Затверджено Вимоги до експертних організацій, які виконують експертизу стану охорони праці

Наказом Мінсоцполітики від 12.04.2018 № 507 затверджено Вимоги до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва. Вони набувають чинності 5 грудня 2018 року.

Вимоги спрямовані на забезпечення якісного та професійного рівня експертних організацій для проведення експертиз у сфері охорони праці з метою підвищення стану охорони праці та безпеки промислового виробництва у суб’єктів господарювання на виробничих об’єктах.

Для кого є обов’язковими Вимоги

Вимоги обов’язкові для суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які мають намір виконувати (виконують) експертизи у сфері охорони праці та безпеки промислового виробництва інших суб’єктів господарювання, а саме:

Вимоги до експертних організацій

Експертна організація зобов’язана мати:

 • перелік робіт підвищеної небезпеки та/або перелік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
 • установчі документи;
 • фахівців, які мають підтверджену в установленому порядку кваліфікацію у визначеній сфері і безпосередньо проводять експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва;
 • комплект документів, необхідних для проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва, який може зберігатися як у паперовому, так і в електронному вигляді;
 • досвід здійснення науково-технічної підтримки державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці;
 • накази про призначення відповідальних осіб;
 • порядок обліку, зберігання результатів проведених експертиз, затверджений експертною організацією.

Скачати бланки:

 1. Відомості про експертів технічних, які проводять експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва
 2. Комплект документів, необхідних для проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва
 3. Досвід здійснення науково-технічної підтримки державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці

Крім того, експертна організація повинна:

 • мати статус юридичної особи та матеріально-технічне забезпечення, необхідне для виконання своїх завдань;
 • бути акредитованою Національним агентством з акредитації України як орган з інспектування, що здійснює інспектування як третя сторона;
 • провадити діяльність з експертизи із забезпеченням технічної компетентності, не піддаватися будь-якому тиску та спонуканню, зокрема фінансового характеру, що можуть впливати на її судження або результати її діяльності, особливо з боку осіб чи груп осіб, зацікавлених у результатах такої діяльності;
 • забезпечити незалежність оплати праці керівника експертної організації, його заступників та експертів технічних від кількості проведених експертиз чи їх результатів;
 • здійснювати свою діяльність з урахуванням галузі діяльності суб’єкта господарювання, що замовляє роботи, його структури, технології виробництва;
 • мати достатню кількість компетентного персоналу для належного виконання своїх завдань (не менше двох експертів технічних з кожного напряму діяльності заявника).

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці Чи знаєте ви, Які документи зобов’язані надати інспектору Держпраці під час перевірки

Також експертна організація не повинна бути пов’язаною з проектуванням, виготовленням, постачанням, придбанням, володінням, користуванням (експлуатацією, введенням в експлуатацію), монтажем, налагодженням, технічним обслуговуванням, ремонтом, модернізацією, реконструкцією чи заміною устаткування, на яке видається висновок експертизи.

Обов’язки експертної організації

Експертна організація має забезпечити:

 • декларування відповідності власної матеріально-технічної бази вимогам законодавства у сфері охорони праці та безпеки промислового виробництва в установленому порядку;
 • відповідність власних приміщень для проведення експертизи вимогам законодавства про охорону праці, правилам протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічним та державним будівельним нормам;
 • наявність опису процедур, згідно з якими проводиться експертиза, що забезпечують прозорість і відтворюваність таких процедур;
 • застосування відповідних правил, методик, настанов та процедур для виконання всіх завдань, які виконує експертна організація;
 • побудовану та впроваджену систему управління охороною праці, яка має передбачати підготовку, прийняття та реалізацію завдань щодо здійснення організаційних, економічних, технічних, профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у процесі проведення експертизи;
 • ведення окремого діловодства з реєстрації та зберігання заявок на проведення експертизи і матеріалів за результатами її проведення;
 • систему контролю за правильністю оформлення висновків експертизи за результатами її проведення;
 • облік та розгляд претензій, спірних питань;
 • утворення (ведення) архіву висновків експертизи та звітів за результатами експертизи, на підставі яких видано висновок про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства про охорону праці та промислової безпеки;
 • внесення інформації до бази даних висновків експертиз, створеної з урахуванням методичних рекомендацій Держпраці.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці Важливо знати: Експертизи, пов’язані з безпекою праці: які бувають та коли проводять

Вимоги до керівника експертної організації та експертів

Керівник експертної організації, яка має бути основним місцем його роботи, повинен мати вищу технічну освіту зі ступенем магістра і практичний стаж роботи у сфері діяльності органу з інспектування не менше трьох років.

Керівник експертної організації повинен призначити осіб, відповідальних за:

 • облік, зберігання заявок та результатів проведених експертиз;
 • функціонування системи управління якістю робіт з проведення експертиз.

Відповідальні особи призначаються з числа працівників експертної організації, яка є основним місцем їх роботи.

Зверніть увагу!

Керівник експертної організації повинен забезпечити проведення для експертів технічних попередніх та періодичних медичних оглядів відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246.

Для всіх працівників експертної організації має бути розроблено посадові інструкції, що визначають їх завдання, права, обов’язки, відповідальність, а також кваліфікаційні вимоги (освіта, досвід роботи).

При цьому експерти технічні мають бути забезпечені:

 • спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та колективного договору;
 • інструкціями з охорони праці, які регламентують безпечне проведення експертизи.

Увага!

Робочі місця експертів технічних з наявністю шкідливих та небезпечних для здоров’я і життя факторів виробничого середовища мають бути атестовані відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді