Смерть на роботі від загального захворювання: практика розслідування

Смерть працівника може настати під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків. Комісія з розслідування може визнати такий нещасний випадок не пов’язаним з виробництвом, якщо за висновком судово-медичної експертизи смерть є природною або від загального захворювання

Відповідно до пункту 7 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232 (далі — Порядок № 1232), нещасні випадки під час виконання трудових обов’язків, які призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше, а також настання смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків, підлягають розслідуванню.

У побутовій кімнаті чергового персоналу інженерно-технічного відділу підприємства N був знайдений слюсар-сантехнік Ш. без ознак життя.

Згідно з пунктом 37 Порядку № 1232 про нещасний випадок із смертельним наслідком керівник підприємства передав протягом однієї години з використанням засобів зв’язку та протягом доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок, зокрема, Фондові соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі — Фонд) за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний випадок.

Враховуючи факт смерті, відповідно до вимог Порядку № 1232 було призначено спеціальне розслідування нещасного випадку.

Члени спеціальної комісії зустрілися з членами сім’ї потерпілого з метою розгляду питань щодо розв’язання соціальних проблем, які виникли внаслідок нещасного випадку, внесення пропозицій щодо їх розв’язання, роз’яснення прав у зв’язку з настанням нещасного випадку.

Обставини нещасного випадку, встановлені спеціальною комісією

 21.02.2013 о 09:00 слюсар-сантехнік Ш. приступив до чергування та виконання поточних робіт з нагляду за тепловою мережею, водопровідними та каналізаційними мережами підприємства. Під час роботи працівник Ш. не скаржився на стан здоров’я та по медичну допомогу не звертався.

Згідно з графіком чергування сантехніків і електриків підприємства N, затвердженим головним інженером та погодженим головою профспілки, для чергових слюсарів-сантехніків встановлено режим роботи — доба через три з 09:00 до 09:00 наступної доби.

22.02.2013 близько 07:00 електрик В. при проведенні чергового обходу приміщень корпусу з метою перевірки стану електромережі, світлового режиму та роботи електродвигунів у побутовій кімнаті чергового персоналу інженерно-технічного відділу виявив працівника Ш., який лежав на кушетці у робочому спецодязі без ознак життя.

Електрик В. повідомив про те, що сталося, інженера підприємства та чергового центру, який викликав швидку медичну допомогу. Лікар констатував смерть працівника Ш.

Згідно з висновком експерта Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи смерть громадянина Ш. настала від хронічної ішемічної хвороби серця, з розвитком серцевої недостатності.

Будь-якого впливу шкідливих та небезпечних факторів на потерпілого комісія не виявила.

Обставинами, за яких нещасний випадок визнається таким, що пов’язаний з виробництвом,

і складається акт за формою Н-1, зокрема, є раптове погіршення стану здоров’я потерпілого або його смерті під час виконання трудових (посадових) обов’язків внаслідок впливу небезпечних чи шкідливих виробничих факторів та/або факторів важкості чи напруженості трудового процесу, що підтверджено медичним висновком, або якщо потерпілий не пройшов обов’язкового медичного огляду відповідно до законодавства, а робота, що виконувалася, протипоказана потерпілому відповідно до медичного висновку

(ч. 18 п. 15 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 30.11.2011 № 1232)

Висновки спеціальної комісії

 За результатами розслідування спеціальною комісією було встановлено, що основною причиною нещасного випадку став незадовільний стан здоров’я — хронічна ішемічна хвороба серця з розвитком серцевої недостатності (що підтверджується висновком експерта Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи).

Згідно з частиною 6 пункту 16 Порядку № 1232 обставинами, за яких нещасні випадки не визнаються такими, що пов’язані з виробництвом, є природна смерть, смерть від загального захворювання або самогубство (крім випадків, зазначених у п. 15 цього Порядку), що підтверджено висновками судово-медичної експертизи та/або відповідною постановою про закриття кримінального провадження. Нещасний випадок, що стався 03.03.2013 із слюсарем-сантехніком Ш., визнано не пов’язаним з виробництвом.

Осіб, дії або бездіяльність яких призвели до настання нещасного випадку, не виявлено. Акт за формою Н-1 не оформлювався.

Страхові виплати внаслідок нещасного випадку

 Враховуючи те, що за результатами розслідування комісією було визнано нещасний випадок не пов’язаним з виробництвом, акт за формою Н-1 не складався. Отже, члени родини потерпілого не мають права на страхові виплати від Фонду.

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді