Малярні роботи: працюємо безпечно та без порушень

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Фарбування має бути безпечним на всіх технологічних стадіях. Саме тому важливо знати, яких вимог потрібно дотримуватися, виконуючи малярні роботи, а що робити заборонено.

У будівництві під фарбуванням різних поверхонь будівельних конструкцій розуміють малярні роботи.

Малярні роботи — це процес фарбування, покриття або декорування поверхонь, таких як стіни, стелі, двері, вікна, меблі та інші об’єкти. Ці роботи можуть включати в себе нанесення фарби, лаку, грунту, штукатурки або інших матеріалів для захисту, оновлення або зміни зовнішнього вигляду об’єкта.

Як проводити малярні роботи, визначає ДСТУ Б А.3.2-7:2009 «Система стандартів безпеки праці. Роботи фарбувальні. Вимоги безпеки». Цей стандарт установлює вимоги безпеки з попередження впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів у процесі підготовки і виконання фарбувальних робіт при будівництві, розширенні, реконструкції і технічному переозброєнні підприємств, будинків і споруд.

Як виконувати фарбувальні роботи безпечно

Порядок проведення малярних робіт

Порядок проведення малярних робіт на об’єктах будівництва визначає проектно-технологічна документація (наприклад технологічна карта). Фарбування має бути безпечним на всіх технологічних стадіях. Це такі стадії, як:

 • підготовка поверхні виробу під фарбування і видалення продуктів корозії, старого покриття, знежирювання;
 • нанесення лакофарбових матеріалів; приготування, збереження, транспортування робочих речовин і миття та очищення тари й інших засобів виробництва;
 • сушіння лакофарбових покриттів (п. 3.1 ДСТУ Б А.3.2-7:2009).

На будівництві малярні роботи виконують як вручну, так і механізовано. За механізованого способу користуються пневматичним апаратом (пульверизатором), тиск у якому створює компресор.

До початку роботи із пневматичними агрегатами потрібно перевірити справність обладнання тиском, що зазначений у паспорті, сигналізації, наявність захисного заземлення тощо. Під час фарбувальних робіт не можна перегинати шланги й доторкуватися до рухомих або нагрітих поверхонь (п. 15.3.10 ДБН А.3.2-2-2009).

Під час робіт у приміщеннях із пневматичними апаратами, а також із лакофарбовими матеріалами, що швидко сохнуть і виділяють шкідливі леткі розчинники, роботодавець забезпечує працівників респіраторами відповідного типу та захисними окулярами.

Працівники виконують такі роботи за відкритих вікон або якщо є примусова вентиляція (п. 15.3.14 ДБН А.3.2-2-2009).

Під час роботи з пульверизатором важливо контролювати за манометром робочий тиск повітря. Щоб уникнути зайвого туманоутворення та забруднення робочої зони аерозолем, парами фарб і лаків, фарборозпилювач тримайте перпендикулярно до поверхні, яку фарбуєте, на відстані не більше ніж 350 мм.

Малярні роботи: працюємо безпечно та без порушень  Як ввести в експлуатацію обладнання, що працює під тиском

Засоби виробництва, під час експлуатації яких виділяються шкідливі речовини, оснащують місцевими відсмоктувальними пристроями (п. 7.2 ДСТУ Б А.3.2-7:2009). Ручне фарбування поверхонь щітками або валиком у приміщенні виконують за справної загальнообмінної або місцевої витяжної вентиляції.

Фарбувальні суміші мають надходити на робочі місця готовими для того, щоб їх використовували. Лакофарбові матеріали можна зберігати на робочих місцях у кількостях, що не перевищують змінної потреби. Під час фарбування слід дотримуватися інструкцій, що регламентують застосування лакофарбових матеріалів.

Внутрішні малярні роботи виконують із засобів підмощування (наприклад інвентарних риштовань). Зовнішні — теж виконують із засобів підмощування (наприклад будівельних риштовань або колисок) та просувають за можливості проти вітру.

Засоби підмощування, які використовують під час малярних робіт у місцях, під якими здійснюють інші роботи або є прохід, виконують настилами без зазорів. Зазор (проріз) між робочим настилом засобу підмощування та стіною споруди під час опоряджувальних робіт має бути 150 мм. Коли роботи не проводять, зазори (прорізи) розміром понад 50 мм перекривають знімні елементи (п. 7.3.11, 7.3.16 ДБН А.3.2-2-2009).

Фарбування великогабаритних виробів виконують із підіймачами, пересувними підмостками, малярними візками портального (велосипедного) типу, візками із платформою.

Фарбувальні приміщення потрібно розмістити окремо від інших виробничих приміщень. Приміщення фарбувальних і фарбоприготувальних ділянок обладнують самостійною примусовою припливно-витяжною вентиляцією і системами місцевих відсосів.

Деякі малярні роботи належать до робіт з підвищеною небезпекою. Вони наведені у пунктах 41, 99, 110 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15. Це, зокрема:

 • нанесення лакофарбувальних покрить, грунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо);
 • роботи з ремонту, фарбування, очистки від снігу та пилу дахів будівель, коли відсутні огорожі;
 • малярні роботи у відсіках та резервуарах морських та річкових суден, а також очистка та фарбування суден у доках та на причалах.

Роботи з фарбування поверхонь елементів будівельних конструкцій не є роботами з підвищеною небезпекою. Винятком є лише ті роботи, що проводять на висоті та з використанням лакофарбувальних покрить, грунтовок та шпаклівок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних).

Хто може виконувати малярні роботи

Малярні роботи на будівництві виконує особа за професією маляр, код професії — 7141 за ДК 003:2010 «Класифікатор професій України». 

Кваліфікаційні вимоги до маляра будівельного визначені у розділі 2 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», затвердженого наказом Мінсоцполітики від 29.12.2004 № 336. 

До фарбувальних робіт допускають працівників, які мають відповідну професійну підготовку, пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці та медичний огляд (п. 9.1 ДСТУ Б А.3.2-7:2009).

Працівники, які використовують синтетичні полімерні лаки, фарби, емалі, герметики, мають проходити медичний огляд раз на два роки (п. 2.4 таблиці додатка 4 до п. 2.6 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246).

Ті, хто працює зі шкідливими або отруйними речовинами, мають проходити медичний огляд кожні три місяці (п. 6.20.8 НПАОП 45.2-1.02-90).

Медичний огляд проходять особи, яких залучають до робіт на висоті. Адже ці роботи входять до Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженого наказом МОЗ від 23.09.1994 № 263/121.

Засоби захисту під час малярних робіт

Працівників, які виконують малярні роботи, забезпечують спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві, затверджених наказом Держпраці від 17.05.2004 № 126 (далі — НПАОП 45.2-3.01-04); п. 10.1 ДСТУ Б А.3.2-7:2009).

Найменування ЗІЗ

Строк носіння

Комбінезон бавовняний

12 місяців

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

До зношування

Респіратор газопилозахисний

Окуляри захисні

На роботах із застосуванням шкідливих фарб, під час роботи на покрівлі та металоконструкціях, а також на зовнішніх роботах взимку засоби захисту видають додатково.

Малярні роботи: працюємо безпечно та без порушень Читайте детальніше про те, якими ще засобами індивідуального захисту забезпечити маляра на будівельних роботах 

Загальні вимоги безпеки під час виконання малярних робіт

Під час виконання малярних робіт дотримуйтеся таких вимог безпеки:

 • забезпечуйте безперебійну роботу припливно-витяжної вентиляції у місцях, де виготовляють лакофарбові матеріали;
 • використовуйте нормативні засоби індивідуального захисту (спецодяг, респіратор, захисні окуляри та рукавиці);
 • наносьте лакофарбові матеріали призначеними для цього засобами виробництва;
 • заповнюйте тару лакофарбовими матеріалами не більш ніж на 3/4 ємності;
 • запобігайте перекиданню тари з лакофарбовими матеріалами;
 • зберігайте лакофарбові матеріали на робочому місці в кількості, що не перевищує змінну потребу;
 • закривайте під час перерв у роботі тару для лакофарбових матеріалів призначеними для цього щільними кришками;
 • не залишайте використану тару з-під фарбувальних матеріалів у виробничих приміщеннях; прибирайте у міру використання звільнену з-під розчинників і лакофарбових матеріалів тару з робочого місця у складське приміщення (комору).

Переливання та розливання лакофарбувальних матеріалів з тари вагою понад 10 кг для приготування робочих розчинів має бути механізованим. Такі роботи виконують на піддонах із бортами не нижче ніж 50 мм.

Пневматичне розпилення

Пневматичне розпилення лакофарбувальних матеріалів виконують на спеціальних постах, в установках або камерах, обладнаних конвеєрами або столами, що обертаються, і місцевою витяжною вентиляцією.

Фарбування методом пневматичного розпилення, за винятком використання лакофарбувальних матеріалів, що містять свинець, великогабаритних виробів, для яких неможливо обладнати постійні пости фарбування, виконують на відкритих дільницях, обладнаних вентиляційними решітками у підлозі.

Під час фарбування виробів заввишки понад 2 м місце фарбування огороджують негорючими перегородками полегшеного типу та виконують роботи із застосуванням підйомників, пересувних підмостків, малярних візків портального (велосипедного) типу, візків з платформою.

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Перейти до відео

Електростатичне розпилення

Фарбування виробів методом електростатичного розпилення лакофарбувальних матеріалів в електричному полі високої напруги виконують у спеціальній фарбувальній камері, обладнаній витяжною вентиляцією. Подача високої напруги до електрофарбувальної камери має супроводжуватися одночасними автоматичними попереджувальними сигналами. Під час фарбування на спеціальних установках ручними електростатичними розпилювачами вироби в зоні фарбування заземлюють.

В електрофарбувальних установках встановлюють захисне блокування, щоб унеможливити:

 • пуск конвеєра за 5–10 хв до появи звукового сигналу;
 • увімкнення системи розпилення при непрацюючій вентиляції, нерухомому конвеєрі, відключеній високій напрузі;
 • включення високої напруги при відключеній вентиляції.

Електроосадження

Процес фарбування методом електроосадження має бути автоматизованим та містити операції з підготовки поверхні для фарбування та сушіння покриття. Лакофарбувальні матеріали у ванні установки для електроосадження мають постійно циркулювати, щоб запобігти седиментації — випадіння пігменту в осад.

Струменеве обливання

Процеси фарбування методом струменевого обливання мають бути автоматизованими. В автоматичному режимі роботи установки потрібно підтримувати такі технологічні параметри:

 • постійна в’язкість;
 • температура і тиск лакофарбувальних матеріалів;
 • оптимальна концентрація парів розчинника всередині установки.

Крайки силуетів усередині установки струменевого обливання та дно каналу для проходження пари необхідно викладати алюмінієм або іншим кольоровим металом, щоб запобігти іскроутворенню. 

Занурення

Фарбування виробів методом занурення виконують у ваннах із застосуванням пристроїв, що унеможливлюють забруднення рук.

Під час дрібносерійного виробництва вироби занурюють у ванну з лакофарбувальними матеріалами за допомогою підйомників, тельферів або вручну залежно від ваги та конструкції виробів.

Під час великосерійного виробництва вироби у ванну камери для фарбування подають за допомогою конвеєрів.

Ручне фарбування

Фарбування поверхонь щітками або валиком виконують при працюючій загальнообмінній або місцевій витяжній вентиляції. Великогабаритні вироби фарбують із застосуванням підйомників, пересувних підмостків, малярних візків портального (велосипедного) типу, візків з платформою.

Як розробити План реагування на надзвичайні ситуації

Що заборонено під час малярних робіт

Існує низка заборон, про які обов’язково має знати особа, котра виконує малярні роботи. Зокрема, не можна:

 • об’єднувати між собою спільною витяжною системою місцеві відсмоктувачі повітря від фарбувального обладнання з вентиляційними системами інших виробництв (п. 2.28 підрозд. 2 розд. VII Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС від 30.12.2014 № 1417; далі — Правила № 1417);
 • використовувати лакофарбові матеріали всупереч вимогам інструкції заводу-виробника або застосовувати розчинники й матеріали, на які відсутні сертифікати якості та показники пожежної безпеки (п. 2.28 підрозд. 2 розд. VII Правил № 1417; п. 6.5.13 ДБН А.3.2-2-2009; п. 6.20.20 НПАОП 45.2-1.02-90);
 • використовувати у фарбувальних сумішах бензол, метанол, етанол, хлоровані вуглеводи, свинцеві сполуки (п. 6.2 ДСТУ Б А.3.2-7:2009; п. 6.20.15 НПАОП 45.2-1.02-90);
 • готувати лакофарбові матеріали безпосередньо на робочому місці (п. 2.28 підрозд. 2 розд. VII Правил № 1417);
 • проводити у фарбоприготувальному приміщенні будь-які роботи (крім приготування фарб), зокрема вогневі роботи (наприклад зварювальні; п. 1.16 розд. V НПАОП 0.00-1.71-13; п. 2.28 підрозд. 2 розд. VII Правил № 1417);
 • курити і використовувати відкритий вогонь у приміщеннях, де готуються лакофарбові матеріали, щоб запобігти іскроутворенню;
 • виконувати малярні роботи з приставних або навісних драбин, підвіконь, випадкових опор і підручного інвентарю (п. 6.20.1, 6.20.17 НПАОП 45.2-1.02-90);
 • фарбувати дерев’яні драбини фарбами (можна просочувати натуральною оліфою із подальшим покриванням безколірним лаком) (п. 7.5 розд. ІV НПАОП 0.00-1.71-13);
 • зберігати харчові продукти біля лакофарбових матеріалів та їсти у приміщенні для фарбування.

Під час поводження з лакофарбовими матеріалами не використовуйте інструмент, виготовлений із матеріалу, що утворює іскри та уникайте інших дій, що викликають іскроутворення.

Заборонено зберігати та застосовувати легкозаймисті речовини у підвальних і цокольних поверхах, а також в інших господарських приміщеннях, якщо вхід до них не ізольований від загальних евакуаційних сходових кліток. Підстава — п. 2.11 розд. ІІІ Правил пожежної безпеки.

Під час фарбування пульверизатором заборонено:

 • перегинати або зав’язувати з’єднувальні шланги у вузол, щоб припинити подачу повітря;
 • встановлювати (демонтувати) й очищувати обладнання, коли наявний тиск стисненого повітря у системах обладнання.

Компоненти фарбувальних сумішей, що взаємно реагують із виділенням шкідливих речовин, транспортують й зберігають окремо (п. 8.7 ДСТУ Б А.3.2-7:2009).зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді