Продовження граничного строку експлуатації засобів виробництва

На яких підставах можна продовжити граничний строк експлуатації засобів виробництва? На який строк можна продовжити експлуатацію різних видів обладнання? Як подовжують експлуатацію енергетичного обладнання і виробничих будівель та споруд. Дізнайтеся про це зі статті.

Граничний строк експлуатації засобів виробництва

Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устатковання, транспортні засоби, які вводять в експлуатацію після будівництва (виготовлення) або реконструкції, капітального ремонту тощо, та технологічні процеси мають відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці (ст. 21 Закону про охорону праці). Нормативно-правові акти з охорони праці допускають експлуатацію машин, механізмів, устатковання, у яких закінчився граничний строк їх експлуатації.

Продовжити граничний строк експлуатації устатковання можна лише на підставі експертного обстеження устатковання. Його проводить уповноважена (експертна) організація за програмою робіт із експертного обстеження з урахуванням особливостей експлуатації устатковання (п. 26 Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.05.2004 № 687; далі — Порядок № 687).

Експертне обстеження — комплекс робіт із визначення технічного стану, умов і строку подальшої безпечної експлуатації устатковання з урахуванням режиму роботи, а також визначення потреби у ремонті, модернізації, реконструкції або виведенні з експлуатації (п. 2 Порядку № 687).

За результатами експертного обстеження уповноважена організація може скласти висновок про:

  • продовження експлуатації устатковання згідно з установленими в експлуатаційних документах параметрами;
  • продовження експлуатації устатковання з обмеженням її параметрів та/ або на визначений строк;
  • проведення ремонту устатковання;
  • проведення модернізації або реконструкції устатковання;
  • використання устатковання для іншого призначення;
  • виведення устатковання з експлуатації.

Продовжують експлуатацію устатковання на строк до його прогнозованого переходу у граничний технічний стан (вичерпання залишкового ресурсу) або на визначений строк (поетапне продовження строку безпечної експлуатації в межах залишкового ресурсу).

Залишковий ресурс устатковання визначають за організаційно-методичними документами. Фактичну величину ресурсу підтверджують відповідними засобами вимірювальної техніки (п. 30 Порядку № 687). Коли закінчиться граничний строк експлуатації устатковання, уповноважена організація розробляє регламент технічних оглядів на продовжуваний строк безпечної експлуатації. Його зберігають разом із паспортом устатковання (п. 17 Порядку № 687).

Зверніть увагу!

Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (затверджений постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107) не поширюється на експертне обстеження щодо продовження експлуатації машин, механізмів, устатковання, в яких закінчився граничний строк їх експлуатації.

Порядок продовження строку експлуатації засобів виробництва визначають нормативні документи залежно від специфіки експлуатації цих засобів виробництва. Далі розглянемо порядок продовження строків експлуатації засобів виробництва на прикладі енергетичного обладнання, будівель та споруд, транспортно-підіймальних механізмів, аеродромного обладнання.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці Дізнайтеся також про Марковання (позначення) засобів виробництва

Енергетичне обладнання

Вимоги до продовження експлуатації енергоблоків атомних електростанцій (далі — АЕС) у понадпроектний строк, а також до періодичної переоцінки безпеки визначають Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки (затверджені наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 26.11.2004 № 181; далі — Загальні вимоги № 181). У додатку до Загальних вимог № 181 визначені фактори безпеки під час переоцінки безпеки енергоблоків АЕС.

Понадпроектний строк експлуатації енергоблока АЕС — обгрунтована у звіті з переоцінки безпеки календарна тривалість експлуатації енергоблока АЕС після закінчення призначеного проектом строку експлуатації (Загальні вимоги № 181).

Порядок продовження строку експлуатації обладнання теплових електростанцій визначає СОУ-Н МПЕ 40.1.17.401:2004 «Контроль металу і продовження терміну експлуатації основних елементів котлів, турбін і трубопроводів теплових електростанцій. Типова інструкція» (затверджений наказом Державного підприємства «ДонОРГРЕС» від 16.12.2004 № 800).

Є поняття «ресурс» — сумарний наробіток об’єкта від початку експлуатації чи поновлення після ремонту до переходу у граничний стан (Загальні вимоги № 181). У значенні тривалості або обсягів роботи чогось (об’єкта, виробу тощо) не варто використовувати поняття «наробіток» та «наробка». Вони є похідними від російського слова «наработка». Правильно використовувати поняття «напрацювання».

Будівлі та споруди

Продовжити термін експлуатації об’єкта будівництва понад встановлений можна лише після того, як обстежать й оцінять його технічний стан. За результатами обстеження й оцінки визначають, чи можна продовжити строк експлуатації. Також можуть вказувати особливі умови експлуатації або вимоги щодо особливого режиму нагляду, періодичності ремонтів, заходів із недопущення перевантажень тощо (п. 5.3.2 ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 30.12.2008 № 709; ДБН В.1.2-14-2009). Порядок оцінки технічного стану будівель і споруд визначає ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану» (затверджений наказом Мінрегіону від 02.07.2016 № 213).

Порядок продовження строку експлуатації вертикальних сталевих резервуарів визначає ДСТУ-Н Б А.3.1-10:2008 «Управління, організація і технологія. Настанова з проведення технічного діагностування вертикальних сталевих резервуарів» (затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 16.12.2008 № 602; ДСТУ-Н Б А.3.1-10:2008).

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці Як організувати безпечне експлуатування будинкової котельні – розповідає експерт

За результатами технічного діагностування резервуара експертна (уповноважена) організація має прийняти одне з рішень (п. 4.1.6 ДСТУ-Н Б А.3.1-10:2008):

  • продовжити експлуатацію резервуара протягом обумовленого у висновку експертизи строку без виконання будь-яких умов;
  • продовжити експлуатацію резервуара протягом обумовленого у висновку експертизи строку при виконанні певних умов з обмеження навантажень і впливів (як технологічних, так і природних) і/ або з підтримкою технічного стану за допомогою поточного ремонту;
  • вивести резервуар із експлуатації як такий, що підлягає відновленню технічного стану шляхом середнього або капітального ремонту;
  • вивести резервуар з експлуатації як такий, що не підлягає відновленню технічного стану або як такий, що підлягає демонтажу.

Транспортно-підіймальні механізми

Коли закінчиться граничний строк експлуатації ліфта як вітчизняного, так і імпортного виробництва, проводять його експертне обстеження (п. 6.1.22 Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 01.09.2008 № 190; НПАОП 0.00-1.02-08).

У разі реєстрації вантажопідіймального крана або машини, що відпрацювали строк служби (граничний строк експлуатації), також додають висновок експертизи (п. 7.1.3 Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 18.06.2007 № 132; НПАОП 0.00-1.01-07).

Щоб продовжити строк експлуатації дорожніх транспортних засобів, проводять їх капітальний ремонт (наприклад Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затверджене наказом Міністерства транспорту України від 30.03.1998 № 102; Положення про порядок подачі в ремонт і видачі з ремонту рухомого складу, затверджене наказом Міністерства транспорту України від 22.04.2002 № 261).

Встановлений термін експлуатації — календарна тривалість експлуатації об’єкта, при досягненні якої подальше його застосовувати за призначенням можна лише після спеціального підтвердження роботоздатності (п. 3.11 ДБН В.1.2-14-2009).

Продовження строку експлуатації вагонів трамваїв і тролейбусів визначає ГСТУ 204.04.05.003-2004 «Вагони трамвайні та тролейбуси. Порядок продовження терміну експлуатації» (затверджений наказом Держжитлокомунгоспу від 21.06.2004 № 115; ГСТУ 204.04.05.003-2004). Рішення про продовження строку експлуатації транспортного засобу приймають за результатами оцінки фактичного технічного стану несівної системи (п. 4.3 ГСТУ 204.04.05.003-2004). Підставою для продовження експлуатації транспортного засобу є Технічне рішення за формою додатка А (якщо несівну систему не заміняли) або додатка Б (якщо несівну систему замінили). Технічне рішення узгоджує Державний орган з нагляду за технічним станом об’єктів міського електротранспорту (п. 4.6 ГСТУ 204.04.05.003-2004).

Граничний стан — стан, за якого подальша експлуатація будівельного об’єкта недопустима, пов’язана з труднощами або недоцільна (п. 3.13 ДБН В.1.2-14-2009).

Порядок продовження строку служби вантажних та ізотермічних вагонів, що належать державам-учасникам СНД, Грузії, Латвійській Республіці, Литовській Республіці, Естонській Республіці, визначає Положення про продовження строку служби вантажних вагонів, що курсують у міжнародному сполученні (затверджене на 52-му засіданні Ради із залізничного транспорту від 14.05.2010).

Аеродромне обладнання

Проведення організаційно-технічних заходів для визначення можливості та умов продовження строку дії посвідчення придатності до експлуатації обладнання світлосигнальних систем аеродромів (далі — ССА) і строку служби обладнання визначає Інструкція з продовження терміну дії посвідчення придатності до експлуатації, продовження терміну служби обладнання світлосигнальних систем аеродромів цивільної авіації та аеродромів сумісного базування (використання; затверджена наказом Державіаслужби від 01.12.2004 № 204; далі — Інструкція № 204).

Строк служби обладнання ССА продовжують фахівці Державіаслужби. Підставою для цього є доказова документація на обладнання ССА та технічна експертиза. За результатами технічної експертизи оформлюють відповідний акт із висновками про можливість, строк та умови продовження посвідчення придатності до експлуатації та (або) терміну служби обладнання ССА (п. 2.12, 2.20 Інструкції № 204).

Ви маєте це знати

Строк і термін — у чому різниця?

У законодавстві поряд із поняттям «строк» використовують «термін». Строк — певний період у часі, зі спливом якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Термін — певний момент у часі, з настанням якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Строк визначають роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Термін — календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати (ст. 251, 252 гл. 18 ЦК). Поняття «строк» і «термін» є юридичними чинниками, які визначають подію. Відмінності між ними визначають акти цивільного законодавства: поняття «строк» використовують лише у значенні відрізка часу, а поняття «термін» — у значенні моменту часу, визначеної дати. Поняття «період» використовують без юридичного підгрунтя.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді