Хто такі уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці

3212

Запитання

Як обирають уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці та які функції вони виконують на підприємстві?

Відповідь

Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці (далі — уповноважені особи) обираються на підприємствах, де немає професійної спілки, для здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці.

Вони діють відповідно до типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.

Уповноважені особи мають право:

  • безперешкодно перевіряти на підприємствах виконання вимог щодо охорони праці;
  • вносити обов’язкові для розгляду роботодавцем пропозиції про усунення виявлених порушень нормативно-правових актів з безпеки і гігієни праці.

Скачайте Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці 2019

Як обираються уповноважені особи

Для обрання уповноважених осіб потрібна проста більшість голосів. Голосування — відкрите. Строк виконання ними своїх обов’язків визначають на загальних зборах трудового колективу підприємства.

Зверніть увагу!

Уповноваженим з питань охорони праці не може бути обраний працівник, який згідно з посадовими обов’язками відповідає за забезпечення безпечних та здорових умов праці.

Скільки буде обрано уповноважених осіб, визначають на загальних зборах трудового колективу. При цьому виходять із конкретних умов виробництва та необхідності забезпечення безперервного громадського контролю за станом безпеки та умов праці в кожному виробничому підрозділі.

Методичну допомогу в роботі уповноважених осіб надає служба охорони праці підприємства. Крім того, такі особи співпрацюють із комісією з питань охорони праці підприємства в разі її створення. Не рідше одного разу на рік вони звітують про свою роботу на загальних зборах трудового колективу.

Права та обов’язки уповноважених осіб

Уповноважені з питань охорони праці з метою створення безпечних і здорових умов праці на виробництві, оперативного усунення виявлених порушень здійснюють контроль за:

  • дотриманням нормативно-правових актів з охорони праці на підприємстві;
  • безоплатним забезпеченням працівників нормативно-правовими актами з охорони праці та додержанням працівниками у процесі роботи вимог цих нормативно-правових актів;
  • своєчасним і правильним розслідуванням, документальним оформленням та обліком нещасних випадків та професійних захворювань;
  • виконанням наказів, розпоряджень, заходів з охорони праці, зокрема заходів з усунення причин нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, зазначених в актах розслідування;
  • наявністю і станом наочних засобів пропаганди та інформації з охорони праці на підприємстві.

При цьому уповноважені особи особливу увагу звертають на такі чинники:

Уповноважені з питань охорони праці негайно повідомляють майстра, бригадира чи іншого керівника робіт про будь-який нещасний випадок чи ушкодження здоров’я, які сталися з працівником на виробництві, та надають допомогу потерпілому.

СкачатиІнструкція з надання домедичної допомоги

Для виконання цих обов’язків роботодавець за свій рахунок організовує навчання, забезпечує необхідними засобами і звільняє уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці від роботи на передбачений колективним договором строк із збереженням за ними середнього заробітку.

Не можуть бути ущемлені будь-які законні інтереси працівників у зв’язку з виконанням ними обов’язків уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці. Їх звільнення або притягнення до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності здійснюється лише за згодою найманих працівників у порядку, визначеному колективним договором.

Якщо уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці вважають, що вжиті роботодавцем профілактичні заходи є недостатніми, вони можуть звернутися за допомогою до органу державного нагляду за охороною праці. Крім того, вони мають право брати участь і вносити відповідні пропозиції під час інспекційних перевірок підприємств чи виробництв, які відповідно до законодавства використовують найману працю, цими органами.

Будь-які законні інтереси працівників у зв’язку з виконанням ними обов’язків уповноважених з питань охорони праці не можуть бути обмежені. Їхнє звільнення або притягнення до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності здійснюється лише за згодою найманих працівників у порядку, визначеному колективним договором.

Уповноважений з питань охорони праці може бути відкликаний до закінчення терміну своїх повноважень у разі незадовільного їх виконання тільки за рішенням загальних зборів трудового колективу.

За інформацією управління Держпраці у Тернопільській області

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Безпека праці сторожів у зимовий період

Взимку особливо гостро стоїть питання навчання та інструктажу сторожів, а також створення умов для їх безпечної роботи. Як уникнути травмування сторожів та охоронників у зимовий період, — підкаже наша стаття.
1658

План комплексних перевірок

Комплексну перевірку суб’єктів господарювання проводять, якщо одне і те саме підприємство потрапляє в річний план перевірок двох або більше інспекцій. Більше про комплексні перевірки підприємств — у статті.
91248

Які штрафи передбачені за порушення вимог законодавства про працю

За порушення вимог трудового законодавства роботодавці несуть відповідальність у вигляді штрафу, який стягується у кратному розмірі мінімальної заробітної плати. Детальніше про штрафи за порушення законодавства про працю у 2024 році — в аналітичній статті від нашого експерта.
45695

Журнал реєстрації перевірок

Для того, щоб не допустити несанкціонованих перевірок, на підприємстві заводять Журнал реєстрації заходів державного нагляду (контролю). Ведення його — добровільне. Скачайте бланк Журналу реєстрації перевірок установленого зразка, щоб бути готовим до приходу контролерів.
49716