Організація охорони праці на малих підприємствах

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Щоб організувати охорону праці на малих та мікропідприємствах, потрібно визначитися з посадовою особою, на яку будуть покладені функції СОП, організувати розроблення внутрішніх документів, розподілити витрати на охорону праці. Про те, як правильно це зробити, а також про інші обов’язки роботодавця дізнайтесь зі статті.

Як упровадити СУОП на малих та середніх підприємствах

Хто належить до суб’єктів малого та мікропідприємництва

Поняття малого та мікропідприємництва визначає Господарський Кодекс України (далі — ГКУ). Так, частина 3 статті 55 ГКУ скеровує, що суб’єктами мікропідприємництва є:

 • фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи — підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України (далі — НБУ);
 • юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом НБУ.

До суб’єктів малого підприємництва належать:

 • фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи — підприємці, в яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом НБУ;
 • юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом НБУ.

На підприємстві з кількістю працівників 50 і більше створюють службу охорони праці (СОП). Якщо на підприємстві менш як 50 працівників, функції СОП можуть виконувати за сумісництвом особи, які мають відповідну підготовку. Підприємства, де менше ніж 20 працівників, можуть залучати з цією метою сторонніх спеціалістів на договірних засадах. Так скеровує пункт 1.4 Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 № 255 (НПАОП 0.00 4.35 04).

Організація охорони праці на малих підприємствах
Георгій Лесенкоексперт з охорони праці, Київ
Роботодавець зобов’язаний організовувати аудит охорони праці. Чим відрізняється аудит охорони праці від контролю за охороною праці? Хто має право проводити внутрішній аудит ОП на підприємстві? Яку документацію має оформити аудитор?

Вимоги до відповідального за охорону праці

Керівнику підприємства слід передусім визначитися з посадовою особою, на яку відповідним наказом будуть покладені функції служби охорони праці. Щодо діяльності фізичної особи — підприємця, то відповідальним може бути призначений або сам підприємець, або найманий працівник (за наявності відповідної підготовки).

Інженер з охорони праці (ОП) має:

 • пройти навчання у навчальному центрі;
 • організувати своє робоче місце та місце проведення вступного інструктажу;
 • розробити програму вступного інструктажу та визначити його тривалість;
 • скласти перелік нормативно-правових актів з охорони праці, що поширюються на підприємство, та опрацювати відповідні нормативні акти;
 • завести облікову документацію;
 • взяти участь в організації навчання з питань охорони праці;
 • забезпечити керівників структурних підрозділів інструкціями, журналами реєстрації інструктажів тощо;
 • спланувати роботу СОП відповідно до плану роботи та графіків обстежень.

Документація з ОП для малих підприємств

Визначте необхідні нормативно-правові акти з Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, що поширюються на ваше підприємство, та забезпечте їх наявність. Врахуйте професії, посади і види робіт, які виконують на підприємстві, та вид економічної діяльності.

Організуйте розроблення, зокрема, таких документів:

 • Положення про службу охорони праці підприємства;
 • Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці;
 • Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;
 • інструкції з охорони праці;
 • Перелік робіт підвищеної небезпеки для отримання дозволу на виконання таких робіт та Перелік машин, механізмів, устаткування для отримання дозволу на їх експлуатацію або оформлення декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці та ін.

▶ Повний перелік документів ◀

Оформте необхідні журнали:

 • Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;
 • Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві;
 • Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
 • Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків (гострих професійних захворювань (отруєнь) на виробництві.

Візьміть участь у підготовці інших документів

Витрати на охорону праці

Нагадуємо, що для підприємств незалежно від форм власності або фізичних осіб, які використовують найману працю, витрати на охорону праці становлять не менше ніж 0,5% від фонду оплати праці за попередній рік (ст. 19 Закону про охорону праці).

На бюджетних підприємствах розмір витрат на охорону праці встановлюють у колективному договорі з урахуванням фінансових можливостей підприємства.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді