У чому різниця понять «технічний огляд» та «технічне опосвідчення»?

У різних нормативних документах (а іноді й в одному) використовують поняття «технічний огляд» та «технічне опосвідчення». Це синоніми чи існує різниця у визначенні цих понять?

У нормативно-правових актах використовують різні терміни для визначення функцій контролю технічного стану засобів виробництва, а саме: технічне опосвідчення, огляд (технічний, профілактичний, візуальний), обстеження (технічне, експертне, інструментальне), випробування, діагностування (технічне, експертне), перевірка (технічна, генеральна, готовності), паспортизація, ревізія, оцінка, повірка тощо. Ці терміни близькі за змістом, але різні за своїм функціональним призначенням. На жаль, визначення цих термінів відсутні у ДСТУ 2293:2014 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять» та інших стандартах.

Наприклад, у Положенні про технічне обслуговування устаткування підприємств гірничо-металургійного комплексу, затвердженому наказом Міністерства промислової політики України від 15.06.2004 № 285, зазначено:

  • технічний огляд — захід, який виконується ручним чи автоматичним способом з метою спостереження за станом об’єкта;
  • технічне діагностування — визначення технічного стану об’єкта з означеною (заданою) точністю;
  • контроль (технічного стану) — перевірка відповідності значень параметрів об’єкта вимогам технічної документації та визначення на цій основі одного з заданих видів технічного стану в даний момент часу;
  • ревізія — комплекс операцій технічного обслуговування з установлення ступеня зносу об’єкта устаткування або його окремих частин з метою визначення потреби проведення ремонту, перевірки працездатності, безпеки, надійності вузлів і деталей та підтримки справного стану об’єкта.

Історично так склалося, що для контролю технічного стану об’єктів котлонагляду використовують термін «технічне опосвідчення», а підіймальних споруд та транспортних засобів — «технічний огляд». У Правилах технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258 (у редакції наказу Міненерговугілля України від 11.01.2017 № 7), використовуються обидва терміни. У ДБН А.3.2-2-2009 «ССБП. Охорона праці та промислова безпека у будівництві. Основні положення» (НПАОП 45.2-7.02-12) використовується термін «технічний огляд» та «огляд».

СкачатиПравила технічної експлуатації електроустановок споживачів

Терміни «технічне опосвідчення» та «технічний огляд» мають один і той же зміст, оскільки передбачають як проведення огляду засобу виробництва, так і його випробування (діагностування) з однією метою — встановлення доцільності, умов і термінів подальшої безпечної експлуатації об’єкта, а також його відповідності організаційно-методичним (експлуатаційним) документам щодо засобу виробництва. Інші терміни, такі як обстеження, ревізія, оцінка, перевірка, паспортизація, є частковим випадком технічного опосвідчення (технічного огляду) і визначають деякі його функції.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді