та мережі, або виконує на них налагоджувальні, монтажні, ремонтні роботи чи профілактичні випробування, а також для персоналу, який оформлює розпорядження і організовує ці роботи;
 • один раз на 3 роки для інженерно-технічних працівників, які не належать до попередньої групи, пов’язаної з експлуатацією та ремонтом теплових установок та мереж.

Правила експлуатації теплових установок і мереж Інженерно-технічні працівники, які належать до оперативно-ремонтного персоналу, проходять перевірку знань щороку.

Уповноважена посадова особа, що відповідає за справний стан і безпечну та економічну експлуатацію устаткування теплових установок і мереж (технічний керівник), його заступники та начальники структурних підрозділів проходять перевірку знань один раз на 12 місяців у разі, якщо розпорядженням керівника суб’єкта господарювання їм надано право видачі наряду на виконання робіт у діючих тепловикористовувальних установках і теплових мережах. У разі, якщо ці працівники належать лише до адміністративно-технічного персоналу, перевірка знань у них проводиться один раз на 3 роки.

Для перевірки знань персоналу з вимог цих Правил створюються постійно діючі кваліфікаційні комісії в складі не менше ніж трьох осіб, атестованих у встановленому порядку.

Склад кваліфікаційної комісії затверджується керівником суб'єкта господарювання. Комісію очолює керівник або його заступник, у разі створення комісії у структурному підрозділі — керівник цього підрозділу. Зміни у складі постійно діючих кваліфікаційних комісій оформляють відповідним наказом.

Комісія проводить перевірку знань працівників Правил № 71, вимог з охорони праці, інструкцій та інших нормативних документів. Результати оформлюють протоколом та записують у журнал перевірки знань відповідно до додатку 1 до Правил № 71.

Обсяг знань з охорони праці, пожежної та техногенної безпеки для всіх категорій працівників визначаються відповідними нормативними документами.

Як проводити інструктажі під час воєнного стану

Правила охорони праці під час експлуатації теплових установок і мереж

Необхідно зазначити, що наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02.12.2013 № 892 затверджено «Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок» (далі — Правила № 892), дія яких поширюються на суб’єктів господарювання, які здійснюють монтаж, налагодження, ремонт, реконструкцію та експлуатацію теплосилового, механічного, паливного і водопідготовчого обладнання, неелектричних пристроїв теплової автоматики і теплотехнічних вимірювань паливно-транспортних, котлотурбінних і хімічних цехів електростанцій, теплових мереж, теплових пунктів, тепловикористовувальних установок та опалювальних котелень.

Ці Правила встановлюють детальні вимоги з забезпечення охорони праці персоналу та передбачають здійснення низки конкретних заходів щодо безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання, теплових мереж і тепловикористовувальних установок.

Загальні вимоги з безпеки

На кожному підприємстві необхідно розробити і довести до відома всіх працівників плани ліквідації аварій і пожеж та евакуації працівників на випадок пожежі або аварійної ситуації. Плани ліквідації аварій і пожеж повинні враховувати небезпечні особливості палива (вугілля, газу, мазуту, замінників), що використовується на електростанціях і в теплових мережах.

На території підприємства необхідно розробити й установити на видних місцях схеми руху транспорту для організації безпечних умов руху транспортних засобів. При цьому не дозволяється рухатись на особистому транспорті всередині виробничих приміщень.

Також на підприємстві необхідно встановити терміни контролю за станом транспортних шляхів, порядок його проведення і обов’язки працівників, які його проводять.

Усі проходи і проїзди, входи і виходи як усередині виробничих приміщень і споруд, так і зовні на прилеглій до них території мають бути освітлені, вільні і безпечні для руху пішоходів і транспорту. Захаращувати проходи і проїзди або використовувати їх для складування вантажів заборонено.

Територія підприємства повинна мати огорожу, освітлення і утримуватись в чистоті і порядку. Вона має бути обладнана водовідводами і водостоками. Люки водостоків та інших підземних комунікацій потрібно тримати закритими. Під час проведення ремонтних, земляних та інших робіт на території підприємства відкриті люки, траншеї та ями потрібно обгородити. Вночі огорожі необхідно освітлювати. У місцях переходу через траншеї необхідно установлювати перехідні містки.

Перебувати без супроводжувальних працівників на території або у виробничих приміщеннях електростанції, теплової мережі, теплових пунктах, паливних складах, золовідвалах працівникам, які не беруть участі в обслуговуванні обладнання, заборонено.

Переробляти будівельні конструкції і пробивати отвори в них без підтвердження розрахунком можливості виконання робіт — заборонено. При цьому на кожному підприємстві (в цеху, на дільниці) повинен бути план з позначенням ремонтних площадок і допустимих на них навантажень. У цехах (на дільницях) необхідно чітко позначати межі площадок, а на табличках зазначати допустимі навантаження на них.

Рівень освітленості, шуму й вібрацій на робочих місцях повинен відповідати вимогам санітарних норм.

На підприємствах, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, необхідно проводити атестацію робочих місць згідно з вимогами Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442.

Легкозаймисті матеріали необхідно зберігати в спеціальних складських приміщеннях, розташованих поза виробничими приміщеннями. На дверях складських приміщень мають бути вивішені знаки безпеки згідно з ДСТУ EN ISO 7010:2019 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки (далі — ДСТУ EN ISO 7010:2019).

На підприємстві має бути перелік усіх газонебезпечних місць, а також приміщень (зокрема і підземних споруд) зі шкідливими речовинами, затверджений керівництвом підприємства (структурного підрозділу).

Біля входу до таких приміщень необхідно вивісити знаки безпеки для попередження про наявність шкідливих речовин і про можливість пожежі та вибуху.

У виробничих приміщеннях повинні бути аптечки, укомплектовані перев’язувальним матеріалом та медикаментами. У кожній аптечці мають бути список необхідних матеріалів та медикаментів, а також вказівки щодо їх використання. Аптечки необхідно утримувати в чистоті й порядку, а запас матеріалів і медикаментів систематично поновлювати.

Місцезнаходження аптечок визначає керівник цеху (району, дільниці) за узгодженням з медпунктом (пунктом охорони здоров’я).

У виробничих приміщеннях необхідно вивішувати плакати, що наочно ілюструють безпечні методи роботи і правила надання домедичної допомоги.

Про які ще акти законодавства потрібно знати

Крім Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, відносини, що виникають у зв’язку з виробництвом, транспортуванням, постачанням і використанням теплової енергії регулюються також іншими актами законодавства, зокрема:

 1. Законом України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII ;
 2. Законом України від 09.07.2010 № 2479-VI «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»;
 3. Законом України від 22.06.2017 № 2119-VIII «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»;
 4. постановою Кабінету Міністрів України від 03.10. 2007 № 1198 «Про затвердження Правил користування тепловою енергією»;
 5. наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань ЖКГ України від 10.12.2008 № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду»;
 6. постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 19.10.2012 № 343 «Про затвердження Правил приєднання до теплових мереж» (втрата чинності, відбудеться 22.03.2024) та іншими актами.

Повідомлення про нещасні випадки, професійні захворювання і аварії, їхнє розслідування і облік здійснюється згідно з Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженим постановою КМУ від 17 квітня 2019 р. № 337.

Для перевірки знань персоналу з вимог цих Правил створюються постійно діючі кваліфікаційні комісії в складі не менше ніж трьох осіб, атестованих у встановленому порядку.
Склад кваліфікаційної комісії затверджується керівником суб'єкта господарювання. Комісію очолює керівник або його заступник, у разі створення комісії у структурному підрозділі - керівник цього підрозділу.
Зміни у складі постійно діючих кваліфікаційних комісій оформляють відповідним наказом.

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді