Кількість пакетів та переліків інструкцій з охорони праці у структурному підрозділі підприємства

Структурний підрозділ підприємства очолює начальник, йому підпорядковані чотири майстри (зай­маються різними видами робіт), а майстрам підпорядковані робітники різних професій. Скільки у такому разі пакетів та переліків інструкцій з охорони праці слід зберігати: достатньо одного пакета (переліку) інструкцій чи у кожного майстра має бути свій?

Базовим нормативним документом, який визначає порядок розроб­лення інструкцій з охорони праці, є Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9 (НПАОП 0.00-4.15-98; далі — Положення № 9).

Перелік інструкцій складає служба охорони праці підприємства за участю керівників підрозділів, служб головних спеціалістів (головного технолога, головного механіка, головного енергетика, головного металурга тощо), служби організації праці та заробітної плати. Перелік інструкцій розробляється на підставі затвердженого на підприємстві штатного розпису, видів виконуваних робіт, затверджується роботодавцем і розсилається в усі структурні підрозділи (служби) підприємства (пп. 4.3.2 Положення № 9).

Кількість пакетів та переліків інструкцій з охорони праці у структурному підрозділі підприємства Дізнайтеся, який штраф чекає на компанію, де понад 50 працівників та інженер із охорони праці — сумісник?

У кожного керівника структурного підрозділу (служби) підприємства має постійно зберігатися комплект інструкцій, необхідних у конкретному підрозділі (службі) для працівників усіх професій і видів робіт цього підрозділу (служби), а також перелік цих інструкцій, затверджений роботодавцем. На підприємствах, де структурні підрозділи відсутні, комплект інструкцій зберігається у роботодавця (п. 5.5 Положення № 9).

Таким чином, у керівника структурного підрозділу має зберігатися пакет інструкцій з охорони праці, що містить усі чинні на підприємстві інструкції, а також затверджений їх перелік. На виробничих дільницях має зберігатися пакет інструкцій з охорони праці, за якими (з урахування специфіки виробничої дільниці) проводять інструктажі з питань охорони праці на робочому місці, та затверджений їх перелік. Ці два пакети інструкцій та їх переліки можуть не збігатися, але нумерація інструкцій має збігатися з прийнятою на підприємстві (службою охорони праці).

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді