Що варто знати про листки непрацездатності

Існує перелік документів, згідно з якими лікарі мають заповнювати листки непрацездатності. Однак на практиці все одно постає багато запитань. У статті ми дамо відповіді на деякі з них.

Лікарі заповнюють та видають листки непрацездатності згідно з такими документами:

Коли листок непрацездатності має підписати та завірити печаткою головний лікар?

Такі випадки передбачені в Інструкції № 455 (п. 1.9, 1.10, 1.11, 3.14) та Інструкції № 532 (п. 3.8, 9). Документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, видають за дозволом головного лікаря, засвідчують його підписом та печаткою лікувально-профілактичного закладу (далі — ЛПЗ), якщо:
  • особа обрала лікуючого лікаря ЛПЗ не за місцем проживання чи роботи;
  • тимчасова непрацездатність особи настала поза постійним місцем проживання і роботи (під час відрядження, санаторно-курортного лікування, відпустки тощо);
  • особа лікується стаціонарно поза постійним місцем проживання, зокрема в іншому адміністративному районі міста;
  • дитина захворіла поза постійним місцем проживання;
  • листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами оформлюють для іногородніх жінок.
Головний лікар робить запис у листку непрацездатності у графі «Видачу листка непрацездатності дозволяю». При цьому обов’язково внести відповідний запис у медичні карти амбулаторного чи стаціонарного хворого.

Чи має право приватна медична клініка видавати листки непрацездатності за відсутності амбулаторних карт? Первинна документація — консультаційний висновок лікаря.

Видають та продовжують документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність, лише після того, як хворого особисто оглянув лікуючий лікар (фельдшер). Про це роблять відповідний запис у медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого з обгрунтуванням тимчасової непрацездатності (п. 1.7 Інструкції № 455).

Посилання на внесення відповідних записів у медичну документацію є майже в усіх пунктах прописаного порядку видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. Обов’язковість ведення медичної документації закладами охорони здоров’я будь-якої форми власності регулюють накази МОЗ. Це одна з ліцензійних умов здійснення господарської діяльності з медичної практики.

Отже, видавати листки непрацездатності за відсутності амбулаторних карт не можна.

Що варто знати про листки непрацездатності: відповіді на 10 запитань Яких заходів вживати, щоб працівники менше хворіли, читайте у статті Профілактика професійних захворювань та реабілітація хворих на них осіб

Хворий лікувався амбулаторно, а після повторного звернення його направили у стаціонар. Коли видавати листок непрацездатності у стаціонарі? Яким днем мають закрити листок непрацездатності в амбулаторії?

Листок непрацездатності у разі захворювання, травми, зокрема й побутової, видають у день установлення непрацездатності, крім випадків лікування у стаціонарі (п. 1.7, 2.5 Інструкції № 455). При відновленні працездатності підставою для закриття документа, що засвідчує тимчасову непрацездатність, є дані клінічного огляду пацієнта (пп. 5.1.5 Положення № 189).

Отже, в амбулаторних умовах лікування при відновленні працездатності пацієнта або у випадку, коли працездатність не відновлено і хворий потребує подальшого лікування в умовах стаціонару, листок непрацездатності слід закрити в день останнього огляду. При цьому зазначають дату виходу на роботу або ставлять відмітку «Продовжує хворіти». Закриття листка непрацездатності засвідчують відповідним записом у медичній карті амбулаторного хворого (форма 025/о).

Нормативні документи чітко не визначають день, у який має бути виданий листок непрацездатності у стаціонарі. На практиці його видають в останній день лікування, тобто в день виписки. При оформленні листка непрацездатності у графі «Перебував у стаціонарі» зазначають дати госпіталізації та виписки зі стаціонарного відділення (п. 3.6 Інструкції № 532).


Хворий перебував на лікуванні в травматології з переломом руки. Там у нього стався гострий інфаркт міокарда, тож пацієнта перевели в кардіологічне відділення. Який листок непрацездатності оформити щодо інфаркту: первинний чи як продовження попереднього?


Тимчасову непрацездатність, яка триває безперервно від початку визначеного захворювання, травми тощо, підтверджують видачею листка непрацездатності з можливим продовженням лікування в одному або декількох закладах охорони здоров’я до відновлення працездатності. Це підтверджують закриттям листка непрацездатності — «стати до роботи». Якщо виникло інше захворювання, травма чи відпустка у зв’язку з вагітністю, випадок тимчасової непрацездатності вважають новим (п. 1.3 Положення № 189).

Оскільки в описаній ситуації виникло інше захворювання, такий випадок тимчасової непрацездатності новий. Отже, потрібно видати первинний листок непрацездатності. У графі «Причина непрацездатності» причиною звільнення від роботи слід зазначити: 1 (загальне захворювання) та 5 (невиробнича травма).

Як оформити листки непрацездатності військовослужбовцям та працівникам правоохоронних органів, які лікуються у стаціонарі?

Тимчасову непрацездатність осіб рядового і начальницького складу засвідчують довідкою органу, у сфері управління якого перебувають заклади охорони здоров’я. Порядок видачі довідки має відповідати загальним вимогам Інструкції № 455.

Особам рядового й начальницького складу, які перебувають на лікуванні у зв’язку із захворюванням, пораненням, контузією чи каліцтвом, отриманими під час виконання службових обов’язків, довідку видають за сприятливого закінчення лікування до дня його закінчення, а за несприятливого — до дня звільнення з органу управління (підрозділу) за станом здоров’я. Усі рішення приймає військово-лікарська експертиза.

Якщо особа рядового і начальницького складу обрала лікуючого лікаря і ЛПЗ не за місцем проживання чи роботи, довідку видають за наявності заяви-клопотання особи. Її погоджує і засвідчує підписом та круглою печаткою головний лікар обраного ЛПЗ або його заступник (п. 1.9 Інструкції № 455).

Отже, у цьому випадку листок непрацездатності взагалі не видають. Тимчасову непрацездатність осіб рядового й начальницького складу засвідчують довідкою органу, у сфері управління якого перебувають заклади охорони здоров’я, або іншої лікувальної установи.

Що варто знати про листки непрацездатності: відповіді на 10 запитань Дізнайтеся більше про оформлення тимчасової непрацездатності військовослужбовців:

Хвору прооперували в приватній клініці, а по листок непрацездатності «заднім числом» вона звернулася в заклад охорони здоров’я комунальної форми власності. Чи має право цей заклад за наявності виписки з приватної клініки видати листок непрацездатності?

Видають та продовжують документ, що засвідчує тимчасову непрацездатність, як вже йшлося, лише після того, як хворого особисто оглянув лікуючий лікар (фельдшер). Закривають їх у тому самому ЛПЗ, де й відкривали, крім випадків, коли пацієнт доліковується в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів. За наявності показань для подальшого лікування в іншому ЛПЗ видають новий листок непрацездатності як продовження попереднього.

Листок непрацездатності видають у день установлення непрацездатності, крім випадків лікування у стаціонарі. В окремих випадках ЛКК видає листки непрацездатності за минулий час, якщо наявні документи, що підтверджують тимчасову непрацездатність хворого (п. 5.3.7 Положення № 189). Але цю норму застосовують у межах одного закладу.

Отже, в описаному випадку за наявності показань для подальшого лікування заклад охорони здоров’я може видати листок непрацездатності в день, коли лікуючий лікар установив факт непрацездатності пацієнтки, тобто з дня звернення. Його відкривають на необхідну кількість днів до відновлення працездатності.

Що варто знати про листки непрацездатності: відповіді на 10 запитань Вас також може зацікавити стаття про Новий порядок оплати тимчасової непрацездатності

Чи видають листок непрацездатності за хронічної патології, наприклад під час планового курсу лікування?

Непрацездатність (утрата працездатності) — це стан здоров’я (функцій організму) людини, обумовлений захворюванням, травмою тощо, який унеможливлює виконання роботи визначеного обсягу, професії без шкоди для здоров’я (п. 1.3 Положення № 189).

Рішення лікаря видати листок непрацездатності пацієнту, який проходить курс планового лікування хронічної патології у стані ремісії* та за відсутності ознак непрацездатності, буде необгрунтованим.

Що варто знати про листки непрацездатності: відповіді на 10 запитань Більше про видачу листків непрацездатності ви можете дізнатися зі статті у Довіднику.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді